piątek, 30 grudnia 2011

Program naprawczy dla uczelni z deficytem

Program naprawczy dla uczelni z deficytem - Jolanta Ojczyk 30-12-2011 Rzeczpospolita

Publiczne szkoły wyższe, które mają straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie pięć lat wykazane w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego, będą musiały przygotować program naprawczy.

Naukowe sukcesy polskiej prezydencji

Naukowe sukcesy polskiej prezydencji - 2011-12-30 PAP - Nauka w Polsce

Projekt programu finansowania badań i innowacji z budżetem 80 mld euro, kierunek reformy europejskich uniwersytetów i przypomnienie Unii o polskich korzeniach Marii Skłodowskiej-Curie - oto niektóre sukcesy polskiej prezydencji w nauce i szkolnictwie wyższym.

Uczelnie nie zapłacą więcej najlepszym profesorom

Uczelnie nie zapłacą więcej najlepszym profesorom - Artur Radwan 2011-12-30 Dziennik Gazeta Prawna

Państwowe szkoły wyższe będą decydować, ile maksymalnie może zarabiać pracownik naukowy. Już teraz deklarują, że ze względu na spadek dochodów nie zdecydują się na podwyżki.

Uczelnie nie będą mogły bezkarnie pobierać opłat od studentów

Uczelnie nie będą mogły bezkarnie pobierać opłat od studentów - KLIM 30.12.2011 Dziennik Polski

EDUKACJA. Z początkiem roku zaczną obowiązywać przepisy, które określają, za co studenci będą musieli płacić, a jakich opłat uczelniom nie będzie wolno egzekwować.

Nowe dotacje w programie „Kapitał ludzki”

Nowe dotacje w programie „Kapitał ludzki” - Artur Osiecki 28.12.2011, Rzeczpospolita

Od przyszłego roku pojawią się nowe formy finansowania tzw. projektów miękkich. Przeznaczono na nie 271 mln euro

wiecej

Najlepsze uczelnie zostaną docenione

Najlepsze uczelnie zostaną docenione - Jolanta Ojczyk 28-12-2011 Rzeczpospolita

W przyszłym roku wydziały po raz pierwszy otrzymają dodatkowe pieniądze na poprawę jakości kształcenia

RPO o braku stypendium na drugim kierunku studiów

RPO o braku stypendium na drugim kierunku studiów - Artur Radwan 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) uważa, że najlepsi studenci, który zakończyli naukę na jednym kierunku i kontynuują ją na kolejnym, powinni w dalszym ciągu otrzymywać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Nowe przepisy tego nie gwarantują.

czwartek, 29 grudnia 2011

Rozdają stypendia! Szansa na pieniądze dla młodych zdolnych

Rozdają stypendia! Szansa na pieniądze dla młodych zdolnych - Ewa Wesołowska 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna
Biznes i samorządy coraz częściej wyręczają rząd w finansowaniu stypendiów dla młodych i zdolnych. Jest o co grać - w tym roku do podziału było ponad 600 milionów złotych.

600 milionów złotych na prywatne stypendia - Ewa Wesołowska 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna
W Polsce z roku na rok przybywa firm, które fundują stypendia dla studentów, a także uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Niektóre z nich, jak np. PKN Orlen, zakładają własne fundacje, które zajmują się przydzielaniem pieniędzy. Inne korzystają z pośrednictwa specjalnych organizacji pozarządowych, takich jak np. Fundacja Dobra Sieć czy Fundacja Absolwent.

Głupie i mądre polemiki

Głupie i mądre polemiki - dr hab., prof. SWPS Mariusz Czubaj, dr hab., prof. SWPS Joanna Mizielińska, prof. dr hab. Wojciech Burszta, prof. dr hab. Wiesław Godzic 2011-12-28, Gazeta Wyborcza

Publikowanie po polsku nie musi być ze swej istoty gorsze od publikowania po angielsku, jakość publikacji ocenia się według innych kryteriów - piszą

50 mln złotych na realizację innowacyjnych projektów od NCBiR

50 mln złotych na realizację innowacyjnych projektów od NCBiR - 2011-12-29 PAP - Nauka w Polsce

50 milionów złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów innowacyjnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 lutego 2012 r.

GUS: przybywa osób z wyższym wykształceniem

GUS: przybywa osób z wyższym wykształceniem - 2011-12-28 Nauka w Polsce

Poziom wykształcenia Polaków stale rośnie - wynika ze wstępnych danych tegorocznego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS. Najdynamiczniejszy wzrost zanotowano wśród osób z wykształceniem wyższym - ich udział urósł z 9,9 proc. w 2002 r. do 17,5 proc.

środa, 28 grudnia 2011

Rynek pracy niełaskawy dla młodych

Rynek pracy niełaskawy dla młodych - Aleksandra Baranowska-Skimina 27.12.2011 egospodarka.pl

Ponad połowa absolwentów szkół średnich w Polsce idzie na studia. Niestety wysoki odsetek studentów nie pokrywa się z jakością zdobytego wykształcenia. Absolwent w UE znajduje pracę średnio w czasie trzech miesięcy, a w Polsce szuka jej nawet dwa lata - pokazuje raport "Szkolnictwo wyższe w Polsce". Obecnie niemal 50 proc. studentów uważa, że ich sytuacja na rynku pracy jest trudna lub bardzo trudna, dlatego co piąty student zmuszony jest do podjęcia pracy jeszcze w trakcie studiów - wynika z badania "Studenci vs wyzwania rynku pracy".

Resort nauki i szkolnictwa wyższego zachęca uczennice do studiowania informatyki

Resort nauki i szkolnictwa wyższego zachęca uczennice do studiowania informatyki - Sylwia Czubkowska Dziennik 2011-12-28 Gazeta Prawna

Informatyków i inżynierów jest za mało, dlatego nadszedł czas na informatyczki i inżynierki. Resort nauki i szkolnictwa wyższego zachęca uczennice do wyboru informatyki, medycyny czy biotechnologii animacją „Skłodowska-Curie też studiowała nauki ścisłe”. Komitet Kobiety i Nowe Technologie ma wspierać kariery kobiet pracujących w branży IT i walczyć ze szklanym sufitem w firmach z tej branży.

wtorek, 27 grudnia 2011

Śmiałe decyzje uczelni. Nowe kierunki zadziwiają

Śmiałe decyzje uczelni. Nowe kierunki zadziwiają - Artur Grabek 2011-12-27 Dziennik Gazeta Prawna

Kognitywistyka, fotonika i marketing interaktywny - takimi kierunkami uczelnie chcą przyciągać studentów. Niż demograficzny, który coraz boleśniej odczuwają wyższe uczelnie, ma też swoje dobre strony - rośnie "asortyment" i atrakcyjność kierunków, przedmiotów oraz programów dodatkowych, jakie szkoły oferują maturzystom.

Nowy pomysł na rekrutację - studenci mają czas

Nowy pomysł na rekrutację - studenci mają czas - Rozmowa z prof. Piotrem Petrykowskim 26.12.2011 Gazeta Torun

Przy naborze na obszar kształcenia student ma czas, by znaleźć swoją drogę. Może popróbować, jak smakuje to, jak tamto. I dopiero potem wybrać specjalistyczne moduły - przekonuje prof. Piotr Petrykowski z UMK

"Wyprowadzić komisje dyscyplinarne poza z uczelnie!"

"Wyprowadzić komisje dyscyplinarne poza z uczelnie!" - Paweł P. Reszka 26.12.2011 Gazeta Lublin

Naukowcy, którzy trafiają przed komisję dyscyplinarną uczelni wynajmują profesjonalnych prawników i robią z komisją, co chcą. Jest pomysł jak to zmienić. Wyprowadzić komisje z uczelni

Jak to się robi we Francji?

Jak to się robi we Francji? - Rozmowa z Edouardem Hussonem prorektorem Uniwersytetu Paryskiego, 2011-12-27 Gazeta Wyborcza

Młodzi kończą dobre uczelnie i nie mają raczej problemu ze znalezieniem pracy. Mimo to Francja przeprowadza wielką reformę szkolnictwa wyższego

Studia to strata czasu

Studia to strata czasu - Luiza Zalewska 23.12.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Młodzi Polacy wciąż idą na uczelnie, ale nie wiążą już z tytułem magistra wielkich nadziei na sukces. Wykorzystują ten czas na założenie swojego pierwszego biznesu.

piątek, 23 grudnia 2011

Wyższe wykształcenie - potrzebne czy nie?

Wyższe wykształcenie - potrzebne czy nie? - Tomasz Kowalczyk/AS 2011-12-22 wp.pl

Jak to właściwie jest z tym dyplomem - potrzebny do czegoś, czy nie? Może zamiast tracić całe lata na kiepskich uczelniach, absolwenci szkół średnich powinni skupić się na czymś innym? Przykłady zachodnich multimilionerów są bardzo znaczące...

czwartek, 22 grudnia 2011

Kto mądry jest, a kto głupi?

Kto mądry jest, a kto głupi? - Andrzej Werner 2011-12-22 Gazeta Wyborcza Opinie

Leszek Kołakowski znał, jak wiadomo, wszystkie języki świata, a zapewne i jeszcze kilka innych. Międzynarodową sławę uzyskał jednak już wtedy, kiedy pisał tylko po polsku.

