czwartek, 3 listopada 2011

MYŚLENIE UCIEKA Z UNIWERSYTETU

MYŚLENIE UCIEKA Z UNIWERSYTETU - Magdalena Gawin 2.11.2011 wiedza i zycie

Polska przoduje w niechlubnym rankingu krajów przeznaczających najmniejsze dotacje na sektor nauki. W spadku po PRL-u odziedziczyliśmy instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, na które po prostu brakuje pomysłu. Panuje w nich marazm i przyzwolenie na bylejakość. Co zrobić, żeby polskim instytucjom naukowym, a zwłaszcza uniwersytetom, przywrócić należną im rangę? Jak kształcić studentów, aby wynosili z uniwersytetu wiedzę, która pomoże im odnaleźć się na rynku pracy, a jednoczenie nie obniżać poziomu nauczania? Na te pytania próbowali odpowiedzieć zarówno autorzy obecnej reformy nauki, jak i jej krytycy.