poniedziałek, 21 listopada 2011

Rząd hamuje rozwój e-studiów

Rząd hamuje rozwój e-studiów - Jolanta Ojczyk 21-11-2011 Rzeczpospolita

Na studiach prowadzonych z wykorzystaniem Internetu 40 proc. zajęć musi się odbyć na uczelni