Komisja sejmowa zaakceptowała projekt budżetu nauki

Komisja sejmowa zaakceptowała projekt budżetu nauki - 2011-12-22 PAP - Nauka w Polsce

Sejmowa komisja edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu w części poświęconej nauce. Posłowie wnioskują jednocześnie, by w razie wygospodarowania środków przeznaczyć je na podwyżkę dla pracowników uczelni.

Ostra walka o studenta

Ostra walka o studenta - Rozmawiała Anna Goc, Kraków 2011-12-22 Gazeta Wyborcza

W ciągu najbliższych dziewięciu lat liczba studentów w Polsce spadnie o 600-800 tys. W listopadzie 2010 r. studiowało prawie 1,8 mln osób, z tego ponad 580 tys. na uczelniach niepublicznych. To w nie właśnie niż demograficzny może uderzyć najbardziej. W zeszłym tygodniu trzech warszawskich inwestorów (dwie uczelnie i spółka) przejęło Wyższą Szkołę Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Spółka Eduscientia, właściciel i założyciel tej jednej z najlepszych uczelni niepublicznych, ma 17 mln zł długów. Malejącej liczby kandydatów obawiają się też czołowe uniwersytety, które już po tegorocznej rekrutacji musiały zamknąć niektóre kierunki zaoczne

środa, 21 grudnia 2011

Lubelskie uczelnie razem, ale jednak osobno

Lubelskie uczelnie razem, ale jednak osobno - Paweł P. Reszka 21.12.2011 Gazeta Lublin

Jak lubelskie uczelnie mają się w przyszłości połączyć, skoro nie są w stanie porozumieć się co do jednego laboratorium? Z gigantycznego projektu naukowego Ecotech Complex koordynowanego przez UMCS nieoczekiwanie wycofał się KUL, a wcześniej Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy

Destination Europe: Your Research and Innovation Opportunities

20 January 2012, Cambridge, Massachusetts (USA) - zrodlo

This high-level Conference will showcase Europe's vibrant and attractive science, technology and innovation culture; the excellent funding opportunities Europe provides for career development and the challenging positions in world-class environments offered by European industry and research organisations. When we look at the picture of all the opportunities available, both at national and European level, including the attractive opportunities for women researchers, it is truly impressive.

Zamiast dumy z nagród - konsternacja naukowców

Zamiast dumy z nagród - konsternacja naukowców - Małgorzata Skowrońska, Olga Szpunar 21.12.2011 , Gazeta Krakow

Czy można obrazić kogoś, wręczając mu nagrodę? Można. Resort edukacji zaprosił kilkunastu krakowskich naukowców, ale na uroczystości ich nie uhonorował. Nagrody mają przyjść pocztą. - Robiliśmy za tłum. Usłyszeliśmy, że powinniśmy popierać reformę - mówi dr inż. Jarosław Bajer z Politechniki Krakowskiej.

Bezgraniczne zaufanie rektora Pawłowskiego

Bezgraniczne zaufanie rektora Pawłowskiego - Wojciech Chmura 21.12.2011 Dziennik Polski

KONTROWERSJE. Sądecka Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University stanęła nad finansową przepaścią. To był główny powód zmiany właściciela.

Kowal zawinił, Cygana... Konflikt na Wydziale Prawa

Kowal zawinił, Cygana... Konflikt na Wydziale Prawa - Paweł P. Reszka 18.12.2011 Gazeta Lublin

Rektor UMCS wyciąga konsekwencje tego, że wydział prawa nie wybrał dziekana: nie zgodził się na wypłatę dodatków ... dla pań z administracji i sprzątaczek

Wiceminister nauki: do 8 miliardów złotych na naukę w 2012 roku

Wiceminister nauki: do 8 miliardów złotych na naukę w 2012 roku - 2011-12-21 PAP - Nauka w Polsce

Na polską naukę w budżecie na rok 2012 zaplanowano od 7,5 do 8 miliardów złotych – powiedział we wtorek wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Witold Jurek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

wtorek, 20 grudnia 2011

Tropiciel plagiatów na AM: - Uczeni kantują dla sławy

Tropiciel plagiatów na AM: - Uczeni kantują dla sławy - Tomasz Wysocki 19.12.2011 Gazeta Wroclaw

- Gdyby profesor Andrzejak od razu przyznał się do popełnienia plagiatu i przeprosił, to nadal byłby rektorem - powiedział dr Marek Wroński, badacz oszustw w publikacjach naukowych, podczas poniedziałkowego wykładu na Akademii Medycznej we Wrocławiu

Pierwszy konkurs na innowacyjne projekty PO KL

wtorek, 20 grudnia -  2011 MNiSW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz pierwszy ogłosiło konkurs na realizację projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu jest opracowanie nowych metod dostępu do gromadzonej w uczelni wiedzy, kreowania modeli kształcenia przez całe życie oraz prowadzenia monitoringu losów absolwentów. 

W konkursie startować mogą szkoły wyższe zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 grudnia 2011 r. do 16 lutego 2012 r. Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy kwotę 50 000 000 PLN.

Komorowski zachęca do polsko-chińskiej współpracy międzyuczelnianej

Komorowski zachęca do polsko-chińskiej współpracy międzyuczelnianej - 2011-12-20 PAP - Nauka w Polsce

Prezydent Bronisław Komorowski zachęcał we wtorek w Pekinie do zacieśniania współpracy między polskimi i chińskimi uczelniami. Na inauguracji forum akademickiego prezydent gorąco zapraszał młodych Chińczyków do studiowania w Polsce.

Nowy Sącz: kim jest nowy właściciel WSB- NLU?

Nowy Sącz: kim jest nowy właściciel WSB- NLU? - Sławomir Wrona 2011-12-20 Gazeta Krakowska

Kim jest Robert Gmaj i jakie plany przygotował dla WSB-NLU? To jedno z głównych pytań towarzyszących zmianie właściciela sądeckiej uczelni. Sam Robert Gmaj po przejęciu WSB-NLU nie objął wprawdzie w szkole żadnej funkcji, ale nieoficjalnie mówi się, że wydarzenia ostatnich dni to realizacja jego scenariusza. Kolejnych etapów pilnować ma na miejscu syn - Paweł Gmaj, który został prezesem spółki Eduscientia - założyciela WSB-NLU.

Niż zabije uczelnie

Niż zabije uczelnie - Anna Goc, Kraków 2011-12-20 Gazeta Wyborcza

W 2020 roku studentów będzie tak mało, że wszyscy studenci pomieszczą się na uczelniach publicznych. Niż demograficzny zaczyna pustoszyć uczelnie, zwłaszcza niepubliczne

CBOS: Ponad połowa Polaków przeciw opłatom za studia na uczelniach publicznych

CBOS: Ponad połowa Polaków przeciw opłatom za studia na uczelniach publicznych - 2011-12-20 PAP - Nauka w Polsce

Ponad połowa Polaków jest przeciwna ponoszeniu kosztów studiowania przez studentów uczelni publicznych, nawet jeśli miałoby to podnieść poziom nauczania – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

UMCS. Rewolucja w nauczaniu języków. Spółka, albo...

UMCS. Rewolucja w nauczaniu języków. Spółka, albo... - Paweł P. Reszka 20.12.2011 Gazeta Lublin

Centrum nauczania języków obcych ma zostać na uniwersytecie zlikwidowane, a jego pracownicy zwolnieni. Uczelnia proponuje im: załóżcie spółkę pracowniczą

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Ile w Polsce zarabia naukowiec?

Ile w Polsce zarabia naukowiec? - 2011-12-16 Anna Dąbrowska wp.pl

Jeżeli na uczelni doktorant dostaje 4-5 tys. zł, to w koncernie ma na początek 4-5 tys. euro. Na pewno są tam też najlepsze laboratoria. Ale z drugiej strony jest niewola twórcza - mówi prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Gdańskiej, z którym rozmawiamy m.in. o wynagrodzeniach naukowców.

"Jak uczyć skutecznie?" - dyskusja środowiska akademickiego w Warszawie

"Jak uczyć skutecznie?" - dyskusja środowiska akademickiego w Warszawie - 2011-12-19 PAP - Nauka w Polsce

II konferencja "Jak uczyć skutecznie" odbyła się 16 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiciele środowisk akademickich i wykładowcy rozmawiali o sposobach skuteczniejszego kształcenia oraz o projekcie "Nowoczesny Uniwersytet".

niedziela, 18 grudnia 2011

W Warszawie wybrano Wynalazczynię 2011

W Warszawie wybrano Wynalazczynię 2011 - 2011-12-18 PAP - Nauka w Polsce

Wynalazczynią 2011 ogłoszono w piątek w stolicy dr Iwonę Skręt z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie (INiG), współautorkę ponad 100 patentów, m.in. dotyczących dodatków do paliw. Konkurs organizowany był w hołdzie Marii Skłodowskiej-Curie.

sobota, 17 grudnia 2011

Marka już nie wystarcza. Niż zatapia prywatne uczelnie

Marka już nie wystarcza. Niż zatapia prywatne uczelnie - Anna Goc 17.12.2011 Gazeta Krakow

Fala niżu demograficznego zatapia małopolskie uczelnie niepubliczne. Kłopoty ma WSB-NLU z Nowego Sącza, którą przejęli właśnie inwestorzy z Warszawy. Także krakowskie szkoły mają coraz mniej kandydatów. Ratują się bogatszą ofertą i szukają studentów w Chinach.

piątek, 16 grudnia 2011

Zmiany w harmonogramie konkursów Narodowego Centrum Nauki

piątek, 16 grudnia 2011 - NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki zaakceptowała zmiany w harmonogramie przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2012. Szczegółowy terminarz dostępny jest w sekcji harmonogram konkursów.
Plik z harmonogramem można również pobrać w postaci PDF.

