czwartek, 1 grudnia 2011

Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia

Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia - Artur Radwan 2011-11-29 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie powinny tak określić plany nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, aby ich realizacja prowadziła do osiągnięcia odpowiednich efektów kształcenia, a nie tylko do przekazania wiedzy. Takie m.in. zmiany przewiduje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. nr 243 poz. 1445). Dziś wchodzi ono w życie.