piątek, 4 listopada 2011

500 zł co miesiąc w pierwszym roku studiów

500 zł co miesiąc w pierwszym roku studiów - anie 04-11-2011 Rzeczpospolita

715 osób otrzymało wczoraj stypendia pomostowe. Z takiej pomocy skorzystało dotąd 11 tys. studentów