Informacja o terminie ogłoszenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w pierwszym kwartale 2012 r.

Już 100 wykładów "Khan Academy" po polsku

Już 100 wykładów "Khan Academy" po polsku - 2011-12-16 PAP - Nauka w Polsce

Powstała niedawno w Polsce społeczność "Khan Academy" świętuje w piątek publikację setnego przetłumaczonego na język polski wykładu. Są to krótkie filmy, w których Salman Khan, absolwent Harvardu i MIT, tłumaczy zagadnienia z wielu dziedzin nauki.

Minister nauki wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim uczonym

Minister nauki wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim uczonym - 2011-12-16 PAP - Nauka w Polsce

Profesorowie: Arkadiusz Wójs, Andrzej Kowalczyk i Andrzej Kadłuczka odebrali w piątek w Warszawie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe. Za całokształt dorobku nagrody otrzymało też 10 nauczycieli akademickich.

Będzie mniej urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania

Będzie mniej urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania - Artur Radwan 2011-12-17 Dziennik Gazeta Prawna

Szefowie urzędów centralnych i samorządów nie chcą mieć urzędników mianowanych, bo trudno ich zwolnić, nawet gdy źle pracują. Podobną drogą podążają uczelnie.

Na czym zarabiają instytuty badawcze? Wynajem nieruchomości

Na czym zarabiają instytuty badawcze? Wynajem nieruchomości - kataza 2011-12-16 Gazeta Wyborcza

Instytuty badawcze zarabiają na wynajmie nieruchomości, a nie dzięki efektom swych badań - alarmuje NIK. Raport NIK-u jest wyrywkowy - odpowiadają instytuty naukowe.

Były rektor AWFiS Tadeusz Huciński oczyszczony z zarzutów

Były rektor AWFiS Tadeusz Huciński oczyszczony z zarzutów - Tomasz Słomczyński 2011-12-15 Dziennik Baltycki

Tadeusz Huciński, odwołany ministerialną decyzją rektor AWFiS w Gdańsku, został oczyszczony z zarzutów umyślnego naruszenia finansów publicznych. Tak wynika z oświadczenia byłego rektora.

Prezydent zabiera rektorów do Chin na poszukiwania studentów

Prezydent zabiera rektorów do Chin na poszukiwania studentów - Artur Grabek 2011-12-17 Dziennik Gazeta Prawna

Rektorzy dwudziestu uczelni publicznych oraz niepublicznych lecą w niedzielę z prezydentem Bronisławem Komorowskim do Chin, by szukać studentów i lansować nasze szkolnictwo wyższe.

NIK: instytuty badawcze zarabiają, ale nie na efektach swej pracy

NIK: instytuty badawcze zarabiają, ale nie na efektach swej pracy - 2011-12-16 PAP - Nauka w Polsce

Instytuty badawcze w większości zarabiają na działalności gospodarczej, ale nie dzięki efektom swych badań, lecz dzięki wynajmowi posiadanych nieruchomości - stwierdza Naczelna Izba Kontroli. Gospodarowanie majątkiem przez instytuty NIK ocenia pozytywnie.

czwartek, 15 grudnia 2011

Uniwersytet: Skontrolują egzaminatorów i ich metody

Uniwersytet: Skontrolują egzaminatorów i ich metody - Tomasz Wysocki 15.12.2011 Gazeta Wroclaw

Każdy egzamin na Uniwersytecie Wrocławskim będzie gruntownie badany. Bez względu na to, czy wykładowca wytnie większość rocznika, czy postawi same piątki. Właśnie powstaje system kontroli wyników egzaminów na uczelni

Studenci chcą naprawy uczelni, władze obiecują zmiany

Studenci chcą naprawy uczelni, władze obiecują zmiany - Tomasz Wysocki 15.12.2011 Gazeta Wroclaw

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego upomnieli się o swoje prawa do kształcenia na wysokim poziomie. Na spotkaniu z wykładowcami punktowali najsłabsze strony uczelni. Władze obiecały zmiany

Nowy Sącz: WSB-NLU ma nowych właścicieli

Nowy Sącz: WSB-NLU ma nowych właścicieli - Sławomir Wrona 15.12.2011 Polska Gazeta Krakowska

Grupa warszawskich inwestorów, występująca jako "Porozumienie na rzecz przyszłości WSB-NLU", to od wczoraj nowi właściciele sądeckiej uczelni. W ich skład wchodzi Kapitałowa Grupa Energetyczna S.A., Konsorcjum Uczelni Wyższych Futurus i Konsorcjum Uczelni Niepublicznych E-uczelnia.

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze - 15.12.2011 NIK

Instytuty badawcze zarabiają na działalności gospodarczej, między innymi wynajmując lokale. Tylko połowa z nich osiąga jakiekolwiek zyski z gospodarowania własnością intelektualną. Choć w przypadku żadnego instytutu nie przekroczyły one 4 proc. ogółu przychodów, to instytucje te nie płaciły podatku dochodowego, zwykle wykorzystując zapisy o zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności badawczej.
(...)


Wybitne polskie uczone otrzymały odznaczenia państwowe

Wybitne polskie uczone otrzymały odznaczenia państwowe - 2011-12-15 PAP - Nauka w Polsce

Wybitne kobiety polskiej nauki otrzymały w środę odznaczenia państwowe z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Maria Skłodowska-Curie ma swoje następczynie" - powiedział prezydent nawiązując w ten sposób do kończącego się roku wybitnej polskiej uczonej.

środa, 14 grudnia 2011

Bartłomiej Banaszak został pierwszym rzecznikiem praw absolwenta

Bartłomiej Banaszak został pierwszym rzecznikiem praw absolwenta - 2011-12-14 PAP - Nauka w Polsce

Bartłomiej Banaszak, były szef Parlamentu Studentów RP, został w środę rzecznikiem praw absolwenta. To nowa funkcja, której celem jest ułatwiać absolwentom studiów podejmowanie pracy - poinformował PAP rzecznik resoru nauki Bartosz Loba.

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwy konkursów

środa, 14 grudnia 2011 - NCN
W ramach konkursu na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki wpłynęło 337 prac konkursowych, z czego trzy zgłoszenia wysłano po upływie terminu przyjmowania prac. Komisja konkursowa rozpatrywała 334 prace, zawierające 5604 propozycji nazw dla siedmiu  rodzajów konkursów.

USA/ Naukowcy chcą powstrzymać ucieczkę high-tech do Azji

USA/ Naukowcy chcą powstrzymać ucieczkę high-tech do Azji - 2011-12-14 PAP - Nauka w Polsce

Z udziałem polskiej delegacji odbyła się w Waszyngtonie międzynarodowa konferencja poświęcona poszukiwaniu sposobów zwiększenia współpracy naukowej między USA a Unią Europejską w związku z rosnącą rolą krajów Azji w nauce i technologii.

wtorek, 13 grudnia 2011

Będzie ścisła elita badaczy

Będzie ścisła elita badaczy - Renata Czeladko 13-12-201 Rzeczpospolita

Pierwsze krajowe naukowe ośrodki wiodące zajmą się rozwojem nauk ścisłych, medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej

340 młodych uczonych nagrodzono w programie "Iuventus Plus"

340 młodych uczonych nagrodzono w programie "Iuventus Plus" - 2011-12-13 PAP - Nauka w Polsce

Badania 340 młodych naukowców dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Iuventus Plus". W sumie uczeni otrzymają dofinansowanie warte 70 mln złotych.

Kłopoty uczelni z Nowego Sącza: WSB-NLU na sprzedaż

Kłopoty uczelni z Nowego Sącza: WSB-NLU na sprzedaż - Sławomir Wrona 2011-12-13 Gazeta Krakowska

W środę senat sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, jednej z najstarszych i najlepszych polskich uczelni niepublicznych, pozna inwestora, który przejmie kontrolę nad szkołą. To ciągle nieoficjalna informacja, o której Krzysztof Pawłowski, założyciel WSB-NLU i jej obecny rektor, wypowiada się bardzo ogólnikowo. - Dobry obyczaj każe, żeby o wszystkim najpierw dowiedzieli się pracownicy - mówi "Krakowskiej".

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Sześciu uczonych nagrodzono w programie "Ideas Plus"

Sześciu uczonych nagrodzono w programie "Ideas Plus" - 2011-12-12 PAP - Nauka w Polsce

Sześciu naukowców nagrodziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Ideas Plus". Laureaci na przeprowadzenie swoich badań otrzymają łącznie ponad 12 mln złotych.

sobota, 10 grudnia 2011

Uczelnie określą, co ma umieć absolwent studiów

Uczelnie określą, co ma umieć absolwent studiów - Łukasz Guza 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie będą korzystały z listy kierunków studiów opracowanej przez resort nauki, tylko same stworzą program kształcenia. Dziś wchodzi w życie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

Uczelnie będą rozliczne z efektów nauczania

Uczelnie będą rozliczne z efektów nauczania - Artur Radwan 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie muszą zadbać o efekty nauczania studentów, a nie tylko skupiać się na weryfikacji ich wiedzy. W zmianie podejścia do kształcenia mają im pomóc Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).

