środa, 30 lipca 2008

Top Colleges For Getting Rich

Top Colleges For Getting Rich - Kurt Badenhausen, 07.30.08 Forbes.com

These colleges produce top earners.

piątek, 11 lipca 2008

Kapital intelektualny Polski

Ze strony MNiSW:

"Raport o Kapitale Intelektualnym Polski" jest istotnym dokumentem z punktu widzenia strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Zawiera on m.in. wskazówki dotyczące zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i wykorzystania środków publicznych w działalności badawczo-rozwojowej, podnoszenia jakości polskich uczelni poprzez unowocześnienie metod kształcenia czy podnoszenia użyteczności wyższego wykształcenia zgodnie z założeniami procesu bolońskiego.

Pełny tekst raportu

Link do dyskusji nad raportem

niedziela, 6 lipca 2008

Higher Education Governance in Europe

What are the major strategic priorities with regard to funding and academic staff in higher education? What are the internal and external structures which have been put in place for the governance of higher education institutions (HEIs)? What are the mechanisms for allocating public funding to HEIs and the systems for controlling its use? What is the degree of autonomy enjoyed by institutions in raising and using private funds? What are the incentives which exist to support HEIs in their search for private funding? What is the degree of autonomy enjoyed by institutions with respect to the recruitment and definition of tasks and salaries of their teaching staff? This study, which covers 30 European countries, provides answers to these questions. It covers mainly public and government-dependent private higher education institutions and provides some information on private independent HEIs.

Eurydice raport