czwartek, 31 grudnia 2009

Nowy budynek Politechniki Łódzkiej za 54 mln zł od UE

Nowy budynek Politechniki Łódzkiej za 54 mln zł od UE - Marcin Markowski 2009-12-30 Gazeta Wyborcza Lodz

Wiemy już, jak będzie wyglądać nowy budynek Politechniki Łódzkiej. I że zapłaci za niego Unia Europejska

CZY MAMY SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ?

"Urawniłowka" głównym hamulcem rozwoju uczelni" - Jacek Wierzchowski 31.12.2009 Gazeta Wyborcza str.6 Olsztyn

Czy mamy się czego wstydzić? A może mamy się czego obawiać? - te pytania w dyskusji o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stawia prof. Jacek Wierzchowski

Emeryt może być dziekanem

Emeryt może być dziekanem - Magdalena Januszewska 30-12-2009 Rzeczpospolita

Ustawa ani statut nie powinny ograniczać starszym profesorom dostępu do kierowniczych stanowisk na uczelni.

Zaszczytna odpowiedzialność

Zaszczytna odpowiedzialność - 30.12.2009 Przegląd Techniczny - Gazeta Inżynierska

Z prof. zw. dr. inż. Kazimierzem E. OCZOSIEM, redaktorem naczelnym obchodzącego w tym roku 100 lat istnienia miesięcznika "Mechanik", rozmawia Marek Jachlewski.

Rektor może odmówić dostępu do wykazu

Rektor może odmówić dostępu do wykazu - Robert Horbaczewski 31-12-2009 Rzeczpospolita

Treść umów cywilnoprawnych zawartych przez uczelnię oraz zakresy odpowiedzialności jej pracowników nie stanowią informacji publicznej

środa, 30 grudnia 2009

Lokalne uczelnie wspomogą rozwój regionów

Lokalne uczelnie wspomogą rozwój regionów - jtp 30-12-2009 Rzeczpospolita

Państwowe wyższe szkoły zawodowe powinny przejść w gestię samorządu wojewódzkiego. Projekt ustawy, która ma to sprawić, powstał w Senacie

Uczelnia XXI w.

Uczelnia XXI w. - EMI 30.12.2009 Gazeta Wyborcza str. 4 Bydgoszcz

Seminarium Bolońskie odbędzie się w styczniu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Poprowadzą je eksperci powołani przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.W budynkach UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy odbędzie się Seminarium Bolońskie pod hasłem „Uczelnia spełniająca oczekiwania studenta XXI wieku, czyli nowe wyzwania Procesu Bolońskiego”. Jego celem jest przede wszystkim upowszechnienie bolońskiego modelu kształcenia zorientowanego na studenta. Seminarium jest adresowane do całej społeczności akademickiej. Jednym z jego elementów będą warsztaty dla pracowników uczelni z zakresu budowania programów studiów w oparciu o efekty uczenia się, natomiast dla studentów warsztaty dotyczące wielo stopniowości, mobilności i punktów EC TS. Ostatnim punktem programu będzie dyskusja nad tym, w jaki sposób uczelnie powinny podnosić jakość kształcenia. Wszystkie spotkania poprowadzą eksperci powołani przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Seminarium odbędzie się 12 stycznia. Osoby zainteresowane udziałem w nim mogą się zgłaszać do 6 stycznia.

Stypendium w Cambridge? A czemu nie!

Stypendium w Cambridge? A czemu nie! - 29.12.2009 bankier.pl

Ruszyła kolejna edycja programu Amgen Scholars, który umożliwia studentom wyjazd na zagraniczne stypendium i udział w projektach badawczych na najbardziej renomowanych uczelniach świata.

Europejski Program Naukowy AMGEN adresowany jest do studentów kierunków medycznych, chemicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych.
(...)
Więcej informacji o programie i naborze znajduje się na stronie www.amgenscholars.eu.

Prof. Luty zrezygnował z udziału we władzach EIT Plus

Prof. Luty zrezygnował z udziału we władzach EIT Plus - Tomasz Wysocki 2009-12-29 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Prof. Tadeusz Luty złożył rezygnację z przewodniczenia radzie nadzorczej Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus. Do czasu powołania nowego składu rady politechnikę będzie w niej reprezentował kanclerz uczelni dr Jarosław Janiszewski

wtorek, 29 grudnia 2009

Uczelnie prywatne nie zajmują się nauką

Uczelnie prywatne nie zajmują się nauką - KATARZYNA KLIMEK-MICHNO 29.12.2009 Dziennik Polski

Mimo że uczelni prywatnych jest w kraju trzy razy więcej niż publicznych, tylko niewielki procent z nich prowadzi badania naukowe. Większość ogranicza się do otwierania nowych kierunków studiów i przyjmowania kolejnych studentów.

Higher Education to 2030 - OECD publication

Higher Education to 2030 series

The first volume takes a forward-looking approach to analysing the impact of various contemporary trends on tertiary education systems. Two further volumes will examine the effects of technology and globalisation, and a fourth will present scenarios for the future of higher education systems.

linki do dostepnych tomow publikacji OECD:

poniedziałek, 28 grudnia 2009

Dlaczego naukowcy nie wyjeżdżają na stypendia?

Dlaczego naukowcy nie wyjeżdżają na stypendia? - Emilia Iwanciw 2009-12-27 Gazeta Wyborcza Bydgoszcza

Tylko pięciu naukowców UKW wyjechało w ubiegłym roku na stypendium zagraniczne. Pozostałym brakuje motywacji i dobrych pomysłów na własny rozwój naukowy

Senatorzy PO: zawodowe uczelnie dla samorządów

Senatorzy PO: zawodowe uczelnie dla samorządów - Piotr Wołkowski 2009-12-27 Gazeta Wyborcza Zielona Gora

Senatorzy PO chcą, by władzę nad państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi przejęły samorządy województwa. Uczelnie obawiają się polityki. I protestują

środa, 23 grudnia 2009

Universities' annual funding reduced by £533m

Universities' annual funding reduced by £533m - By Gary Eason Education correspondent, 23 December 2009, BBC News

The government is to cut university funding by £533m - from £7.81bn this year to £7.29bn for 2010-11, Business Secretary Lord Mandelson has said.

Jaka władza rektora uczelni publicznej?

Jaka władza rektora uczelni publicznej? - Krzysztof Leja e-mentor 5/2009

Jak rektorzy polskich publicznych uczelni technicznych postrzegają swoją władzę? Czy należałoby ją wzmocnić ustawowo? Czy tradycyjne przywiązanie do kolegialności w podejmowaniu decyzji nie utrudnia zarządzania w warunkach szybkich zmian w otoczeniu systemowym uczelni? Czy zasadne jest podjęcie dyskusji nad doskonaleniem modelu zarządzania uczelniami publicznymi? To pytania, na które stara się odpowiedzieć autor opracowania, opierając się na wywiadach przeprowadzonych z rektorami uczelni technicznych, literaturze przedmiotu oraz własnych przemyśleniach.

Niezwykły spór studenta z uczelnią

Niezwykły spór studenta z uczelnią - RENATA CZELADKO ŁUKASZ ZALESIŃSKI 23.12.2009 Rzeczpospolita

Jarosław Umiński interweniował w sprawie zajęć, które się nie odbyły. Teraz akademia chce go ukarać

Naukowiec z UKW nie poniesie konsekwencji za plagiat

Naukowiec z UKW nie poniesie konsekwencji za plagiat - EMI 23.12.2009 Gazeta Wyborcza str.1 Bydgoszcz

Prof. Mirosław Krajewski, który popełnił plagiat, nie zostanie zwolniony z pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Taką decyzję podjęła wczoraj uczelniana komisja dyscyplinarna.

Większa rola związków zawodowych w uczelniach

Większa rola związków zawodowych w uczelniach - PAP, KLe/22.12.2009 ONET

Projekt nowelizacji, zgodnie z którym związki zawodowe będą mogły wpływać na kształt statutu uczelni niepublicznej, przyjął na posiedzeniu rząd. Projekt ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

wtorek, 22 grudnia 2009

Wymuszona kontrola habilitacji rektora Andrzejaka

Wymuszona kontrola habilitacji rektora Andrzejaka - Tomasz Wysocki 2009-12-23 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Pod naciskiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Akademia Medyczna zbada pracę habilitacyjną obwinianego o plagiat rektora prof. Ryszarda Andrzejaka.

