wtorek, 22 listopada 2011

Słówko o marketingu w nauce

Słówko o marketingu w nauce - Karolina Olszewska 2011-11-22 Naukaw Polsce

Zadziwiające, że w niektórych uczelniach rzecznicy prasowi wciąż jeszcze funkcjonują na zasadzie buforów, odbijających natrętnych dziennikarzy od swoich kolegów i przełożonych. Nawet, jeśli wiedzą, że owi żurnaliści pracują dla serwisów i wydawnictw popularyzujących naukę, finansowanych z budżetu państwa dla realizacji tego szczytnego celu.