Stypendia, umowy i efekty kształcenia, czyli reforma na uczelniach

Stypendia, umowy i efekty kształcenia, czyli reforma na uczelniach - Dominika Sikora 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Zmiany w szkolnictwie wyższym nie naruszyły fundamentu, na jakim opiera się obecny system pomocy materialnej dla studentów.

Rozmowa z Marcinem Chałupką, prawnikiem, specjalizującym się w instytucjach szkolnictwa wyższego

piątek, 9 grudnia 2011

Komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2011 r. o ogłoszeniu terminu konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

piątek, 09 grudnia 2011 - MNiSW
 
W związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. Nr 192, poz. 1142), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego zostanie ogłoszony do dnia 9 stycznia 2011 r.

Uczelnie stworzą programy kształcenia

Uczelnie stworzą programy kształcenia - Jolanta Ojczyk 08-12-2011 Rzeczpospolita
Do 1 października 2012 r. każdy kierunek studiów musi mieć program kształcenia dostosowany do krajowych ram kwalifikacji

Co powinien umieć absolwent matematyki - jol 08-12-2011 RP
Resort nauki przygotował wzorcowe opisy efektów kształcenia dla pięciu kierunków

czwartek, 8 grudnia 2011

Mądra i głupia obrona humanistyki

Mądra i głupia obrona humanistyki - dr Michał Bilewicz, dr hab. Maria Lewicka 2011-12-08 Gazeta Wyborcza

Każdy historyk czy socjolog, który powstrzymuje się od pisania po angielsku, po części odpowiada za stereotypy o Polsce, włącznie z osławionymi "polskimi obozami koncentracyjnymi"

Siedmiu uczonych nagrodzonych przez Wydział Nauk Technicznych PAN

Siedmiu uczonych nagrodzonych przez Wydział Nauk Technicznych PAN - 2011-12-08 PAP Nauka w Polsce

Siedmiu uczonych zostało laureatami tegorocznych Nagród Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienia wręczono 8 grudnia w Warszawie. Nagroda jest corocznym, indywidualnym wyróżnieniem za twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych.

Studenci omijają polskie uczelnie

Studenci omijają polskie uczelnie - A.T., Piotr Włoczyk 07-12-2011 Rzeczpospolita

Studencka unijna wymiana działa świetnie. Ale tylko w jedną stronę. Do Polski wciąż przyjeżdża niewielu

W Warszawie wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W Warszawie wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - 2011-12-08 PAP - Nauka w Polsce

Profesorowie: Tomasz Giaro, Jan Potempa, Maciej Lewenstein i Elżbieta Frąckowiak odebrali w środę Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwane "polskimi Noblami". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Studenci stawiają na bezpieczeństwo. Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów

Studenci stawiają na bezpieczeństwo. Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów - 2011-12-08 Artur Grabek Dziennik Gazeta Prawna

Mimo niżu demograficznego są trzy typy uczelni, na których chce się uczyć coraz więcej studentów. Jak pokazują ostatnie dane GUS, to akademie medyczne, szkoły wyższe podlegające MON i MSW oraz akademie sztuk pięknych.

środa, 7 grudnia 2011

Innovation Union - State of the Innovation Union 2011

Innovation Union - State of the Innovation Union 2011

The Commission has adopted the 2011 State of the Innovation Union report. Learn more about the good progress made in implementing the Innovation Union flagship initiative on the Key Documents page

wtorek, 6 grudnia 2011

PSL nauce nie popuści. Kto zostanie wiceministrem szkolnictwa?

PSL nauce nie popuści. Kto zostanie wiceministrem szkolnictwa? - Aleksandra Pezda, Sławomir Skomra, Lublin 2011-12-06 Gazeta Wyborcza

Lewak i liberał kontra ludowiec - czyli awantura o fotel wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego

Pani z dziekanatu już cię nie zaskoczy

Pani z dziekanatu już cię nie zaskoczy - Alicja Bobrowicz 2011-12-05 metro

Studenci - którym "Metro" kibicowało w tej walce - zmusili rektorów do podpisywania umów określających warunki nauki. Większość uczelni formalności załatwi do końca roku

Nauczyciel akademicki podważy ocenę

Nauczyciel akademicki podważy ocenę - Mateusz Rzemek 06-12-2011 Rzeczpospolota

Ponad 40 tys. nauczycieli akademickich może stracić pracę w wyniku negatywnej oceny okresowej

Komisja Europejska: Erasmus dla wszystkich

Komisja Europejska: Erasmus dla wszystkich - mpo 05-12-2011 Rzeczpospolita

Komisja Europejska chce znacznie zwiększyć środki na edukację i kulturę w ramach wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Prezydent: uczeni powinni dążyć do harmonii

Prezydent: uczeni powinni dążyć do harmonii - 2011-12-06 PAP - Nauka w Polsce

Środowisko naukowe powinno dążyć do harmonii, m.in. między nauką a kształceniem, między autonomią a zdolnością konkurowania z zagranicą
- ocenił prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń i nominacji profesorskich.

Koźmiński i SGH wśród 75 najlepszych uczelni biznesowych w Europie

Koźmiński i SGH wśród 75 najlepszych uczelni biznesowych w Europie - 2011-12-05 PAP - Nauka w Polsce

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Handlowa znalazły się na liście 75 najlepszych europejskich uczelni biznesowych, opublikowanej przez brytyjski dziennik "Financial Times". ALK zajęła w tym podsumowaniu 60. miejsce, a SGH - 67.
Poinformował o tym PAP rzecznik SGH, Marcin Poznań.

niedziela, 4 grudnia 2011

Studia ścisłe i techniczne nadal będą promowane

Studia ścisłe i techniczne nadal będą promowane - Renata Czeladko 04-12-2011 Rzeczpospolita

Rząd chce w latach 2014 – 2020 kontynuować program finansowania z UE studiów ważnych dla gospodarki – dowiedziała się "Rz"

Zasady się nie zmieniły. Tajne wybory rektora KUL

Zasady się nie zmieniły. Tajne wybory rektora KUL - Paweł P. Reszka 2011-12-04, Gazeta Lublin

KUL nie zdecydował się na zmianę zasad wybory rektora. Pozostaje wyjątkiem w skali kraju. Na katolickiej uczelni wybory wciąż przypominać będą konklawe

piątek, 2 grudnia 2011

Dziecko ma robić zadania i nie dyskutować

Dziecko ma robić zadania i nie dyskutować - Mariusz Kutka, Justyna Suchecka, Poznań 2011-12-01 Gazeta Wyborcza

Naukowcy przebadali polską szkołę i postawili druzgocącą diagnozę: szkoła zniewala umysły dzieci.

E-student odbędzie warsztaty na uczelni

E-student odbędzie warsztaty na uczelni - 2011-12-02 Łukasz Guza Dziennik Gazeta Prawna

60 proc. zajęć na studiach może być prowadzone przez internet. Laboratoria, warsztaty oraz zajęcia terenowe powinny odbywać się w warunkach rzeczywistych.

Pięć badaczek otrzymało stypendia L'Oreal Polska i UNESCO

Pięć badaczek otrzymało stypendia L'Oreal Polska i UNESCO - 2011-12-02 PAP - Nauka w Polsce

Pięć polskich badaczek otrzymało stypendia naukowe w ramach 11. edycji programu L'Oreal Polska i UNESCO "dla Kobiet i Nauki". Jury nagrodziło: dr Anetę Kaszę, dr Aleksandrę Lesiak, Annę Grochot-Przęczek, Katarzynę Kamińską i Danutę Witkowską.

czwartek, 1 grudnia 2011

Jak się marnuje dotacje z UE - Grantoza

Jak się marnuje dotacje z UE - Grantoza - Ryszarda Socha 1 XII 2011 Polityka

Tak jak skolioza deformuje kręgosłup człowieka, tak udział w walce o fundusze europejskie odciska piętno na organizacjach pozarządowych.

UW ma już rzecznika akademickiego

UW ma już rzecznika akademickiego - 30.11.2011 polskalokalna.pl (grupa interia)

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą polską uczelnią, która ma swojego ombudsmana, czyli rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Na to stanowisko rektor UW, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow powołała Annę Cybulko.

No­we ­gran­ty na ba­da­nia i in­no­wa­cje

No­we ­gran­ty na ba­da­nia i in­no­wa­cje - Artur Osiecki 01-12-2011 Rzeczpospolita

Bruksela pro­po­nu­je no­wy pro­gram fi­nan­so­wa­nia ba­dań i in­no­wa­cji – „Ho­ry­zont 2020”, z pu­lą 80 mld eu­ro

Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia

Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia - Artur Radwan 2011-11-29 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie powinny tak określić plany nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, aby ich realizacja prowadziła do osiągnięcia odpowiednich efektów kształcenia, a nie tylko do przekazania wiedzy. Takie m.in. zmiany przewiduje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. nr 243 poz. 1445). Dziś wchodzi ono w życie.

80 mld euro na badania w tym 6 mld na program Marii Skłodowskiej - Curie

80 mld euro na badania w tym 6 mld na program Marii Skłodowskiej - Curie - Z Brukseli Agata Byczewska 2011-12-01 PAP - Nauka w Polsce

KE zaproponowała 30 listopada 80 mld euro na inwestycje w badania i rozwój w latach 2014 - 2020, w tym 6 mld na program Marii Skłodowskiej - Curie, który wesprze młodych naukowców. W poprzedniej kadencji, w 2007 roku program wystartował, jako "Marie Curie".