Czas na komercjalizację uczelni

Czas na komercjalizację uczelni - Tomasz Wróblewski 22-12-2009 Rzeczpospolita

Pokutuje przekonanie, że młodzi ludzie robią nam łaskę, studiując. Jeżeli tak, to dlaczego walą drzwiami i oknami na prywatne uczelnie? – pyta publicysta

Uniwersytety są traktowane jak huty

Uniwersytety są traktowane jak huty - Renata Czeladko 22-12-2009

Chcielibyśmy, żeby wszyscy studenci mieli obowiązek płacenia za studia, ale żeby było wiele możliwości uzyskania zwolnienia z odpłatności – tłumaczy rektor UW Katarzyna Chałasińska-Macukow

Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE

Tylko 30 proc. uczelni korzysta z funduszy UE - Jolanta Góra-Ojczyk 22.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 5 Gazeta Prawna

Tylko co trzecia polska szkoła wyższa realizuje projekt współfinansowany przez Unię. Uczelnie najlepiej radzą sobie z wykorzystywaniem pieniędzy z programu Kapitał Ludzki. Warunki ubiegania się o unijne fundusze i rozliczanie ich, według uczelni, są zbyt skomplikowane.Komentarz redakcji: Niezdany egzamin - Jolanta Góra-Ojczyk 22.12.2009

Kto otrzyma stypendium za osiągnięcia w nauce

Kto otrzyma stypendium za osiągnięcia w nauce - Krzysztof Tomaszewski 22.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 5 Nowe prawo - Praktyka

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce będzie mógł otrzymać student, który m.in. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów...

poniedziałek, 21 grudnia 2009

EIT launches first 'Knowledge and Innovation Communities'

EIT launches first 'Knowledge and Innovation Communities' - Published: Friday 18 December 2009 euractiv.com

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) has unveiled three major new innovation clusters focusing on climate, energy and information technology. Each of the initiatives will bring together academia and industry at several locations across Europe.

Transforming Australia’s Higher Education System

Transforming Australia’s Higher Education System

Higher Education is central to achieving the Government’s vision of a stronger and fairer nation. The Government is proposing a landmark reform agenda for higher education and research that will transform the scale, potential and quality of the nation’s universities and open the doors to higher education to a new generation of Australians.
 zrodlo

Inżynier powinien być humanistą

Inżynier powinien być humanistą - Marek Kozubal 20-12-2009 Rzeczpospolita

Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, dyrektor generalny przedsiębiorstwa PERI Polska

Centrum Nauki Kopernik będzie otwarte jesienią 2010 r.

Centrum Nauki Kopernik będzie otwarte jesienią 2010 r. - 2009-12-21 Serwis Nauka w Polsce

Warszawskie Centrum Nauki Kopernik, największa instytucja popularyzująca naukę w Polsce, w której będzie można obejrzeć ogniowe tornado, wywołać trzęsienie ziemi i poznawać tajemnice kosmosu, będzie otwarte dla zwiedzających jesienią 2010 roku.

Uczelnie niższe

Uczelnie niższe - Violetta Ozminkowski 05 grudnia 2009 Newsweek

Życie na polskich uniwersytetach przypomina kiepski czeski film. Profesorzy udają, że uczą i prowadzą badania, a studenci udają, że szanują swoich profesorów.

AKTUALIZACJA 21 XII 2009
Uczelnie, czyli skubanie trupa - KRZYSZTOF J KONSZTOWICZ, PROF ATH 21.12.2009 Newsweek Polska str. 16 Peryskop

sobota, 19 grudnia 2009

UMK: te przedmioty już były, ale nie szkodzi

UMK: te przedmioty już były, ale nie szkodzi - mg 2009-12-16, Gazeta Wyborcza Torun
- Płacę prawie 2,5 tys. zł. za semestr zaocznych studiów magisterskich uzupełniających, ale w planie zajęć mam te same przedmioty, które parę miesięcy wcześniej zaliczałam na licencjacie - skarży się nasza czytelniczka

Rektor chce wyjaśnień - Alicja Cichocka, 17 Grudnia 2009 Nowosci
Kuriozum na toruńskim uniwersytecie - studenci zaoczni po raz drugi mają te same zajęcia
- Kpina z nauki - tak o studiach na zaocznej socjologii II stopnia mówią studenci UMK. Toruński uniwersytet zafundował im powtórkę materiału za prawie 2,4 tys. złotych za semestr.

Decyzja władz UMK - poprawią socjologię - Małgorzata Gołota 2009-12-19 Gazeta Wyborcza Torun
Reakcja po tekście "Gazety": - Trzeba opracować nowy program nauczania dla osób, które na naszej uczelni zaocznie robią magisterkę z socjologii - stwierdził prof. Andrzej Radzimiński, rektor UMK. W ten sposób uczelnia chce rozwiązać problem dublujących się przedmiotów na studiach socjologicznych I i II stopnia

piątek, 18 grudnia 2009

Dwa węzły innowacji EIT dla Polski

Dwa węzły innowacji EIT dla Polski - Jarosław Kałucki 17-12-2009 Rzeczposolita
Kraków będzie europejskim centrum badawczym, zajmującym się zagadnieniami zrównoważonej energii. We Wrocławiu z kolei powstanie tzw. część wdrożeniowa węzła innowacji zajmującego się zmianami klimatycznymi.

Polskie uczelnie i firmy we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji - 17.12.2009 onet
Polskie uczelnie i firmy będą ze sobą współpracować przy badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych związanych z poszukiwaniem ekologicznych źródeł energii w ramach jednej z trzech pierwszych europejskich Wspólnot Wiedzy i Innowacji.

Będą pieniądze i nowoczesne technologie - WŁODZIMIERZ KNAP 18.12.2009 Dziennik Polski
WYDARZENIE. Przełomowa dla krakowskiej nauki decyzja Europejskiego Instytutu Technologicznego
Dzięki decyzji Europejskiego Instytutu Technologicznego polskie uczelnie i instytucje badawcze będą miały przez co najmniej 7 lat - a być może 15 - zagwarantowane pieniądze na prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie energetyki. Polscy naukowcy będą mogli również korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć nauki europejskiej.

Kraków we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji - PAP 18.12.2009 Serwis Nauka w Polsce
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie ogłosił start trzech pierwszych projektów, tzw. Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI), które są partnerstwami świata biznesu i nauki.

Uczelnie nie boją się projektów - ONET

Uczelnie nie boją się projektów - 16 grudnia 2009 Onet

Władze szkół wyższych zdają sobie sprawę, że powodzenie w walce o studenta zapewnić może tylko atrakcyjna oferta nauki. Reorganizują strategie, dostosowują ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy i zmieniają metodykę nauczania – mniej teorii, a więcej praktyki. Jak sprostać temu wyzwaniu, nie rujnując uczelnianych finansów? Potrzebny jest sponsor.

czwartek, 17 grudnia 2009

Kto nie zarobi, zniknie

Rewolucja na UTP. Kto nie zarobi, zniknie - EMILIA IWANCIW 17.12.2009 Gazeta Wyborcza str. 1 Bydgoszcz

Wydziały tej uczelni będą samodzielne finansowo. Ich dziekani będą musieli nauczyć się zarabiać, a naukowcy zdobywać granty. Kto nie zda tego egzaminu, pójdzie w odstawkę

Czarna lista projektów, które mogą stracić dotacje

Czarna lista projektów, które mogą stracić dotacje - Anna Cieślak-Wróblewska 17-12-2009 Rzeczpospolita

Kilka uczelni i samorządów ze ściany wschodniej dostało wczoraj czerwoną kartkę za opóźnienia w inwestycjach

podobne artykuly:

Opóźnione inwestycje nie dostaną 800 mln zł - Mariusz Gawrychowski 17.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 2 Forsal
Zakaz korzystania z zaliczek, a nawet utrata unijnego dofinansowania grożą beneficjentom programu Rozwój Polski Wschodniej, których inwestycje się opóźniają. Ministerstwo Rozwoju...

