piątek, 30 grudnia 2011

Nowe dotacje w programie „Kapitał ludzki”

Nowe dotacje w programie „Kapitał ludzki” - Artur Osiecki 28.12.2011, Rzeczpospolita

Od przyszłego roku pojawią się nowe formy finansowania tzw. projektów miękkich. Przeznaczono na nie 271 mln euro

wiecej