środa, 30 listopada 2011

NCN – pierwsze doświadczenia

NCN – pierwsze doświadczenia
 - Andrzej Jajszczyk Forum Akademickie 11/2011

Po ogłoszeniu wyników pierwszych konkursów Narodowego Centrum Nauki czas na oceny i podsumowania.

Forum Akademickie 11/2011

Spis treści nr 11/2011

Rada UE ds. edukacji chce większej konkurencji między uczelniami

Rada UE ds. edukacji chce większej konkurencji między uczelniami - 2011-11-30 PAP - Nauka w Polsce

Większa konkurencja, nowy ranking uczelni, mobilność studentów i naukowców oraz zachęcanie szkół do współpracy z biznesem - to cele, które unijnym uczelniom wyznaczyła podczas odbywającego się w poniedziałek i wtorek w Brukseli spotkania Rada UE ds. edukacji.

wtorek, 29 listopada 2011

The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

The 2011 "EU Industrial R&D Investment Scoreboard" (the Scoreboard) collects information on the top 1000 EU companies and 1000 non-EU companies investing the largest sums in R&D in the last reporting year. The Scoreboard includes data on R&D investment along with other economic and financial data from the last four financial years. 

The data for the Scoreboard are taken from the companies’ latest published accounts, intented to be their fiscal year 2010 accounts (although due to different accounting practices, it includes accounts ending on a range of dates, from late 2009 to early 2011). 

Kudrycka: w budżecie resortu nauki na 2012 rok ponad 15 mld zł

Kudrycka: w budżecie resortu nauki na 2012 rok ponad 15 mld zł - 2011-11-29 PAP - Nauka w Polsce

W budżecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2012 rok ma znaleźć się ponad 15 mld zł - poinformowała we wtorek w radiowej Trójce szefowa resortu Barbara Kudrycka. "Mamy zwiększone środki na szkolnictwo wyższe, w szczególności na dotację projakościową, która była zaprogramowana. Mamy około 10 mld zł na szkolnictwo wyższe, do tego dodajemy ponad 200 mln zł, które będą w dotacji projakościowej przeznaczone do finansowania tych najlepszych jednostek" – powiedziała minister.

Koniec masowego kształcenia magistrów

Koniec masowego kształcenia magistrów - Jolanta Ojczyk, Renata Czeladko 29-11-2011 Rzeczpospolita

Ministerstwo nauki chce, by na rynek pracy trafiało więcej osób z licencjatem. Zmieni zasady finansowania uczelni

Unia grozi palcem ministrowi edukacji. Jesteśmy na szarym końcu

Unia grozi palcem ministrowi edukacji. Jesteśmy na szarym końcu - Artur Grabek 29.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Co piąty polski uczeń osiąga słabe wyniki w matematyce. To znacznie gorzej niż w innych krajach OECD. A resort edukacji nic nie robi, by to zmienić – wynika z najnowszego raportu KE o nauczaniu tego przedmiotu.

Student powinien wnioskować o pomoc stypendialną

Student powinien wnioskować o pomoc stypendialną - Marcin Chałupka 29.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

W art. 175 i 176 znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) wykreślono dotychczas istniejącą możliwość przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie z urzędu, bez wniosku studenta. Zmiana ta – mimo jej krytykowania – ma zaletę porządkującą.

Komisarz UE ds. edukacji broni nowego Erasmusa

Komisarz UE ds. edukacji broni nowego Erasmusa - Z Brukseli Julita Żylińska i Agata Byczewska 29.11.2011 PAP - Nauka w Polsce

Komisarz UE ds. edukacji i młodzieży Andrulla Wasiliu broniła w poniedziałek proponowanej przez KE nowej odsłony Erasmusa, którą skrytykowały organizacje studenckie i młodzieżowe. Wasiliu zapewniała, że młodzież jest w centrum uwagi nowego programu.

UMCS. Impas na wydziale prawa trwa. Jak dlugo jeszcze?

UUMCS. Impas na wydziale prawa trwa. Jak długo jeszcze? - Paweł P. Reszka 28.11.2011 Gazeta Lublin

Sąd administracyjny nie rozstrzygnie głośnego sporu z UMCS o to, czy dziekan wydziału prawa mógł stracić funkcję czy też nie. Bo uznał, że nie jest do tego kompetentny. Kompetentne byłoby ministerstwo nauki, które zajmować się sprawą nie ma zamiaru

poniedziałek, 28 listopada 2011

Rząd zdejmie młodym korporacyjne dyby

Rząd zdejmie młodym korporacyjne dyby - Jolanta Ojczyk, Renata Czeladko 28-11-2011 Rzeczpospolita
Połowa regulowanych zawodów zostanie otwarta. Dostępu do kariery nie będą blokować organizacje branżowe
  • Kudrycka: będzie mniej magistrów
    Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na kadrę średniego szczebla, np. inżynierów budownictwa czy fizjoterapeutów, którzy nie muszą kończyć studiów magisterskich – twierdzi minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka

Kudrycka: warto inwestować w najlepszych

Kudrycka: warto inwestować w najlepszych - rozmawiała Urszula Rybicka, 2011-11-28, PAP - Nauka w Polsce

Zróżnicowanie zarobków naukowców i dotacji dla instytucji, tak aby najlepsi dostawali najwięcej pieniędzy, inwestycje w młodych i poprawa przepisów to, recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki i pobudzenie innowacyjności - mówi PAP Barbara Kudrycka.

Komercjalizacja badań naukowych wymaga finansowej stabilizacji

Komercjalizacja badań naukowych wymaga finansowej stabilizacji - Rozmowa z prof. PIOTREM TWORZEWSKIM, prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju 26.11.2011 Dziennik Polski

niedziela, 27 listopada 2011

Recepta Kudryckiej na poprawę polskiej nauki? Wspieranie najlepszych

Recepta Kudryckiej na poprawę polskiej nauki? Wspieranie najlepszych - zrodlo: PAP 27.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Zróżnicowanie zarobków naukowców i dotacji dla instytucji, tak, aby najlepsi dostawali najwięcej pieniędzy, inwestycje w młodych i poprawa przepisów - to recepta na wzmacnianie jakości polskiej nauki i pobudzenie innowacyjności - mówi PAP Barbara Kudrycka.

Kobiety - o kobietach w nauce

Kobiety - o kobietach w nauce - 2011-11-27 PAP - Nauka w Polsce

Kariera naukowca i kariera matki nie muszą stać w sprzeczności. A dziewczynki nie powinny od małego słyszeć, że praca naukowa to "męska rzecz" - mówiły uczestniczki konferencji "Kobiety w nauce" na Zamku Królewskim w Warszawie.

piątek, 25 listopada 2011

Nauka w odwrocie

Nauka w odwrocie - Szymon Zdziebłowski 2011-11-25 PAP - Nauka w Polsce

Studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa naukowo-przyrodniczego na UJ zawieszono kilka lat temu (po jednej edycji), do skutku nie doszedł planowany przez kilka wrocławskich uczelni wyższych projekt "Komunikowanie wiedzy", podobnie jak propozycja PAN w tym mieście "Promocja Archeologii i Dziedzictwa Kulturowego". Tymczasem zachodnioeuropejskie uczelnie doceniły potencjał edukowania osób odpowiedzialnych za tłumaczenie społeczeństwu wyników badań naukowych. To się po prostu opłaca!

Kudrycka: Robienie dymu wokół reform przynosi znikome efekty

Kudrycka: Robienie dymu wokół reform przynosi znikome efekty - 25.11.2011 Polska The Times

- Nie wolno zachłystywać się własnym reformowaniem. Robienie dymu wokół reform przynosi znikome efekty - mówi minister w rozmowie z Agatonem Kozińskim i Anną Ziobro.

Nie ma projektu dotyczącego podatków od praw autorskich

Nie ma projektu dotyczącego podatków od praw autorskich - Magdalena Majkowska 25.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka w środowej rozmowie z „DGP” zapowiedziała zmianę zasad opodatkowania działalności innowacyjnej, polegającą na zamrożeniu podatku od praw autorskich do wynalazku do czasu uzyskania dochodów ze sprzedaży produktu.

czwartek, 24 listopada 2011

Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki - orzech niełatwy do zgryzienia

Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki - orzech niełatwy do zgryzienia - Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki PAUza Akademicka 143/2011 (str 6-7)

Trwa konkurs o nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Trwa konkurs o nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego - 2011-11-24 Nauka w Polsce

Tylko do 15 grudnia można składać wnioski do konkursu o Nagrodę Ministra przyznawaną co roku przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Europejscy studenci krytykują nowego Erasmusa

Europejscy studenci krytykują nowego Erasmusa - 2011-11-24 PAP - Nauka w Polsce

Związek Studentów Europejskich (ESU) skrytykował zaproponowany w środę przez KE nowy program wymian studenckich "Erasmus dla Wszystkich". Granty na studia są wciąż za niskie, a nowy system gwarancji kredytów może utrudnić studia za granicą - uważa ESU.

Kłopot studentów z uczelniami. Jak podpisać umowę?