Nieudacznicy tracą miliony - Miłosz Marczuk 17.12.2009 Puls Biznesu str. 4 puls dnia
Resort rozwoju chce skreślić aż 12 dużych projektów z programu dla Polski Wschodniej.

środa, 16 grudnia 2009

New ERA publications

Publications

The role of community research in the knowledge-based economy cover
The role of community research in the knowledge-based economy
Expert group report chaired by Prof. Luc Soete.

 : Available in

 en [1mb]

ERA indicators and monitoring cover
ERA indicators and monitoring

 : Available in

 en [1mb]

zrodlo

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 

Published:
15 December 2009 (web)
January 2010 (print)
Pages: 145
ISBN: 978-92-64-06371-6

scoreboard online version
Publication Date : 03 Dec 2009
ISBN : 9789264076440 (HTML)

Innovation and Growth: Chasing a Moving Frontier

Innovation and Growth: Chasing a Moving Frontier
Pages: 266, December 09 OECD book

The OECD and the World Bank are joining forces to work more closely on innovation, particularly insofar as this issue is a crucial factor in the success of development policy, notably in middle-income economies. In this volume, the two organisations jointly take stock of how globalisation is posing new challenges for innovation and growth in both developed and developing countries, and how countries are coping with them. The authors discuss options for policy initiatives that can foster technological innovation in the pursuit of faster and sustainable growth.

Powstaje Rada Młodych Naukowców

Powstaje Rada Młodych Naukowców - Edwin Bendyk 15 grudnia 2009 POLITYKA.PL
Debata stypendystów "Polityki" w resorcie nauki

Co zrobić, by młodzi uczeni mogli bez przeszkód rozwijać swoje kariery na polskich uniwersytetach i politechnikach?

Zielone światło dla platform technologicznych

Zielone światło dla platform technologicznych - Agnieszka Lewocz 15.12.2009 Portal Innowacji

wtorek, 15 grudnia 2009

Młodzi chcą być inżynierami

Młodzi chcą być inżynierami - ANNA KOLET-ICIEK 15.12.2009 Dziennik Polski

EDUKACJA. Na studiach technicznych w końcu drgnęło

Młodzi ludzie, którzy jeszcze do niedawna chcieli studiować wyłącznie prawo, psychologię czy zarządzanie, coraz chętniej wybierają studia techniczne. Nadal jednak trudno jest im się na nich utrzymać.

Czesne powodem do wstydu?

Czesne powodem do wstydu? - Krzysztof Jóźwiak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2009-12-14 Gazeta Wyborcza

Jeżeli wprowadzenie czesnego jest niesprawiedliwe społecznie, to należy zlikwidować opłaty dla wszystkich studentów, a nie fundować bezpłatne studia wybranym. Właśnie obecny patologiczny system jest powodem do wstydu.

Polski Nobel przed trzydziestką

Polski Nobel przed trzydziestką - Marcelina Szumer 2009-12-14 Metro

Kiedy Skłodowska odkryła rad i polon, miała 31 lat. Młodzi polscy naukowcy nie są gorsi, trzeba im tylko pomóc - przekonywała wczoraj doktorantów, doktorów i stypendystów minister nauki Barbara Kudrycka

Parytet dla młodych naukowców

Parytet dla młodych naukowców - al 2009-12-15 Gazeta Wyborcza

Rząd chce, żeby instytucje rozdzielające fundusze na badania były ustawowo zobowiązane do przeznaczenia minimum 20 proc. dla młodych naukowców - powiedziała minister Barbara Kudrycka na spotkaniu ze stypendystami tygodnika "Polityka" i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie.

Kudrycka: powstanie Rada Młodych Naukowców

Kudrycka: powstanie Rada Młodych Naukowców - Źródło: PAP 14.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna

Odkrywanie młodych talentów naukowych powinno stać się priorytetem szkolnictwa wyższego - uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W tym celu zapowiedziała utworzenie Rady Młodych Naukowców działającej przy resorcie jako organ opiniodawczo-doradczy oraz zwiększenie finansowania dla naukowców do 35. roku życia.

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom - Jolanta Góra-Ojczyk 15.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna

Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.

poniedziałek, 14 grudnia 2009

SME Participation in FP7 Report - Autumn 2009


The aim of this report is to monitor the participation of SMEs in the Seventh Research Framework Programme (FP7). The Commission is required to pay special attention to the funding for SMEs under the Cooperation Programme. "The aim will be to enable at least 15% of the funding available under the "Cooperation" part of the programme to go to SMEs."
This Report includes an analysis of SME participation rates across the themes of the Cooperation Programme and of the EC contribution to SMEs in FP7 Grant Agreements (GAs) signed before 1 October 2009.
In addition it includes key figures from the Capacities Programme: Research for the benefit of SMEs and from the PEOPLE Programme: Marie Curie Industry Academia Partnerships and Pathways (IAPP) and the Marie Curie Initial Training Networks (ITN).
Download:
English   (836 kb) 
Full report  English pdf icon  (1,7 Mb)

EU 2020: Why Skills are Key for Europe's Future

EU 2020: Why Skills are Key for Europe's Future

As part of the Lisbon Council's contribution to the EU 2020 strategy, Paul Hofheinz, president of the Lisbon Council, argues that this crucial agenda should prioritise skills acquisition and the necessary accompanying investment in human capital. He maps out a one-of-a-kind intellectual framework to evaluate skills policy and explains what levers can be utilised to finally move from rhetoric to action.

Downloads 
EU 2020: Why Skills Matter (675.77kb)

Fêted Finnish innovation system falling apart

Fêted Finnish innovation system falling apart - 19 November 2009 euractiv.com

Finland's celebrated innovation system is in need of a radical overhaul, according to a new international review. A panel of experts concluded that the landscape for innovation in Finland has become "fragmented and suffers from weak international links".

(...)
Finland is failing to attract foreign researchers, well-educated expats and the R&D departments of knowledge-intensive overseas businesses, the evaluation finds. Strong incentives to increase the mobility of researchers and strengthen international partnerships in universities and research institutions are proposed as a remedy. 
(...)

Pieniądze unijne dla uczelni

Pieniądze unijne dla uczelni - 14.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 3 Edukacja

(...)
W ramach łącznej sumy środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności, która wynosi około 85,6 mld euro (67, 3 mld euro pochodzi z budżetu UE) dla nauki i szkolnictwa wyższego, w ramach programów, dla których MNiSW jest Instytucją Pośredniczącą, przeznaczonych jest 4,15 mld euro (3,53 mld euro z budżetu UE), z czego dla poszczególnych Priorytetów i Działań: PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy - 465 000 613 EUR Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki -70 037 029 EUR Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe - 373 880 771 EUR Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - 691 423 530 EUR Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych - 349 117 647 EUR Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki -258 729 412 EURPO Infrastruktura i ŚrodowiskoPriorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EURPO Kapitał LudzkiPriorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - 898 866 839 EUR Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym - 61 500 000 EUR

Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009

Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993-2009 - raport CBOS

raport w Perspektywach

Jesteśmy coraz mniej zadowoleni ze swojego wykształcenia

Jesteśmy coraz mniej zadowoleni ze swojego wykształcenia - 14.12.2009 Perspektywy

W ostatnich latach w Polsce znacząco zwiększyła się liczba osób, które nie są zadowolone z poziomu osiągniętego wykształcenia. Najnowszy komunikat CBOS pt. Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym spostrzeganiu w latach 1993-2009 nie napawa optymizmem.Polacy kształcą się chętniej od innych europejczyków, ale jakość naszej nauki jest słaba

Polacy kształcą się chętniej od innych europejczyków, ale jakość naszej nauki jest słaba - 14 grudnia 2009 r Dziennik Gazeta Prawna

Komisja Europejska chwali polską edukację. Jak wynika z najnowszego raportu KE, Polska na tle pozostałych państw UE wypada znakomicie.

