piątek, 9 grudnia 2011

Uczelnie stworzą programy kształcenia

Uczelnie stworzą programy kształcenia - Jolanta Ojczyk 08-12-2011 Rzeczpospolita
Do 1 października 2012 r. każdy kierunek studiów musi mieć program kształcenia dostosowany do krajowych ram kwalifikacji

Co powinien umieć absolwent matematyki - jol 08-12-2011 RP
Resort nauki przygotował wzorcowe opisy efektów kształcenia dla pięciu kierunków