Kłopot studentów z uczelniami. Jak podpisać umowę? - Wojciech Karpieszuk 24.11.2011 Gazeta Stoleczna

Uczelnie mają zawierać ze studentami umowy. Jak je podpisać bez bałaganu i kolejek pod dziekanatami? Wysłać pocztą? Drogo. W internecie? I tak trzeba ją wydrukować i przynieść

Chcą dopłat do studiów

Chcą dopłat do studiów - Katarzyna Klimek24.11.2011 Dziennik Polski

EDUKACJA. Uczelnie prywatne walczą o dofinansowanie studiów dziennych. Na razie bezskutecznie.

19 mld euro na program wymiany uczniów Erasmus w latach 2014-2200

19 mld euro na program wymiany uczniów Erasmus w latach 2014-2020 - 23.11.2011 onet.pl

KE zaproponowała w środę przeznaczenie 19 mld euro na finansowanie programu wymiany uczniów i studentów "Erasmus dla wszystkich" w latach 2014-2020. Dzięki tym środkom z programu ma skorzystać 5 mln młodych ludzi, czyli prawie dwa razy więcej niż w latach 2007-2013.

NIK: na uczelniach brak kontroli dotacji na kształcenie studentów

NIK: na uczelniach brak kontroli dotacji na kształcenie studentów - 2011-11-24 PAP - Nauka w Polsce

Rektorzy większości szkół wyższych nie mają wiedzy, czy prawidłowo wykorzystują dotacje na kształcenie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdyż nie prowadzą odpowiedniej ewidencji księgowej - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

środa, 23 listopada 2011

Znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjnej gospodarce

Znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjnej gospodarce - Krzysztof Jan Kurzydłowski, PAUza Akademicka 142/2011 (str 1-4)

Artykuł omawia znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjnej gospodarce, w kontekście roli, jaką przypadło mi pełnić od 1 stycznia 2011, tj. kierowania Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Tekst powstał na podstawie mojego wykładu inaugurującego rok akademicki 2011/2012 na Politechnice Krakowskiej.

NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe - 23.11.2011 NIK

Rektorzy większości szkół wyższych nie prowadzą odrębnych ewidencji księgowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Brak odrębnych ewidencji rodzi przypuszczenie, że dotacja przeznaczona na studia stacjonarne, może być wykorzystywana do wspierania studiów płatnych. Niskie czesne na tego rodzaju studiach sprzyja pozyskiwaniu większej liczby studentów.

Na uczelniach publicznych studenci dzienni utrzymują zaocznych?

Na uczelniach publicznych studenci dzienni utrzymują zaocznych? - Grażyna Zawadka, Renata Czeladko 23-11-2011 Rzeczpospolita

Potwierdzają się podejrzenia prywatnych uczelni, że szkoły publiczne mogą korzystać z dotacji z budżetu, by zaniżać czesne na studiach płatnych

Kontrola NIK w uczelniach publicznych. Na co naprawdę idą pieniądze z dotacji budżetowych?

Kontrola NIK w uczelniach publicznych. Na co naprawdę idą pieniądze z dotacji budżetowych? - zrodlo: PAP 23.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Rektorzy większości szkół wyższych nie mają wiedzy, czy prawidłowo wykorzystują dotacje na kształcenie studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdyż nie prowadzą odpowiedniej ewidencji księgowej - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Trzeba połączyć naukę z biznesem

Trzeba połączyć naukę z biznesem - Artur Grabek 23.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Prof. Barbara Kudrycka: Studia stacjonarne pozostaną bezpłatne, polscy naukowcy dostaną nowe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych, a studenci i młodzi badacze będą mieć łatwiejszą ścieżkę zawodowej kariery

Stop plagiatom na uczelniach

Stop plagiatom na uczelniach - 22.11.2011 Gazeta Opole

O nierzetelności w nauce rozmawiać będą na Politechnice Opolskiej naukowcy z całej Polski. W dobie internetu plagiat stał się zmorą świata akademickiego, dlatego wciąż szuka się sposobów na monitorowanie i wykluczenie z naukowej codzienności tego zjawiska.

Nierzetelność naukowa w Polsce - program konferencji

Barbara Kudrycka. Jedna kadencja, dwie reformy

Barbara Kudrycka. Jedna kadencja, dwie reformy - Karolina Duda-Potapska 22.11.2011 Onet

Profesor Barbara Kudrycka jest jednym z kilku ministrów, którzy objęli urząd po raz drugi z rzędu. Jest też jedną z zaledwie czterech kobiet w Radzie Ministrów. Cztery lata temu środowisko naukowe było zaskoczone jej nominacją. Była osobą mało znaną wśród profesury i, jako polityk, była kojarzona przede wszystkim z Parlamentem Europejskim.

Rektor AGH: krótkowzroczna polityka miasta

Rektor AGH: krótkowzroczna polityka miasta - Anna Goc 23.11.2011 Gazeta Krakow

- To w Krakowie nie są już ważne Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza czy Politechnika Krakowska i kilkanaście innych szkół wyższych? - prof. Antoni Tajduś, rektor AGH, pyta, dlaczego miasto pomaga tylko uczelni założonej przez prezydenta Jacka Majchrowskiego.

wtorek, 22 listopada 2011

Słówko o marketingu w nauce

Słówko o marketingu w nauce - Karolina Olszewska 2011-11-22 Naukaw Polsce

Zadziwiające, że w niektórych uczelniach rzecznicy prasowi wciąż jeszcze funkcjonują na zasadzie buforów, odbijających natrętnych dziennikarzy od swoich kolegów i przełożonych. Nawet, jeśli wiedzą, że owi żurnaliści pracują dla serwisów i wydawnictw popularyzujących naukę, finansowanych z budżetu państwa dla realizacji tego szczytnego celu.

48 uczonych odebrało nominacje profesorskie

48 uczonych odebrało nominacje profesorskie - 2011-11-22 PAP - Nauka w Polsce

48 uczonych otrzymało 21 listopada nominacje profesorskie z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. „Profesorowie są tymi, którzy pozwalają nam bezpiecznie poruszać się po Wszechświecie” - powiedział prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Eksplozja klastrów. Sposób na zdobywanie nowych technologii dla biznesu

Eksplozja klastrów. Sposób na zdobywanie nowych technologii dla biznesu - Sylwia Czubkowska Tomasz Żółciak 21.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Polska przeżywa eksplozję klastrów, czyli grup kooperacyjnych skupiających biznes, naukowców i władze publiczne. Tylko w ostatnich dwóch latach powstało blisko 60 klastrów.

Prezydent odznaczył naukowców i pracowników wyższych uczelni

Prezydent odznaczył naukowców i pracowników wyższych uczelni - 2011-11-22 PAP - Nauka w Polsce

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył w poniedziałek naukowców i pracowników wyższych uczelni. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski otrzymał jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy prof. Kazimierz Gustaw Zemła.

poniedziałek, 21 listopada 2011

Rząd hamuje rozwój e-studiów

Rząd hamuje rozwój e-studiów - Jolanta Ojczyk 21-11-2011 Rzeczpospolita

Na studiach prowadzonych z wykorzystaniem Internetu 40 proc. zajęć musi się odbyć na uczelni

Lepsze kształcenie nie musi być droższe

Lepsze kształcenie nie musi być droższe - Artur Grabek 21.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Czy pieniądze z budżetu powinny trafić także do prywatnych uczelni? Argumenty na tak przedstawia prof. Tadeusz Pomianek

Stypendia studenckie: Do pięciu tysięcy za dobrą naukę

Stypendia studenckie: Do pięciu tysięcy za dobrą naukę - Artur Grabek 21.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Stypendia socjalne trafią do większej liczby studentów, na większości uczelni będą one też nieco wyższe. Stypendia rektora obejmą węższe grono żaków, ale będą oni zdecydowanie lepiej docenieni za osiągnięcia naukowe

Krakowski „Zeus” wśród stu najlepszych superkomputerów na świecie

Krakowski „Zeus” wśród stu najlepszych superkomputerów na świecie - 2011-11-21 PAP - Nauka w Polsce

Superkomputer „Zeus” z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) znalazł się na 88. miejscu prestiżowej listy Top 500 - najpotężniejszych komputerów na świecie.

niedziela, 20 listopada 2011

Kto powinien się wstydzić za sprawę rektora Andrzejaka

Kto powinien się wstydzić za sprawę rektora Andrzejaka - Tomasz Wysocki 17.11.2011 Gazeta Wroclaw

Prof. Ryszard Andrzejak już się wstydu najadł. Teraz powinni się wstydzić wszyscy ci, którzy w imię źle pojętej solidarności ze swoim szefem i uczelnią udawali, że sprawy plagiatu nie ma.

sobota, 19 listopada 2011

Mija 195. rocznica założenia Uniwersytetu Warszawskiego

Mija 195. rocznica założenia Uniwersytetu Warszawskiego - 2011-11-19 PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Kowalski

19 listopada 1816 r. car Rosji i król Polski Aleksander I podpisał dyplom fundacyjny Szkoły Głównej, noszącej od 1817 r. nazwę Uniwersytetu Królewskiego Warszawskiego.