W ostatnich latach młodzi Polacy uczą się coraz dłużej i coraz chętniej studiują kierunki ścisłe. Polscy naukowcy przyjmują te dane krytycznie. – W edukacji liczy się jakość, a nie ilość – mówią zgodnie.

zrodlo:
Unia nas chwali, ale nie ma za co - Klara Klinger 14.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 7 Kraj

komentarz:
Rankingi nic nie mówią o poziomie kształcenia - JAN HARTMAN o naszej oświacie 14.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna
 

O co chodzi profesorom? O zwalnianych, czy o kasę

O co chodzi profesorom? O zwalnianych, czy o kasę - Paweł P. Reszka 2009-12-13, Gazeta Wyborcza Lublin

Związek Zawodowy Profesorów UMCS nie opiniuje zwolnień grupowych które właśnie trwają bo nie wie czy może bo wciąż nie został zarejestrowany. Takich wątpliwości profesorowie nie mieli za to pod koniec listopada gdy podpisali porozumienie z rektorem dotyczące dodatkowych pieniędzy dla pracowników UMCS

INNOWACJA JEST DOBRA NA WSZYSTKO

INNOWACJA JEST DOBRA NA WSZYSTKO - 14.12.2009 Przegląd str. 5

Pieniądze, które można wycisnąć z unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego, zapłodniły przedsiębiorcze osoby we wszystkich sektorach naszego życia publicznego. Ponieważ można uzyskać spore dotacje z powodu innowacyjności, to właśnie innowacje stały się najlepszym kluczem do unijnej kasy. Jak Polska długa i szeroka, odbywają się różne sympozja i konferencje, które mają zaświadczyć, że wszystko jest u nas innowacyjne: innowacyjne są leki, innowacyjne są firmy, innowacyjne technologie w przemyśle, administracji państwowej, biznesie, sporcie itd. Ostatnio odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja naukowa pod hasłem „Innowacje w edukacji akademickiej”, którą zorganizował... Uniwersytet Łódzki, a konkretnie powstałe tam Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji”. Poza normalną porcją komunałów w stylu, że innowacje są potrzebne, jednym z ustaleń konferencji było to, że nasi nauczyciele akademiccy zbyt mało zarabiają. Za takie odkrycie należałaby się nie tylko dotacja z Unii Europejskiej, ale wręcz Nagroda Nobla. Za innowacje.

Dyskryminacja kobiecych talentów

Dyskryminacja kobiecych talentów - Jadwiga Knie-Górna, Przewodnik Katolicki 50/2009 » Społeczeństwo »


Ostatnie publikacje Komisji Europejskiej nieco zadziwiają świat kobiet, szczególnie tych młodszych, nieprzyzwyczajonych do dyskryminacji ze względu na płeć. Dane natomiast jednoznacznie pokazują, że świat nauki wciąż zdominowany jest przez mężczyzn. Choć trudno w to uwierzyć, to jednak kobiety stanowią zaledwie 39 proc. kadry naukowej w Polsce.

Pełne teksty artykułów "Przewodnika Katolickiego" w Internecie ukazują się po 10 dniach od daty wydania drukiem.

piątek, 11 grudnia 2009

Biznes aktywniejszy w kontaktach z nauką

Biznes aktywniejszy w kontaktach z nauką - PAP, KLe/10.12.2009

W Polsce przedsiębiorcy częściej od naukowców inicjują wzajemne kontakty i są bardziej zainteresowani współpracą - wynika z badań przeprowadzonych przez Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

czwartek, 10 grudnia 2009

Co czwarty młody Wielkopolanin nie ma pracy

Co czwarty młody Wielkopolanin nie ma pracy - Sylwia Sałwacka 2009-12-10 Gazeta Wyborcza Poznan

Tak źle nie jest w żadnym innym regionie kraju. Dlaczego? Nasze uczelnie wypuszczają zbyt wielu pedagogów i socjologów, a za mało inżynierów

Konieczne zmiany w polskim szkolnictwie

Konieczne zmiany w polskim szkolnictwie - PAP, KLe/09.12.2009 Onet

Zmiany w polskim szkolnictwie są konieczne, bo rodzime uczelnie muszą się zmierzyć z zagraniczną konkurencją - przekonywała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas otwarcia konferencji poświęconej innowacjom w edukacji akademickiej.

środa, 9 grudnia 2009

"Klęska misji edukacyjnej i wychowawczej"

"Klęska misji edukacyjnej i wychowawczej" - Andrzej Jajszczyk 9 grudnia 2009 Dziennik Gazeta Prawna

Aby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata szkolnictwo wyższe powinno przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania w zmieniającym się szybko otoczeniu, a także do, być może, kilkukrotnej w ciągu życia zmiany wykonywanego zawodu. Będzie to możliwe, gdy studenci opanują sztukę twórczego myślenia i umiejętność rozwiązywania problemów - pisze prof. Andrzej Jajszczyk.

Czujność naukowca

Czujność naukowca - Sławomir Mizerski Z zycia sfer 8.12.2009 Polityka

Krajowe życie naukowe wre, naukowcy rzucają na wielki rynek idei kolejne doktoraty i habilitacje, w oparciu o które Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje im nowe stopnie i tytuły. Niestety, są ludzie próbujący sypać w tryby tej rozpędzonej maszyny piach podejrzeń i insynuacji.

Dochodzimy do kompromisów

Dochodzimy do kompromisów - Rozmowa z dr. Andrzejem Smirnowem, przewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Forum Akademickie 12/2009

Środowisko naukowe ma duże wpływy. Znam przypadki docierania jego przedstawicieli do wyższych władz niż posłowie i senatorowie, i przesądzania o niektórych sprawach.

Europe’s universities lack ‘genuine autonomy’ from state control – EUA Report

A new EUA study (published 30 November) analysing and comparing university autonomy and governance across 33 European countries highlights that universities still lack genuine autonomy.
(...)
This report by EUA will form the first basis of a new two-year project to develop a scorecard that will benchmark university autonomy (on the national level) across Europe. The  Autonomy Scorecard will be a major tool both at the national level and at the individual institutional level, serving as a reference for national governments wishing to benchmark their progress on governance reforms vis-à-vis other systems, whilst also helping to raise awareness among universities of the differences that exist in Europe. The launch of the Scorecard is due to take place at the end of the project in the winter of 2011.

Download the full report for more information.

zrodlo

Free thinking? States' firm grip on Europe's academy

Free thinking? States' firm grip on Europe's academy - Phil Baty 3 December 2009 The Yimes Higher Education

University autonomy is more spin than substance, EUA analysis finds. Phil Baty reports

Wrzask zamiast debaty o uczelniach

Wrzask zamiast debaty o uczelniach - Jan Winiecki 9.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 14 Opinie

Spór o poziom nauczania na polskich uniwersytetach staje się coraz mniej akademicki w swej formie i treści. Może i nie zabrałbym głosu w zgiełku czynionym przez Gazetę Wyborczą w kwestiach związanych z poziomem szkolnictwa wyższego - zgiełku, bo nawet przy dobrych chęciach nie widzę w nim wiele dyskusji, czyli przedstawiania alternatywnych, racjonalnych argumentów.

Pani w PAN-ie protestuje

Pani w PAN-ie protestuje - Rozmawiał Sławomir Zagórski 2009-12-09 Gazeta Wyborcza

Wśród 23 kandydatów na członków zagranicznych PAN jest tylko jedna kobieta. Czy na świecie nie ma kobiet, które warto zaprosić do swojego grona? - oburza się prof. Małgorzata Kossut*

Uniwersytet: Chcesz dalej studiować, oceń wykładowców

Uniwersytet: Chcesz dalej studiować, oceń wykładowców - Tomasz Wysocki 2009-12-08 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Studenci prawa mają obowiązek oceniać swoich wykładowców. Aby wpisać się na kolejny semestr, muszą wypełnić co najmniej trzy ankiety dotyczące jakości kształcenia

J. Kaczyński walczy o polską naukę

J. Kaczyński walczy o polską naukę - JPW/08.12.2009 PAP, ONET

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyraził przekonanie, że polska nauka powinna się rozwijać w dużo szybszym tempie niż wszystkie inne dziedziny naszego życia. Były szef rządu mówił o tym w Łodzi podczas konferencji "Rola nauki w rozwoju Polski w warunkach integracji europejskiej".

wtorek, 8 grudnia 2009

Czy jednostki samorządu terytorialnego będą przyznawać pomoc materialną dla studentów

Czy jednostki samorządu terytorialnego będą przyznawać pomoc materialną dla studentów - Krzysztof Tomaszewski 8.12.2009 Dziennik Gazeta Prawna str. 1 Nowe prawo - Praktyka

Po wejściu w życie zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym pomoc materialna dla studentów będzie mogła być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego.

