wtorek, 29 listopada 2011

Student powinien wnioskować o pomoc stypendialną

Student powinien wnioskować o pomoc stypendialną - Marcin Chałupka 29.11.2011 Dziennik Gazeta Prawna

W art. 175 i 176 znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) wykreślono dotychczas istniejącą możliwość przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie z urzędu, bez wniosku studenta. Zmiana ta – mimo jej krytykowania – ma zaletę porządkującą.