Kudrycka: innowacyjność i wdrażanie reform to priorytety

Kudrycka: innowacyjność i wdrażanie reform to priorytety - 2011-11-19 PAP - Nauka w Polsce

Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości i wdrażanie reform nauki i szkolnictwa wyższego, uchwalonych w poprzedniej kadencji, to priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym ponownie kieruje Barbara Kudrycka.

piątek, 18 listopada 2011

Były rektor AM plagiatorem - orzekli uczeni z Krakowa

Były rektor AM plagiatorem - orzekli uczeni z Krakowa - Tomasz Wysocki 17.11.2011 Gazeta Wroclaw

- W habilitacji profesora Ryszarda Andrzejaka doszło do naruszenia praw autorskich innych osób i do nierzetelności naukowej - uznali członkowie rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na czwartkowym posiedzeniu

Zmarł człowiek oddany nauce i szkolnictwu wyższemu

czwartek, 17 listopada 2011 - MNiSW
Z żalem zawiadamiamy, że w środę wieczorem zmarł zaangażowany od wielu lat w sprawy nauki i szkolnictwa wyższego Redaktor Andrzej Świć, twórca środowiskowego „Forum Akademickiego”, realizującego również zadania informacyjne MNiSW. Składamy szczere kondolencje Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom.

Barbara Kudrycka pozostanie na czele resortu nauki i szkolnictwa wyższego

Barbara Kudrycka pozostanie na czele resortu nauki i szkolnictwa wyższego - 2011-11-18 PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

Barbara Kudrycka, która ponownie obejmie stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego, to specjalistka prawa administracyjnego, wieloletni rektor niepublicznej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, była eurodeputowana Platformy Obywatelskiej.

Uczelnie pomogą w przetargach - powstaną studia z zamówień publicznych

Uczelnie pomogą w przetargach - powstaną studia z zamówień publicznych - Artur Grabek Tomasz Żółciak 18.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych ma uruchomić 7 dużych uczelni w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych. Kwalifikacje będzie tam mogło podnosić ponad 13 tys. osób przygotowujących przetargi.

czwartek, 17 listopada 2011

Stworzeni do likwidacji

Stworzeni do likwidacji - 17.11.2011 Inga Iwasiów Tygodnik Powszechny

Nauczanie języka i literatury polskiej to najlepiej pojmowany patriotyzm. Być może jedyna postać patriotyzmu niebudząca wątpliwości

Wykładowca brał "prezenty" od studentów. Bez kary

Wykładowca brał "prezenty" od studentów. Bez kary - 16.11.2011 Karol Adamaszek 16.11.2011 Gazeta Lublin

Profesor z UMCS brał od studentów pieniądze, alkohol czy słodycze. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał jednak, że to przypadki mniejszej wagi. Ryszarda K. nie spotka więc kara

To nie jest kraj dla naukowców?

To nie jest kraj dla naukowców? - Renata Czeladko 17-11-2011 Rzeczpospolita

Zagraniczni badacze: praca w Polsce może zaszkodzić karierze i przekreślić szanse na udział w światowej nauce

Dziś Międzynarodowy Dzień Studenta

Dziś Międzynarodowy Dzień Studenta - jsat 17-11-2011 Rzeczpospolita

Dziesiątki krajów obchodzą dziś Międzynarodowy Dzień Studenta, ustanowione 70 lat temu święto upamiętniające krwawą pacyfikację studenckich protestów w Pradze w 1939 roku

Pensje w PAN nadal zamrożone, prezes czeka na inicjatywę prezydenta

Pensje w PAN nadal zamrożone, prezes czeka na inicjatywę prezydenta - 2011-11-17 PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

Prezes PAN zabiega u prezydenta o projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2011, która nie pozwala wypłacić naukowcom wynagrodzeń wyższych niż w 2010 r. Powoduje to problemy z wykorzystaniem pieniędzy z grantów na badania, w tym środków unijnych.

FNP przyznała ostatnie stypendia konferencyjne

FNP przyznała ostatnie stypendia konferencyjne - 2011-11-17 PAP - Nauka w Polsce

40 naukowców otrzymało stypendia konferencyjne przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dzięki funduszom, na łączną kwotę 125 tysięcy złotych, wezmą oni udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach. Rozstrzygnięta edycja programu jest jednocześnie ostatnią.

UMCS. Co będzie, gdy także i te wybory zbojkotują?

UMCS. Co będzie, gdy także i te wybory zbojkotują? - pr 16.11.2011 Gazeta Lublin

Na Wydziale Prawa i Administracji ponownie odbędą się wybory dziekańskie - zadecydował senat UMCS. Ale wszystko wskazuje na to, że elektorzy zbojkotują je po raz kolejny. Co dalej?

środa, 16 listopada 2011

Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research


Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research
Date of publication: 16 November 2011
Full version: en
Highlights: en
zrodlo 
Description:

Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies


Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies
Date of publication: 16 November 2011
Full version: en
Highlights: en
zrodlo
Description:

Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension 2011


Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension 2011
Date of publication: 16 September 2011
Full version: en
Highlights: deenesfritlvpl
zrodlo
Description: 

Wzrosła liczba zagranicznych studentów na amerykańskich uczelniach

Wzrosła liczba zagranicznych studentów na amerykańskich uczelniach - 2011-11-16 z Chicago Joanna Trzos PAP - Nauka w Polsce

Amerykańskie uczelnie wyższe odnotowują rekordową liczbę zagranicznych studentów. Najwięcej obcokrajowców pobierających naukę na college'ach i uniwersytetach w USA pochodzi z Chin. Także Amerykanie coraz chętniej kształcą się poza granicami kraju.

Jesteśmy skazani na plagiaty?

Jesteśmy skazani na plagiaty? - Rozmawiała Anita Dmitruczuk 16.11.2011 Gazeta Opole

- W naszym kraju nadal jest "pogoda dla plagiatorów" i musi się dokonać po prostu jakaś społeczna zmiana. Jako społeczeństwo musimy być po prostu bardziej rzetelni - mówi dr Marek Wroński

Listy do „Rzeczpospolitej” - “Zamrożone pensje naukowców”

Listy do „Rzeczpospolitej” - “Zamrożone pensje naukowców” - Jacek Koronacki 15-11-2011 Rzeczpospolita

Kraków gospodarzem międzynarodowego spotkania młodych naukowców

Kraków gospodarzem międzynarodowego spotkania młodych naukowców - 2011-11-16 PAP - Nauka w Polsce

Doktoranci i młodzi naukowcy z 33 państw spotkają się w marcu 2012 r. w Krakowie. Głównym tematem konferencji Eurodoc 2012 będzie finansowanie kształcenia i badań młodych naukowców. We wtorek jej organizatorzy spotkali się z wiceminister nauki Marią Orłowską.

wtorek, 15 listopada 2011

Prezydenci Polski i Niemiec w 200-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego

Prezydenci Polski i Niemiec w 200-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego -  2011-11-15 PAP - Nauka w Polsce

O duchowej jedności Europy i współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji i nauki - mówili prezydenci Polski i Niemiec Bronisław Komorowski i Christian Wulff podczas wtorkowych uroczystości jubileuszowych 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zawodówka po studiach, czyli jak rynek pracy weryfikuje nasz system edukacji

Zawodówka po studiach, czyli jak rynek pracy weryfikuje nasz system edukacji - Artur Grabek Ewa Wesołowska Ag 15.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Zawodówki prowadzone przez cechy i izby rzemieślnicze przeżywają prawdziwe oblężenie

Nadplanowa produkcja magistrów. Gospodarka nie jest w stanie ich wchłonąć

Nadplanowa produkcja magistrów. Gospodarka nie jest w stanie ich wchłonąć - Janusz K. Kowalski 15.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Polska gospodarka nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby osób z wyższym wykształceniem.

Marczuk: Po edukacyjnym boomie nadszedł czas, by zwrócić uwagę na jakość kształcenia

Marczuk: Po edukacyjnym boomie nadszedł czas, by zwrócić uwagę na jakość kształcenia - Bartosz Marczuk 15.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

W ciągu ostatnich 20 lat dokonaliśmy edukacyjnej rewolucji. Liczba studentów wzrosła z 400 tys. w 1990 r. do prawie 2 mln obecnie. Nadrabiamy, najczęściej na własny koszt, zaległości minionego ustroju.

poniedziałek, 14 listopada 2011

NCBiR testuje nowe mechanizmy wsparcia komercjalizacji B+R

NCBiR testuje nowe mechanizmy wsparcia komercjalizacji B+R - 2011-11-14 PAP - Nauka w Polsce

Przedsięwzięcie pilotażowe "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia" prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Działania adresowane będą do przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz osób fizycznych - indywidualnych innowatorów.

Nowa wersja FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM - 2012

poniedziałek, 14 listopada 2011 - MNiSW
 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nową wersję FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM - 2012. 
Szczegółowa informacja o programie znajduje się również na stronie CIES www.cies.org/specialists

W ramach programu zapraszamy polskie szkoły wyższe, instytucje rządowe (np. ministerstwa), kulturalne (biblioteki, muzea, teatry), medyczne (szpitale, instytuty medyczne) oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze do zgłaszania w Komisji Fulbrighta gotowości przyjęcia w roku kalendarzowym 2012 w okresie 2-6 tygodni wybitnych specjalistów amerykańskich reprezentujących następujące dziedziny:

Naukowcy karani za granty

Naukowcy karani za granty - Renata Czeladko 14-11-2011 Rzeczpospolita
Resort finansów nie pozwoli na zwiększenie wynagrodzeń badaczom z PAN. Chce to zrobić w 2012 r.