Śladami Jerzego G.

Śladami Jerzego G. - pj 5.12.2009 Głos Zabrza i Rudy Śl. str. 1

Były prezydent Zabrza - Jerzy G. prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami zabrzańskiego wydziału Politechniki Śląskiej, choć ciążyły na nim dwa karne wyroki więzienia w zawieszeniu, w tym jeden prawomocny - ustalił GŁOS. Z taką "kartoteką" nie miałby najmniejszych szans na znalezienie pracy w jakiejkolwiek szkolnej placówce. Na uczelni wyższej mógł jednak kontynuować wcześniej podjętą pracę, dzięki mniej restrykcyjnemu prawu o uczelniach wyższych i pobłażliwości władz Politechniki. Ujawniamy też nowe fakty dotyczące głośnej sprawy aresztowania byłego prezydenta Zabrza pod zarzutem zabójstwa.

(...)
Znany polski karnistwa i były minister sprawiedliwości - prof. Zbigniew Cwiąkalski - w rozmowie z reporterem GŁOSu przyznał, iż faktycznie art. 127 ustawy o szkolnictwie wyższym nie powoduje „automatycznego" zwolnienia z uczelni wykładowcy z karą więzienia w zawieszeniu. Zdaniem profesora, władze Politechniki Śląskiej wiedząc - chociażby z mediów - o skazaniu byłego prezydenta mogły zrobić co innego. - Rektor uczelni powinien wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec takiego pracownika naukowego, a to właśnie mogłoby w konsekwencji doprowadzić do zwolnienia go z pracy. Jeśli rektor tego nie uczynił, to moim zdaniem jest to zaniechanie po jego stronie - podsumował prof. Cwiąkalski.
(...)
„Po tych zeznaniach sprawę przejęła katowicka prokuratura okręgowa. Robert T. siedział już wtedy w areszcie za rozboje i oszustwa. Po kilku przesłuchaniach przyznał się do udziału w mordzie. Obciążył wspólników i G. Według T. to były prezydent miał zadać nożem śmiertelny cios. Prokuratura przedstawiła Jerzemu G. oraz trzem bandytom zarzut zabójstwa. - To tylko poszlaki, ale sąd podzielił nasze zdanie, że powinni zostać aresztowani - mówi nam jeden ze śledczych."

poniedziałek, 7 grudnia 2009

Learning Mathematics for Life: A Perspective from PISA - raport OECD

Table of contentsHow to obtain this publication | Related documents |

People from many countries have expressed interest in the tests students take for the Programme for International Student Assessment (PISA).

Learning Mathematics for Life examines the link between the PISA test requirements and student performance. It focuses specifically on the proportions of students who answer questions correctly across a range of difficulty. The questions are classified by content, competencies, context and format, and the connections between these and student performance are then analysed.

This analysis has been carried out in an effort to link PISA results to curricular programmes and structures in participating countries and economies. Results from the student assessment reflect differences in country performance in terms of the test questions. These findings are important for curriculum planners, policy makers and in particular teachers – especially mathematics teachers of intermediate and lower secondary school classes.

zrodlo

CZESNE WSTYDU

CZESNE WSTYDU - 7.12.2009 JACEK ŻAKOWSKI Gazeta Wyborcza str.9 Kraj

W PONIEDZIAŁEK - ŻAKOWSKI
Rozumiem rektorów domagających się wprowadzenia odpłatności za studia. Gdybym miał na głowie takiego wiecznie niedofinansowanego kolosa jak uniwersytet, też bym rozpaczliwie szukał pieniędzy na jego utrzymanie. Ale mamy XXI wiek! Ludzie reprezentujący zasadniczą część potencjału intelektualnego Polski powinni szukać rozwiązań bardziej wyrafinowanych niż cofanie nas do XIX wieku.

Czy Polacy są innowacyjni?

Czy Polacy są innowacyjni? - Sebastian Stodolak, Maciej Szopa, Wprost str. 36 Diagnoza

Pod względem innowacyjności i liczby patentów zajmujemy piąte miejsce w Europie. Tyle że od końca. Na milion mieszkańców przypada u nas jedynie 71 patentów, podczas gdy we Francji 405, a w Niemczech nawet 650. Tak wynika z raportu Komisji Europejskiej „European Innovation Scoreboard”. Nie chce nam się myśleć, nie jesteśmy kreatywni czy może nie mamy za co myśleć?

Szturm małych firm po trudne dotacje

Szturm małych firm po trudne dotacje - Anna Cieślak 05-12-2009 Rzeczpospolita

Przynajmniej 430 wniosków o wsparcie prac badawczych i wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie wpłynęło w ostatnio zakończonym konkursie – ustaliła „Rz”

Studenci wolą kopiować niż kupować

Studenci wolą kopiować niż kupować - KLIM 2009.12.05


Punkty kserograficzne, w których można skopiować dowolne lektury. Skanowanie książek, "ściąganie" ich z internetu, robienie zdjęć wybranym stronom telefonem komórkowym. Studenci wiedzą, jak zaoszczędzić na kupowaniu oryginalnych podręczników naukowych. Tymczasem wydawnictwa biją na alarm: "z roku na rok nakłady publikacji spadają". I piszą petycje do ministrów: sprawiedliwości, kultury oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

(...)
Zgodnie z przepisami, za naruszanie praw autorskich grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 2 do 5 lat.
(...)

sobota, 5 grudnia 2009

New index puts an economic value on innovation

New index puts an economic value on innovation - 26 November 2009 Science|Business reporting

Two thirds of private sector productivity growth in the UK between 2000 and 2007 was driven by innovation, according to a new Innovation Index compiled Nesta, the National Endowment for Science, Technology and the Arts.

piątek, 4 grudnia 2009

Europe boosts budgets of national fellowship programmes - News Alerts on EU Research

Brussels, 04 December 2009
Transnational mobility opens up new horizons for researchers. The attractiveness of Europe for the best researchers and their career development has become a major concern for European competitiveness.

The €140 million, injected by the European Commission during 2008 and 2009 as part of a new action will generate about 3.400 fellowships for researchers. By 2013, the end of the Seventh RTD Framework Programme, it is expected that 14.000 researchers will have benefitted from this action. 


zrodlo

Studia mogą być odpłatne. Fundacja Rektorów Polskich debatuje.

Studia mogą być odpłatne. Fundacja Rektorów Polskich debatuje. - Urszula Zimnoch 3 grudnia 2009 Kurier Poranny Bialystok

Jeśli studia mają być płatne, to na kierunkach technicznych czesne powinno wynosić 300 złotych – uważa prof. Antoni Tajduś, szef Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

czwartek, 3 grudnia 2009

Minister Kudrycka na zywo w mediach - reakcja na projekt strategii KRASP

Student kosztuje tyle co samochód

Student kosztuje tyle co samochód - rozmawia Barbara Stefańska 2009-12-03 Polska The Times

O pieniądzach z budżetu dla uczelni z dr. Krzysztofem Pawłowskim, prezydentem Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, rozmawia Barbara Stefańska

Reakcje medialne - 3 grudnia 2009 r.

