środa, 23 listopada 2011

Stop plagiatom na uczelniach

Stop plagiatom na uczelniach - 22.11.2011 Gazeta Opole

O nierzetelności w nauce rozmawiać będą na Politechnice Opolskiej naukowcy z całej Polski. W dobie internetu plagiat stał się zmorą świata akademickiego, dlatego wciąż szuka się sposobów na monitorowanie i wykluczenie z naukowej codzienności tego zjawiska.

Nierzetelność naukowa w Polsce - program konferencji