Uczelnie wyższe będą kształcić swoich nauczycieli

Uczelnie wyższe będą kształcić swoich nauczycieli - Urszula Mirowska-Łoskot 14.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Nauczyciele akademiccy nie są przygotowani do wprowadzenia obowiązkowych zmian w kształceniu studentów. Uczelnie będą ich szkolić.

niedziela, 13 listopada 2011

Osoba fizyczna w drodze po grant

Osoba fizyczna w drodze po grant - Magda lena Duer- Wójcik NCN, PAUza Akademicka Nr 141, 10 listopada 2011

Osoby fizyczne niezatrudnione w ośrodkach prowadzących badania naukowe to nowa kategoria wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosków w konkursach na finansowanie projektów badawczych. Jak dokładnie wygląda ich droga do otrzymania grantu?

czwartek, 10 listopada 2011

Tylko jedno świadczenie

Tylko jedno świadczenie - Marcin Chałupka 10-11-2011 Rzeczpospolita

Umowy student – uczelnia nie poprawią jakości kształcenia, dopóki będą jedynie cyrografem na kwotę

Publiczne pieniądze mogą popłynąć do prywatnych uczeln

Publiczne pieniądze mogą popłynąć do prywatnych uczelni - Artur Grabek 10.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Minister nauki i szkolnictwa wyższego nie wyklucza budżetowego wsparcia dla uczelni niepublicznych.

Zagraniczni uczeni: rozpoznawalność słabym punktem polskich badań

Zagraniczni uczeni: rozpoznawalność słabym punktem polskich badań - 2011-11-10 PAP - Nauka w Polsce

Jednym z najsłabszych stron pracy badawczej w Polsce jest niska rozpoznawalność badań na arenie międzynarodowej - uważają zagraniczni uczeni przepytani przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Kolejne z minusów to niskie fundusze na naukę i prestiż. FNP chciała zbadać, na ile naukowcy pracujący poza Polską są gotowi do podjęcia pracy w Polsce, dlatego w badaniu wzięli udział zarówno pracujący za granicą polscy naukowcy, jak i cudzoziemcy.

środa, 9 listopada 2011

Humanista rodem z politechniki

Humanista rodem z politechniki - Anita Błaszczak, Grażyna Raszkowska 09-11-2011 Rzeczpospolita

Choć uczelnie techniczne są kuźnią inżynierów, to rośnie tam wybór kierunków humanistycznych

Maturzyści poprzebierają w nowych kierunkach studiów

Maturzyści poprzebierają w nowych kierunkach studiów - Artur Grabek 9.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie w walce o kandydatów uatrakcyjniają swoją ofertę: przygotowują nowe kierunki studiów i modyfikują stare. Niż demograficzny sprawił, że przeżyją te najbardziej konkurencyjne. Reszta będzie musiała zamknąć interes.

Studenci korzystają z szansy na dłuższą bezpłatną naukę

Studenci korzystają z szansy na dłuższą bezpłatną naukę - Urszula Mirowska-Łoskot, Marta Wieloch 9.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Nawet dwukrotnie wzrosła liczba osób, które rozpoczęły naukę na drugim kierunku. Te, które tego nie zrobiły, a nie chcą za nią płacić, mają szansę podjąć ją w rekrutacji zimowej.

wtorek, 8 listopada 2011

Uczelnie stoczą bój o publiczne pieniądze. Szkoły prywatne chcą pieniędzy z budżetu

Uczelnie stoczą bój o publiczne pieniądze. Szkoły prywatne chcą pieniędzy z budżetu - Artur Grabek 8.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie niepubliczne domagają się, aby ich oferta stacjonarna była finansowana z budżetu. To uruchomiłoby konkurencję o publiczne fundusze i podniosło jakość studiów. Resort nauki na razie nie komentuje propozycji

poniedziałek, 7 listopada 2011

Minister Barbara Kudrycka wśród laureatów konkursu ProStudent

Minister Barbara Kudrycka wśród laureatów konkursu ProStudent - 2011-11-07 PAP - Nauka w Polsce

Statuetki ProStudent - nagrody przyznawane przez Parlament Studentów RP (PSRP) osobom, instytucjom, mediom i firmom najbardziej przychylnym studentom - wręczono 5 listopada w Warszawie w ramach Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich. Nagrody otrzymała m.in. Barbara Kudrycka i Politechnika Łódzka.

Zatrudnił rodzinę, będzie opracowywał kodeks etyki

Zatrudnił rodzinę, będzie opracowywał kodeks etyki - Paweł P. Reszka 06.11.2011 Gazeta Lublin

Politechnika Lubelska opracowuje kodeks etyki pracowników. Przygotuje go zespół, którego pracami pokieruje prorektor uczelni prof. Jerzy Lipski. O panu profesorze pisaliśmy niedawno w "Gazecie", w kontekście rodziny, którą zatrudniał w kierowanej przez siebie katedrze

Niż demograficzny zamknie 100 prywatnych uczelni

Niż demograficzny zamknie 100 prywatnych uczelni - Artur Grabek 7.11.2011

Z naszych rozmów z przedstawicielami środowisk akademickich wynika, że zainteresowanie ofertą uczelni niepublicznych było w tym roku nawet o 25 proc. niższe niż w latach ubiegłych.

Więcej pieniędzy dla uczelni ekonomicznych

Więcej pieniędzy dla uczelni ekonomicznych - Urszula Mirowska-Łoskot 7.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Politechniki, które prowadzą zajęcia laboratoryjne i praktyki, dostaną wyższe dotacje. Pozostałe w przyszłym roku będą oszczędzały.

sobota, 5 listopada 2011

Nawet 200 tysięcy zł może dostać student na badania

Nawet 200 tysięcy zł może dostać student na badania - zrodlo: PAP 4.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Osoby po licencjacie, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe mogą dostać na ten cel nawet 200 tys. zł. W piątek został ogłoszony konkurs o diamentowy grant, przeznaczony na sfinansowanie badań najzdolniejszych studentów.

piątek, 4 listopada 2011

Uczelnie chwalą się dobrymi wynikami

Uczelnie chwalą się dobrymi wynikami - Artur Grabek 4.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Większy odsetek studentów kończących studia w terminie, wyższe kompetencje zawodowe, lepsze wyniki w nauce – uczelnie raportują, jak wypadł pierwszy rocznik studentów kierunków zamawianych. Dotarliśmy do tego raportu.

500 zł co miesiąc w pierwszym roku studiów

500 zł co miesiąc w pierwszym roku studiów - anie 04-11-2011 Rzeczpospolita

715 osób otrzymało wczoraj stypendia pomostowe. Z takiej pomocy skorzystało dotąd 11 tys. studentów

czwartek, 3 listopada 2011

Polskie Noble 2011 przyznane

Polskie Noble 2011 przyznane - pioc 2011-11-03, Gazeta Wyborcza

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty wyłoniła laureatów swojej nagrody, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju i nieformalnie nazwanej "polskim noblem".

MYŚLENIE UCIEKA Z UNIWERSYTETU

MYŚLENIE UCIEKA Z UNIWERSYTETU - Magdalena Gawin 2.11.2011 wiedza i zycie

Polska przoduje w niechlubnym rankingu krajów przeznaczających najmniejsze dotacje na sektor nauki. W spadku po PRL-u odziedziczyliśmy instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, na które po prostu brakuje pomysłu. Panuje w nich marazm i przyzwolenie na bylejakość. Co zrobić, żeby polskim instytucjom naukowym, a zwłaszcza uniwersytetom, przywrócić należną im rangę? Jak kształcić studentów, aby wynosili z uniwersytetu wiedzę, która pomoże im odnaleźć się na rynku pracy, a jednoczenie nie obniżać poziomu nauczania? Na te pytania próbowali odpowiedzieć zarówno autorzy obecnej reformy nauki, jak i jej krytycy.

Resort nauki rozstrzygnął konkursy dla humanistów

Resort nauki rozstrzygnął konkursy dla humanistów - 2011-11-03 PAP - Nauka w Polsce

249 projektów dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą ponad 96 mln złotych. Uczonych i ich projekty naukowe nagrodzono w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Jak robią to inni, czyli finansowanie nauki w świecie: ERC i NSF

Jak robią to inni, czyli finansowanie nauki w świecie: ERC i NSF - Magdalena Duer-Wójcik 26.10.2011 PAUza Akademicka

System finansowania nauki w Polsce zmienił się w ciągu ostatnich lat, głównie za sprawą reformy z 2010 roku. Zamiast jednej centralnej instytucji, która zajmuje się finansowaniem badań naukowych (niegdyś Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), wspieraniem badań zajmują się stworzone w drodze ustawy dwie agencje rządowe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzieląc między siebie finansowanie badań podstawowych oraz stosowanych. Twórcy polskiej reformy podczas prac nad regulacjami dość otwarcie deklarowali inspirację rozwiązaniami funkcjonującymi na całym świecie. Jak zatem finansowana jest nauka poza Polską? Spójrzmy na dwa najbardziej znane przykłady.

Dlaczego ten naukowiec dostaje na badania a tamten nie?

Dlaczego ten naukowiec dostaje na badania a tamten nie? - Przemysław Urbańczyk 2011-11-02 Gazeta Wyborcza

Europejska Fundacja Nauki proponuje jasne wytyczne - jak przyznawać granty na badania naukowe. Wprowadźmy je, bo póki co w Polsce w tej sferze wciąż często decydują osobiste sympatie czy powiązania

Doktorat bez magisterki

Doktorat bez magisterki - ab 2011-11-02 metro

Teraz to możliwe. Co roku stu najlepszych studentów dostanie z budżetu państwa pieniądze na badania i będzie mogło przyspieszyć swoją naukową karierę.