Gazeta Wyborcza
 • Rektorzy naprawią uczelnie? - Aleksandra Pezda 2009-12-03
  Komercjalizacja szkół publicznych i czesne dla studentów - to pomysły rektorów na uzdrowienie szkolnictwa wyższego.
Rzeczpospolita
Zycie Warszawy
Dziennik Polski:
 • Rektorzy chcą płatnych studiów - 3.12.2009 str. 1
  2,5 tysiąca złotych, czyli 1/4 rzeczywistych kosztów, ma, zdaniem rektorów polskich szkół wyższych, kosztować studenta rok nauki na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych. – Ten rząd nie rozważa wprowadzenia odpłatności za studia – zapewnia Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Damy indeks, ale za pieniądze - ANNA KOLET–ICIEK 3.12.2009
  EDUKACJA. 2,5 tys. zł. Tyle, zdaniem polskich rektorów, powinni płacić studenci za rok nauki w uczelniach publicznych.
Dziennik Gazeta Prawna

Wystarczy wziąć przykład z Niemiec

Wystarczy wziąć przykład z Niemiec - Dr Michał Bilewicz 2009-11-13, Gazeta Wyborcza

To państwowa uczelnia powinna wymuszać na swoich pracownikach jednoetatowość, tak jak prywatne firmy chronią przed konkurencją swoje zasoby i know-how, którym w tym wypadku są prace badawcze i treści wykładów. Podatnik - czyli udziałowiec uczelni - powinien tego wręcz od rektora wymagać 

UWAGA 3 XII 2009r.
praktycznie ten sam artykul ukazal sie pod zmienionym tytulem:
Publiczne może znaczyć wydajne

środa, 2 grudnia 2009

Wręczono nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Wręczono nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - 2009-12-02 PAP - Nauka w Polsce

Prof. Jerzy Strzelczyk, prof. Andrzej Koliński, prof. Józef Barnaś i prof. Bogdan Marciniec zostali uhonorowani nagrodami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Była to osiemnasta edycja konkursu, w którym fundacja nagradza wybitnych uczonych za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny kraju. Laureaci otrzymali po 200 tys. złotych.

Wieczor 2 grudnia - reakcja politykow

 • Kudrycka: nie zamierzamy wprowadzić odpłatnych studiów - Źródło: PAP 2009-12-02 Dziennik Gazeta Prawna
  Rząd PO i PSL nie rozważa możliwości wprowadzenia odpłatnego czesnego na uczelniach publicznych - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. "To jest nasze zobowiązanie z początku kadencji" - przypomniała minister.
 • Kudrycka: nie będzie opłat za studia - guu 02-12-2009 Rzeczpospolita
  Rząd PO i PSL nie rozważa możliwości wprowadzenia odpłatnego czesnego na uczelniach publicznych - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. - To jest nasze zobowiązanie z początku kadencji - przypomniała minister.
 • Kudrycka uspokaja: Rząd nie rozważa opłat za studia - jid, ap, mad; Źródło: IAR, 02.12.2009  TVP.INFO
  Rząd nie rozważa możliwości wprowadzenia czesnego za studia – zapewniła minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Rektorzy wyższych uczelni chcą, by od 2015 szkolnictwo wyższe było częściowo płatne.

Wieczor 2 grudnia - media o czesnym za studia

Agora:
 • Rektorzy: studiujesz, to płać - Marcelina Szumer 2009-12-02 Metro
  Czesne na wszystkich studiach dziennych, w jednej czwartej płacone przez studentów - to propozycja Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Premier i minister nauki są przeciw 
 • Rektorzy: koniec bezpłatnych studiów - dejot, PAP 2009-12-02 Gazeta Wyborcza
  Płatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych - tego domagają się rektorzy polskich uczelni. Nowe rozwiązanie mogłoby wejść w życie już za 5 lat
Dziennik Gazeta Prawna
TVP.INFO
 • Czesne? Tak, ale zróżnicowane - Prof. Alojzy Nowak, Autor: not. JID
  Prędzej czy później, czesne musi być wprowadzone. To pozwoli na wykształcenie nie pracowników, a pracodawców.
Polskie Radio

RANO 2 grudnia - media o czesnym za studia

Rzeczpospolita:
Zycie Warszawy:
 • Studia będą płatne?- Czeladko Renata 01-12-2009
  Rektorzy chcą zaproponować rządowi wprowadzenie powszechnego czesnego od 2015r. 
Gazeta Wyborcza:
 • Rektorzy: Student ma płacić za naukę - Aleksandra Pezda 2009-12-02
  Każdy student powinien dopłacać do studiów, uczelnie niepubliczne mają dostać dofinansowanie od państwa - zaproponują dzisiaj rektorzy uczelni publicznych.
TVP.INFO
 • Koniec darmowych studiów - 02.12.2009 annd, mad; Źródło: „Rzeczpospolita”
  Rektorzy uczelni zaproponują rządowi wprowadzenie powszechnego czesnego od 2015 r. Chcą w ten sposób walczyć z niesatysfakcjonującym stanem szkolnictwa wyższego – pisze „Rzeczpospolita”.

Jak profesor K. świata nie zbawił

Jak profesor K. świata nie zbawił - Izabela Kacprzak , Łukasz Zalesiński 02-12-2009 Rzeczpospolita

Naukowiec doniósł na szefa izby skarbowej, że wyłudza od uczelni pieniądze. Jedynym ukaranym został on sam

Absolwencie: dyplom schowaj do kieszeni

Absolwencie: dyplom schowaj do kieszeni - mar 2009-12-01 Metro

W Polsce przybywa bezrobotnych z dyplomem wyższej uczelni - wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS, bez pracy jest 1,7 mln Polaków - o prawie 400 tys. więcej niż przed rokiem. 293 tys. to osoby, które w urzędzie pracy zarejestrowały się po raz pierwszy. Wśród nich: 34 proc. nie ma jeszcze 24 lat, 23 proc. to absolwenci wyższych uczelni


Uczelnie na tropie absolwentów - mar 2.12.2009 Metro (PL) str. 3 Wydarzenia

Mamy osiągnięcia naukowe na światowym poziomie

Mamy osiągnięcia naukowe na światowym poziomie - 2.12.2009 POLSKA The Times str. 10

Fizyk, historyki dwaj chemicy odbierają dziś na Zamku Królewskim prestiżowe Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Z prof. dr hab. med. Andrzejem Członkowskim, przewodniczącym Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Barbara Stefańska

wtorek, 1 grudnia 2009

Oskarżony o korupcję wykłada w Krośnie. I w Rykach

Oskarżony o korupcję wykłada w Krośnie. I w Rykach - Paweł P. Reszka, ask 2009-11-30 Gazeta Wyborcza Lublin

Oskarżony o korupcję prof. Ryszard K., pedagog z UMCS oprócz państwowej uczelni w Krośnie znalazł też zatrudnienie w prywatnej uczelni w Rykach. Ale czy na długo?

poniedziałek, 30 listopada 2009

Rektor UMK: Masowość sprzyja patologii

Rektor UMK: Masowość sprzyja patologii - MACIEJ CZARNECKI 30.11.2009 Gazeta Wyborcza Toruń

– Podstawą wielu grzechów polskich uczelni jest masowość kształcenia – mówi rektor UMK. Rozmowa z prof. Andrzejem Radzimińskim kończy półtoramiesięczną akcję „Gazety” pod hasłem Wyższa Szkoła Wstydu

Lokaty już nie dla państwowych uczelni

Lokaty już nie dla państwowych uczelni - Tomasz Wysocki 2009-11-30 Gazeta Wyborcza

Co roku publiczne szkoły wyższe zarabiały na odsetkach z lokat bankowych, na których deponowały dotacje z budżetu, nawet kilka milionów złotych. Minister finansów powiedział: dość!

Mariaż nauki i mediów

Mariaż nauki i mediów - Anna Słojewska 28-11-2009 Rzeczpospolita

Ruszył projekt Atomium Culture, ma ożywić badania naukowe w UE

niedziela, 29 listopada 2009

Top US Colleges — Graduate Salary Statistics

Top US Colleges — Graduate Salary Statistics -   College Salary Report 2009

If you want to compare the salaries of grads who attend an engineering school with those from a liberal arts college, use our complete list of all the schools in our study, organized by school type and ranked by starting and mid-career salary.

piątek, 27 listopada 2009

Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2009

Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks 2009
Full version of the 2009 report
Main messages
zrodlo

Public consultation on the future EU 2020 strategy

In his political guidelines for the new Commission, President Barroso set out his vision for where the European Union should be heading for in 2020. He believes that the exit from the current crisis should be the point of entry into a new sustainable social market economy, a smarter, greener economy where our prosperity will result from innovation and from using resources better, and where knowledge will be the key input.
(...)
The Commission intends to present a formal proposal for the EU 2020 strategy early next year, with a view to the EU's Heads of State and government adopting the strategy at their Spring 2010 meeting.

In the meantime, the Commission would like to hear your views on some suggested broad policy considerations for the future EU2020 strategy. A public consultation process has been opened with a time frame from 24.11.2009 to 15.01.2010.
(...)
You are therefore encouraged to take part in this consultation process.

The consultation document and related information are available on:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/consultation_en.htm

zrodlo

Koniec mianowania na polskich uczelniach

Koniec mianowania na polskich uczelniach - Jolanta Góra-Ojczyk 27 listopada 2009 r. Dziennik Gazeta Prawna, infor

Od przyszłego roku akademickiego tylko profesorowie będą pracować na podstawie mianowania. Adiunkci będą musieli maksymalnie w ciągu 8 lat zdobyć habilitację. Na uczelniach, także medycznych, będzie zakaz podległości służbowej między krewnymi.

Komentarz redakcji: Stabilizacja rozleniwia - Jolanta Góra-Ojczyk

Wprowadzając zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli akademickich, rząd robi tylko pół kroku do przodu. W efekcie na uczelniach będą równi i równiejsi.

Zanim przyjdzie tsunami

Jakie powinny być wyższe uczelnie: Zanim przyjdzie tsunami - Piotr Ciżkowicz, Paweł Opala, Krzysztof Rybiński 27.11.2009 Gazeta Wyborcza str. 26 Opinie

Polskie uczelnie muszą być otwarte na studentów z zagranicy, kształcić nie tylko ludzi młodych i skupić się na tych dziedzinach, które są naprawdę potrzebne.

Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków

Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków - Renata Czeladko 27-11-2009 Rzeczpospolita

Rozmowa z minister nauki prof. Barbarą Kudrycką 

Jak zasypać naukową przepaść

Jak zasypać naukową przepaść - Agnieszka Niewińska , a.sł. 27-11-2009, Rzeczpospolita

Dzisiaj rusza Atomium Culture, organizacja która ożywi badania naukowe w Europie. Zaproszono do niej „Rz”

Czy o. Rydzyk mógł pisać o sobie

Czy o. Rydzyk mógł pisać o sobie - Renata Czeladko 27-11-2009, Rzeczpospolita

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów zbada, czy szef Radia Maryja prawidłowo uzyskał doktorat

czwartek, 26 listopada 2009

Figuring out the status of women in science - Statistics and indicators

The importance of statistics

What is the proportion of female and male researchers in Europe, and how is this balance evolving over time? In which scientific fields are women better represented? Do the career paths of female and male researchers follow similar patterns? Are rates of women in science comparable across Europe? How many women occupy senior positions in scientific research in Europe? And is there any age trend that can be observed? To answer all these questions and others, She Figures offers numbers.

Publications covering data for the EU Member States and the Associated Countries:
zrodlo

Reports on Industrial Research

The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

zrodlo

The Annual Report (2009) on research and technological development activities of the European Union in 2008

The Annual Report (2009) on research and technological development activities of the European Union in 2008


Summary
This Annual Report covers developments and activities during 2008. It has been prepared pursuant to Article 173 of the Treaty establishing the European Community.
The report is accompanied by a Commission Staff Working Document, which provides more detailed reporting and by Statistical Annexes. The main chapters are on the activities and results achieved in 2008 and on developments in research and technological development activities in the Member States of the European Union.
Date of report's adoption: 22 October 2009

zrodlo

Ogłoszono nazwiska laureatów II edycji Young Researcher Award 2009

Ogłoszono nazwiska laureatów II edycji Young Researcher Award 2009 - PAP, JG/25.11.2009 20:10 Onet.pl

Łukasz Małek, Maciej Misiorny i Martyna Kucharska zostali tegorocznymi laureatami nagrody SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award 2009. Była to druga edycja konkursu, w którym nagradzani są młodzi polscy naukowcy, osiągający sukcesy naukowe o znaczeniu międzynarodowym przed 30. rokiem życia.

Dotacje na szkolenia i studia podyplomowe

Dotacje na szkolenia i studia podyplomowe - Mariusz Gawrychowski, 26 listopada 09 (nr 231) Dziennik Gazeta Prawna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera nie tylko projekty inwestycyjne w firmach i współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi, ale także różne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników

PARP na ten cel dostała blisko 0,5 mld euro w ramach Poddziałania 2.1.1. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.


Dotacja tylko na techniczne szkolenia - Mariusz Gawrychowski, 26 listopada 09 (nr 231) Dziennik Gazeta Prawna

Od przyszłego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje zmienić zasady przyznawania dotacji na szkolenia pracowników. Nie będzie możliwe uzyskanie unijnych pieniędzy na proste szkolenia. Chodzi np. o podnoszenie poziomu znajomości języka obcego czy też obsługi komputera.

Dotacje na bezzałogowy samolot, poszukiwanie uranu czy badania Bałtyku

Dotacje na bezzałogowy samolot, poszukiwanie uranu czy badania Bałtyku - Anna Cieślak 26-11-2009 Rzeczposoplita

Aż 950 mln zł grantów, zamiast planowanych 660 mln zł, dostaną uczelnie i instytuty na badania naukowe 

Wystartował największy polski inkubator innowacyjności

Wystartował największy polski inkubator innowacyjności - 24.11.2009 biuroprasowe.pl

Science2Business – największy polski inkubator innowacyjności służy od dziś pomocą polskim naukowcom, inżynierom i pomysłodawcom w komercjalizacji pomysłów, ochronie własności intelektualnej, a także budowaniu firm, które mają czerpać zyski z innowacji.

środa, 25 listopada 2009

Gramy o wszystko

Gramy o wszystko - Tadeusz Królczyk 25 listopada 2009 Polityka

Pracodawcy dość powszechnie unikają zatrudniania ludzi bezpośrednio po studiach. Sam to robię od kilku lat. Odechciało mi się wyręczania uczelni, bo reedukacja bywa kosztowniejsza od edukacji.

Wyższe uczelnie nie będą mogły zarabiać na lokatach

Wyższe uczelnie nie będą mogły zarabiać na lokatach - Tomasz Wysocki 2009-11-24 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Ministerstwo Finansów zakazało uczelniom inwestowania pieniędzy z budżetu na oprocentowanych lokatach bankowych. Dotąd szkoły wyższe zyskiwały w ten sposób od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych rocznie. Rektorzy protestują i proszą o interwencję minister nauki 

(...)
Skąd się wziął sporny przepis? Rektorzy nie wiedzą. - Poprawkę zaproponowano podczas prac w parlamencie, nie była zawarta w projekcie rządowym - twierdzi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
(...)

Historyk w windykacji, czyli kto pracuje w wyuczonym zawodzie?

Historyk w windykacji, czyli kto pracuje w wyuczonym zawodzie? - 23.11.2009 Źródło: Twoja-Firma.pl

Kończą się studia i przychodzi czas na znalezienie pracy. Wówczas okazuje się, że polonista pracuje w banku, a historyk w firmie windykacyjnej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego rzesza ludzi nie pracuje w wyuczonym zawodzie? I który absolwent najczęściej zmienia profesję?

wtorek, 24 listopada 2009

Uniwersytet musi być przedsiębiorczy

Uniwersytet musi być przedsiębiorczy - Cezary Kościelniak 24.11.2009 Gazeta Wyborcza str. 24 Opinie

Albo uczelnie wykażą ducha inicjatywy, albo będą permanentnie niedomagać. Innej możliwości nie ma

Opłaca się studiować

Opłaca się studiować - Oprac. (KLIM) 2009.11.24 Dziennik Polski
RYNEK PRACY. Raport o wynagrodzeniach po kierunkach zamawianych

Uczelnie i resort nauki ostro promują kierunki techniczne i matematyczno-przyrodnicze. Sprawdź, ile można zarobić po skończeniu takich studiów.

Krajowe Ramy Kwalifikacji, czyli jak łatwiej zdobyć pracę w UE

Krajowe Ramy Kwalifikacji, czyli jak łatwiej zdobyć pracę w UE - Źródło: PAP 2009-11-23, Dziennik Gazeta Prawna

Ułatwienie zdobycia pracy w krajach Unii Europejskiej oraz możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności poza tradycyjnym systemem edukacji i szkolnictwa wyższego - zakłada projekt wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Kładą one nacisk na to, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a nie w jakiej instytucji, czego i jak długo się uczyła.

(...)
Wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji chce także Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, który wskazuje, że to jeden z najważniejszych postulatów środowiska studenckiego.

Jak powiedział PAP przewodniczący Parlamentu Bartłomiej Banaszak, Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwią m.in. likwidację centralnej listy kierunków, które utrwalają - jego zdaniem - archaiczny system kształcenia. "System ten nie jest oparty na umiejętnościach, jakie student zdobywa w czasie studiów, a na treściach przedmiotów i ich nazwach. Utrwala to wszechobecną w szkolnictwie wyższym fikcję. W rzeczywistości student chce jak najszybciej zdobyć potrzebny dyplom, wiedząc, że przydatnej wiedzy czy praktyki w uczelni raczej nie uzyska" - mówił Banaszak.

Ramy Kwalifikacji, czyli jak łatwiej zdobyć pracę w UE - onet.pl

Europejska młodzież - przegrani na starcie

Europejska młodzież - przegrani na starcie - Anna Napiórkowska, Paryż; Sylwia Sałwacka, ape 2009-11-23 wyborcza.biz

Europa boryka się z falą rosnącego bezrobocia. Najbardziej dotkliwie dotyka ono ludzi młodych, dopiero na progu zawodowej kariery.

Bariery rozwoju innowacyjności

Bariery rozwoju innowacyjności - Agnieszka Tałasiewicz , Paweł Tynel 24-11-2009 Rzeczpospolita

Innowacyjności pożądają wszyscy, bo oznacza ona postęp, rozwój i przewagę konkurencyjną. Dlatego jej wspieranie powinno być dla rządzących jednym z najważniejszych priorytetów

Świat idzie naprzód, a my wciąż tkwimy mentalnie w XIX wieku

Świat idzie naprzód, a my wciąż tkwimy mentalnie w XIX wieku - Dariusz Wolak 24-11-2009 Rzeczpospolita

Rozmowa: Prof. Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarchu

Pielęgnowanie pomysłów

Pielęgnowanie pomysłów - tbo 23-11-2009, Rzeczpospolita

Informatyczny ComArch wydaje na działalność badawczo- -rozwojową ponad 15 proc. swoich przychodów

poniedziałek, 23 listopada 2009

GERMANY: Nationwide Bologna protests

GERMANY: Nationwide Bologna protests - Michael Gardner 22 November 2009 University World News Issue: 102

(...)
Students are calling for the new bachelor programmes, introduced in the context of the Bologna process, to be abandoned. They complain the courses are too rigid and crammed with contents.

Contrary to the Bologna objective of enhancing mobility, there are claims that present credit transfer regulations are making switching from course to course or university to university more difficult, let alone allowing students to go abroad to study. A further item on the student protest agenda was the introduction of tuition fees and, under the motto "Education is not for sale" they called for the fees to be scrapped altogether.

(...)

O co chodzi w tej reformie?

O co chodzi w tej reformie? - Tomasz Sokołów 2009-11-23 Polska Dziennik Baltycki

Dopiero ustaje wrzawa wokół niedawnego protestu studentów Uniwersytetu Gdańskiego przeciw "fatalnym warunkom w jakich muszą dziś studiować". Podczas pikiety demonstranci często krytykowali transformację szkolnictwa wyższego minister Barbary Kudryckiej.
 
Jeszcze częściej jednak ich wypowiedzi zdradzały sporą niewiedzę na temat wspomnianej reformy. Nie dotyczy ona przecież jedynie tzw. wprowadzenia odpłatności za drugi kierunek. O co więc w tej całej odnowie rządowi chodzi?

Poziom uczelni nie jest zły

Poziom uczelni nie jest zły - Rozmawiał: Paweł Stachnik  2009.11.23 Dziennik Polski

Rozmowa z prof. BOHDAN MACUKOW z Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

Nie zmarnujmy EIT Plus - takiej szansy już nie będzie

Nie zmarnujmy EIT Plus - takiej szansy już nie będzie - Tomasz Wysocki 2009-11-22 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Wrocławskie Centrum Badan EIT Plus to niebywała szansa na cywilizacyjne przesilenie, którego motorem będzie nauka. Najwyższa pora docenić okazję i uciąć gorszącą walkę o wpływy i doraźne korzyści

niedziela, 22 listopada 2009

INTERNATIONAL STUDENTS IN THE U.S. - U.S. STUDENTS STUDYING ABROAD

Opendoors 2009 Fast Facts:
 • International students in the  U.S. 
 • U.S. students studying abroad 
zrodlo

opendoors online - REPORT ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL EXCHANGE

Open Doors Report 2009:
Information and Data Tables
Open Doors 2009 data was released on November 16, 2009.

Press Releases (Report Overview):
Statistics/Data Tables: Open Doors 2009:
Open Doors Data: Previous Years >>

zrodlo, wiecej...

Cuts will cost British universities their international reputations

Cuts will cost British universities their international reputations - Polly Curtis, education editor Friday 20 November 2009 Guardian

Financial crisis beckons as public spending cuts loom and universities face intense competition from overseas

Research Set to Win Big in France's Stimulus Plan

Research Set to Win Big in France's Stimulus Plan - by Martin Enserink November 20, 2009

sobota, 21 listopada 2009

Rząd się chwali, zęby bolą

Rząd się chwali, zęby bolą - Aleksandra Pezda 2009-11-20 Gazeta Wyborcza

Na dwulecie sprawowania władzy rząd Donalda Tuska urządził pokazową konferencję "Od transformacji do modernizacji".

Szybka społeczna kariera zawodu inżyniera

Szybka społeczna kariera zawodu inżyniera - Aleksandra Biały 21-11-2009 Rzeczpospolita

Najbardziej cenimy profesję profesora i lekarza – wynika z badań GfK Polonia dla „Rz”. Ale przedsiębiorcy pną się w górę na liście zawodów o największym prestiżu

Raport rządu - 19 paneli dyskusyjnych

Raport rządu - 19 paneli dyskusyjnych - ika 20-11-2009 Rzeczpospolita

Donald Tusk zaprezentował raport z dwóch lat działania swojego gabinetu. Dokument "Od transformacji do modernizacji", podzielony na 19 działów tematycznych, przedstawia dokonania rządu. 

7. NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rząd zapowiada, że naukę i szkolnictwo wyższe czekają "spore zmiany". Przypomina, że przyjął dwa pakiety rozwiązań: "Budujemy na wiedzy - reforma nauki dla rozwoju Polski" oraz "Partnerstwo dla wiedzy", a w 2009 roku o 23 proc. zwiększono nakłady na naukę. Pakiet pięciu ustaw (którymi zajmuje się teraz parlament) reformujących naukę obejmuje ustawy o: zasadach finansowania nauki, Polskiej Akademii Nauk, Instytutach Badawczych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki.
Reforma zmieniająca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego przewiduje m.in. wprowadzenie projakościowego modelu finansowania uczelni, uproszczenie ścieżki kariery naukowej, połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy oraz otwarcie uczelni na świat. Zwiększy się autonomia programowa szkół wyższych. Najlepsze z nich otrzymają pełną swobodę w tworzeniu autorskich programów studiów. Wyeliminowana zostanie możliwość zatrudniania pracowników naukowych na kilku uczelniach.
Zmieni się system pomocy materialnej dla studentów, uproszczona będzie procedura udzielania kredytów studenckich, aby mogli z nich korzystać także najubożsi. Określony zostanie katalog bezpłatnych usług dla wszystkich studentów (uczelni publicznych i niepublicznych). Dodatkowo prawa studenta chronić będzie obowiązkowa umowa z uczelnią.

piątek, 20 listopada 2009

"Za 20 lat polskie uczelnie będą w czołówce"

"Za 20 lat polskie uczelnie będą w czołówce" - PAP onet.pl
- Za 20 lat polskie uczelnie będą w europejskiej czołówce - powiedziała minister nauki Barbara Kudrycka, podsumowując dwulecie swojej pracy w rządzie Donalda Tuska.

Informacja, podana rowniez przez: