sobota, 29 września 2012

Czas skończyć na studiach z regułą "czy się stoi, czy się leży - to promocja się należy"

Czas skończyć na studiach z regułą "czy się stoi, czy się leży - to promocja się należy" [list] - dr Łukasz Kaczmarek 27.09.2012 Gazeta Wyborcza

Pora odpuścić - powiedzieć młodym ludziom, że uniwersytet to nie jest miejsce dla kogoś, kto nie chce iść do pracy. Oddzielić Naukę od Szkolnictwa Wyższego. Młodzi, w zależności od ich talentów i wiedzy poświęcaliby się prawdziwym badaniom naukowym, albo wybierali jeden z kierunków studiów, które byłyby współtworzone z potencjalnymi pracodawcami

piątek, 28 września 2012

Michał Leszczyński: Polska nauka za 10 lat

Michał Leszczyński: Polska nauka za 10 lat - Michał Lesz­czyń­ski 2012-09-26 Studio Opinii

2012-09-26. Roz­ma­wia­łem z przed­sta­wi­cie­lem pew­nego euro­pej­skiego pro­du­centa sprzętu laboratoryjno-naukowego. Powie­dział, że 80% pro­duk­cji idzie na Daleki Wschód, 10% do Europy i też 10% do  USA. Może to kogoś dzi­wić, ale tak jest od wielu lat, że w infra­struk­turę naukową inwe­stują na świe­cie głów­nie Chiny, Taj­wan, Korea Połu­dniowa i Japo­nia. Mnie jed­nak zafra­po­wała inna infor­ma­cja, a mia­no­wi­cie, że z tych euro­pej­skich dzie­się­ciu pro­cent połowa przy­pada na Polskę.

Były rektor Ryszard Andrzejak stracił habilitację

Były rektor Ryszard Andrzejak stracił habilitację - Tomasz Wysocki 28.09.2012 Gazeta Wroclaw

Ciąg dalszy sprawy plagiatowej prof. Ryszarda Andrzejaka, byłego rektora wrocławskiej Akademii Medycznej (dzisiaj Uniwersytetu Medycznego). Krakowscy uczeni unieważnili uchwałę sprzed 19 lat o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego. Jednak tytułu profesora nie straci.

Jak rozliczać się z uczelnią w nowym roku akademickim

Jak rozliczać się z uczelnią w nowym roku akademickim - Jolanta Ojczyk 28-09-2012 Rzeczpospolita
 Szkoły wyższe zarówno publiczne, jak i niepubliczne powinny zawierać umowy ze swoimi studentami, nawet gdy nie płacą oni za naukę

Poradnik dla studenta -  Jolanta Ojczyk 28-09-2012 Rzeczpospolita:

Więcej pieniędzy szkolnictwo wyższe

czwartek, 27 września 2012 - MNiSW
 
Rząd przyjął projekt budżetu. Na szkolnictwo wyższe przeznaczymy ponad 800 mln więcej niż w tym roku, a płace na uczelniach wzrosną nawet o 9%.

13 uczonych FNP nagrodziła w ostatniej edycji programu „Kwerenda”

13 uczonych FNP nagrodziła w ostatniej edycji programu „Kwerenda” - 28.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

13 młodych naukowców otrzymało stypendia – w sumie 235 tys. zł - w ramach programu "Kwerenda" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Dzięki dofinansowaniu będą mogli przeprowadzić specjalistyczne kwerendy archiwistyczne za granicą. 

Humaniści poznają zasady współpracy z biznesem

Humaniści poznają zasady współpracy z biznesem - 28.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Szkolenia ze współpracy z gospodarką i płatne staże oferuje naukowcom z szeroko pojmowanych dziedzin społecznych program „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”. W zajęciach weźmie udział 170 osób i potrwają one do czerwca 2014 roku. 

czwartek, 27 września 2012

Posłowie sejmowej komisja edukacji chcą nowych etatów dla NCN

Posłowie sejmowej komisja edukacji chcą nowych etatów dla NCN - 27.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Sejmowa komisja edukacji przekaże ministrowi finansów opinię nt. potrzeby zwiększenia liczby etatów w Narodowym Centrum Nauki (NCN) - zapowiedziano na środowym posiedzeniu komisji. Na etaty potrzeba ok. miliona złotych 

Młodzi uczeni po raz siódmy spotykają się w Krakowie

Młodzi uczeni po raz siódmy spotykają się w Krakowie - 27.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Niemal 150 młodych uczonych z Polski i zagranicy bierze udział w rozpoczynającej się dziś VII Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych. Podczas dwudniowej konferencji zaprezentują oni swoje badania naukowe i podyskutują nad wynikami dotychczas prowadzonych prac. 

środa, 26 września 2012

Rewolucja na uczelniach czy raczej symbol upadku?

Rewolucja na uczelniach czy raczej symbol upadku? - Pracownik naukowy 26.09.2012 Gazeta Krakow 

KRK bynajmniej nie jest szansą na podniesienie jakości kształcenia akademickiego, ale wymownym symbolem jego upadku - list czytelnika w sprawie opisanych w "Gazecie" Krajowych Ram Kształcenia.

Powoli doganiamy Europę

Powoli doganiamy Europę - Artur Osiecki 25-09-2012 Rzeczpospolita
Dzięki wykorzystaniu pieniędzy unijnych za 3-4 lata Polska przesunie się w górę w rankingach innowacyjności – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Grant z kraju na grant z Brukseli - Artur Osiecki 12-09-2012 Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy, którzy chcą sięgnąć po dotacje z międzynarodowych programów innowacyjnych mogą posiłkować się pieniędzmi krajowymi

MNiSW: w Sejmie o stypendiach dla studentów i doktorantów

MNiSW: w Sejmie o stypendiach dla studentów i doktorantów - 26.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Rosną nakłady na pomoc materialną na uczelniach. Więcej pieniędzy trafia do studentów o najniższych dochodach. Studenci i doktoranci mogą również korzystać w nowych form wsparcia, wprowadzonych dzięki reformie szkolnictwa wyższego - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Grant doktoranta to curiosum, bo doktorant jest nikim...

Grant doktoranta to curiosum, bo doktorant jest nikim... [list] - P. 25.09.2012 Gazeta Wyborcza

Jak uczelnie walczą o grant, i jak pomagają go realizować - kilka uwag doświadczonego tym pracownika naukowego

Rewolucja na uczelniach. 12 godzin nauki dziennie

Rewolucja na uczelniach. 12 godzin nauki dziennie - Ada Chojnowska, Gabriela Łazarczyk 25.09.2012 Gazeta Wyborcza Kraków

Szykuje się mała rewolucja na uczelniach. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego likwidują odgórnie ustalane podstawy programowe. Uczelnie mają skupić się na studencie i uzyskiwanych przez niego kompetencjach. Nowe zasady oznaczają też, że student powinien spędzać... 12 godzin dziennie na nauce!

Uczelnie nie chcą wybierać tańszej kadry

Uczelnie nie chcą wybierać tańszej kadry - Beata Lisowska 19.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Ustawa – Prawo zamówień publicznych nakazuje uczelniom publicznym organizowanie przetargów na wybór kadry do prowadzenia zajęć dofinansowywanych przez Unię Europejską. Szkoły protestują, bo o wyborze wykładowców decyduje wówczas często cena, a nie jakość. 

OECD Education Newsletter

OECD Education Newsletter - September 2012

This issue focuses on the latest OECD annual education indicators published in the 2012 edition of Education at a Glance.

Młodzi polscy naukowcy wśród zwycięzców w Bratysławie

Młodzi polscy naukowcy wśród zwycięzców w Bratysławie - 26.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Polak Jakub Nagrodzki zdobył w Bratysławie jedną z trzech pierwszych nagród w unijnym konkursie dla młodych badaczy EUCYS 2012. Jedną z trzech trzecich nagród zdobyła z kolei Anna Julia Kuśnierczak. 

wtorek, 25 września 2012

Połowa przyszłych środków UE dla Polski - dla firm i nauki

Połowa przyszłych środków UE dla Polski - dla firm i nauki - PAP 24.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata 2014-2020 będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych - zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.

NCN: w naszych konkursach nie ma limitów wiekowych

NCN: w naszych konkursach nie ma limitów wiekowych - 25.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

W konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN) nie ma tak naprawdę żadnych limitów wiekowych. Jedynie w trzech z nich obowiązują okresy kwalifikujące, ale nie wlicza się do nich urlopów macierzyńskiego i wychowawczego, wykorzystanych przez kierownika projektu – wyjaśnia Magdalena Duer-Wójcik z NCN. 

poniedziałek, 24 września 2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o pracy dla absolwentów

poniedziałek, 24 września 2012 - MNiSW
 
Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wraz z resortem pracy i polityki społecznej rozpoczyna realizację programów, inicjatyw oraz zmian ustawowych mających poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy.

Uczelnie, szukajcie roboty dla absolwentów! List ministrów nauki i pracy

Uczelnie, szukajcie roboty dla absolwentów! List ministrów nauki i pracy - Katarzyna Pawłowska-Salińska 2012-09-24 Gazeta Wyborcza  

Ministrowie nauki i pracy mają dość tego, że o uczelniach mówi się "fabryki bezrobotnych", a pracodawcy narzekają, że nie mają rąk do pracy, bo wykształceni absolwenci niewiele umieją

W Bratysławie rozpoczął się finał konkursu UE dla młodych badaczy

W Bratysławie rozpoczął się finał konkursu UE dla młodych badaczy - 24.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

W stolicy Słowacji - Bratysławie rozpoczął się finał 24. edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Polskę reprezentują trzy osoby. Laureatów poznamy we wtorek wieczorem. 

niedziela, 23 września 2012

Wykładowca z ulicy Wiejskiej

Wykładowca z ulicy Wiejskiej - Marek Kozubal, Janina Blikowska 23-09-2012 Rzeczpospolita

Posłowie, ministrowie czy samorządowcy poza codzienną pracą nauczają studentów

Co odkrywa polska nauka

Co odkrywa polska nauka - Sławomir Mizerski 19.09.2012 Polityka

Z życia sfer 
Narzeka się, że polska nauka grzęźnie w przeciętności, tymczasem dane Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pokazują, że polska nauka ma wyniki mocno odbiegające od przeciętnej.

Zmieńmy absurdalne przepisy, bo naukowca droga do grantu, to droga przez mękę

Zmieńmy absurdalne przepisy, bo naukowca droga do grantu, to droga przez mękę [list] - Prof. Grzegorz Wegrzyn 22.09.2012 Gazeta Wyborcza

Jaki sens ma organizowanie przetargu na usługę zakupu biletów kolejowych? Czy można gdziekolwiek kupić tańszy lub droższy bilet kolejowy? Niedawno pojawiła się prośba o określenie liczby nekrologów jakie uczelnia zamierza opublikować w danym czasie w celu rozpisania przetargu. A to nie są dowcipy, to się dzieje naprawdę!

Get Found. Optimize your Research Articles for Search Engines.

Get Found. Optimize your Research Articles for Search Engines. - Biggerbrains.com Guides

Search engine optimization (SEO) of your journal articles is as important for you to do to market your research as it is for a company to market a retail product. Different markets and end users, but the same purpose and means. Thanks to companies like Google, SEO is almost obligatory if you would like to increase readership of your articles, increase citations and acknowledgment and to create an overall stronger academic visibility, both offline and online. By optimizing your articles, you guarantee that your articles are indexed and gain a higher ranking in general and academic search engines, such as Google and Google Scholar, Elsevier’s Scirus, SciDiver, IEEE Xplore, PubMed, SciPlore.org, and more.

sobota, 22 września 2012

Zdobądź certyfikat Stanford University, Colombia University i innych za darmo przez Internet

Zdobądź certyfikat Stanford University, Colombia University i innych za darmo przez Internet - Sylwia Wojtas  22.09.2012 natemat.pl

Jeśli marzyło Ci się kiedykolwiek uczestnictwo w wykładach na najbardziej znanych uniwersytetach naszego globu to mamy dobrą informację: nic nie stoi na przeszkodzie! Dzięki startupowi Coursera możesz zdobyć certyfikaty ukończenia kursów na 33 światowej klasy uniwersytetach.

Kup sobie "magisterkę"

Kup sobie "magisterkę" - L. Zielińska 21.09.2012 onet.pl

Oferują profesjonalizm, oryginalność indywidualne podejście do każdego klienta, a nawet... wakacyjne promocje.  Są szybcy i dyskretni. Z ich usług można skorzystać za stosunkowo niewielkie pieniądze, a nawet podpisać umowę. Piszą prace magisterskie na zamówienie. Chcących skorzystać nie brakuje. Proceder kwitnie, a wykrywalność jest niewielka. 

Ig Noble przyznane: zmniejszyli wieżę Eiffla, zagłuszyli mowę

Ig Noble przyznane: zmniejszyli wieżę Eiffla, zagłuszyli mowę - Piotr Cieśliński 21.09.2012 Gazeta Wyborcza

Dziś w nocy przyznano Ig Noble - parodie prawdziwych Nagród Nobla. Dostaje się je za odkrycia naukowe i dokonania, które z początku wywołują śmiech, ale potem skłaniają do namysłu

290 mln zł z Narodowego Centrum Nauki dla polskich naukowców

290 mln zł z Narodowego Centrum Nauki dla polskich naukowców - 22.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze: OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATĘ 4 oraz SONATĘ BIS 2. W ramach tych konkursów do naukowców realizujących projekty z zakresu badań podstawowych trafi aż 290 mln zł. Wnioski można składać do 15 grudnia. 

1,5 miliona złotych dla firm na B+R

1,5 miliona złotych dla firm na B+R - 22.09.2012 PAP - Bauka w Polsce

„Wsparcie na uzyskanie grantu" to program dla innowacyjnych przedsiębiorców realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego. Dotacje przeznaczone są na przygotowanie aplikacji do międzynarodowych programów, zakładających współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi firmami. 

piątek, 21 września 2012

Rewizja osobista przed egzaminem. Atak na godność studenta czy sposób na ściągających?

Rewizja osobista przed egzaminem. Atak na godność studenta czy sposób na ściągających? - Jakub Noch 21.09.2012 natemat.pl

By wyeliminować ściąganie na egzaminach, dr Aleksander Cieśliński z Uniwersytetu Wrocławskiego stosuje rewizję. Studenci rozpinają krawaty, studentki kolejne guziczki w dekolcie, a pomocnicy wykładowcy zaglądają im pod ubranie w poszukiwaniu ściąg. – Nie ma do tego prawa – mówi były minister sprawiedliwości i wykładowca Zbigniew Ćwiąkalski. – Może to jednak jakiś sposób – zastanawiają się studenci.

To nie pani A. walczy o grant. To walczy uniwersytet za moim pośrednictwem [list]

To nie pani A. walczy o grant. To walczy uniwersytet za moim pośrednictwem [list] - M. 21.09.2012 Gazeta Wyborcza  

Jeśli mamy zdobywać granty, to potrzebujemy wsparcia naszych uczelni, począwszy od sprawnego informowania o nich, poprzez pomoc w wypełnianiu pozamerytorycznych części zgłoszenia, po opracowanie aplikacji w perfekcyjnym angielskim (to kosztuje, a ma zasadnicze znaczenie!).

Polka szefową największego laboratorium na świecie

Polka szefową największego laboratorium na świecie - matsza, pap 2012-09-20 Gzaeta Wyborcza  

Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie jest specjalistką w dziedzinie fizyki wysokich energii, badaczką neutrin i ciemnej materii. W czwartek została Przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

Podejrzany dziekan prawa

Podejrzany dziekan prawa - blik, koz 20-09-2012 Rzeczpospolita

Profesor podejrzany o przestępstwo umyślne odpowiada za kształcenie przyszłych sędziów i prokuratorów na uniwersytecie w Olsztynie

The Current Health and Future Well-Being of the American Research University

The Current Health and Future Well-Being of the American Research University

  • You can download the report here.
zrodlo

czwartek, 20 września 2012

Rektorzy poparli Kartę Praw Studenta

czwartek, 20 września 2012 - MNiSW 

Karta gwarantująca prawa studentów wprowadzona reformą szkolnictwa wyższego została podpisana na spotkaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej z rektorami szkół wyższych z całej Polski.

Forum Akademickie 09/2012

Spis treści nr 09/2012

Dyplomowani bezrobotni

Dyplomowani bezrobotni - Joanna Ćwiek 20-09-2012 Rzeczpospolita

Rośnie liczba osób po studiach, które nie mogą znaleźć pracy. Kłopoty mają głównie kobiety po uniwersytetach

Regulamin uczelni może zagrodzić drogę do sądu

Regulamin uczelni może zagrodzić drogę do sądu - Danuta Frey 20-09-2012 Rzeczpospolita

Odmowy warunkowego wpisu na następny rok akademicki nie da się zaskarżać do sądu administracyjnego 

UWAGA: artykuł można znaleźć także pod drugim linkiem


Polska zabiega w KE o lepsze warunki finansowania badań naukowych

Polska zabiega w KE o lepsze warunki finansowania badań naukowych - 20.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Minister nauki Barbara Kudrycka rozmawiała w środę w Brukseli z komisarz UE ds. nauki Maire Geoghegan-Quinn o finansowaniu badan naukowych w ramach programu "Horyzont 2020". Polska walczy o lepsze wynagrodzenia dla naukowców z nowych krajów UE. 

Debata na temat szkolnictwa wyższego w Polsce

Debata na temat szkolnictwa wyższego w Polsce - 20.09.2012 KRASP

W przededniu nowego roku akademickiego rektorzy uczelni spotkają się z minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką. Spotkanie, które będzie miało formę debaty poświęconej szkolnictwu wyższemu w Polsce odbędzie się 20 września 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wydarzeniu udział weźmie przewodniczący KRASP, rektor Wiesław Banyś.

środa, 19 września 2012

The Expert Group (EG) on Research Professions publishes its report on the EC website.

The European Commission’s report on Research Professions: "Excellence, Equality and Entrepreneurialism Building Sustainable Research Careers in the European Research Area" by the Expert Group (EG) on Research Professions has recently published its report.

The report is available on the EC website: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/researchPolicies (under the heading "European Research Area").

Researcher to Researcher

Advice from the field for early career researchers

We asked the 500 researchers who are members of our External link  Innovation Explorers community (our online, invitation-only advisory board) what one piece of advice would they pass on to colleagues who are starting their career in research.  Of course we received a wide range of response but there were several recurring themes.

Make your research count. Publish ethically

Elsevier launches External linkEthics in Research & Publication, a program for early career researchers. 
Mary Kate Donais was a research student when she was asked to review a manuscript and noticed the introductory paragraph was taken from a grant proposal she had submitted months earlier. 
 
Another young researcher was told his original idea and preliminary data were nothing but a waste of time--only to see someone else told to pursue a study and submit a manuscript on that very concept. 

zrodlo 

Uczelnie kontrolują, studenci oszukują. Jak uniwersytety walczą z plagiatami?

Uczelnie kontrolują, studenci oszukują. Jak uniwersytety walczą z plagiatami? - Michał Fal 19.09.2012 natemat.pl

Coraz więcej polskich uczelni korzysta z elektronicznych sposobów walki z plagiatami prac magisterskich. Studenci z kolei wymyślają kolejne sposoby ich oszukiwania. Co ta zabawa w kotka i myszkę mówi o polskim szkolnictwie wyższym?

Nauka w Polsce: Czas wrócić do rozsądku!

Nauka w Polsce: Czas wrócić do rozsądku! - Andrzej Kajetan Wróblewski, 17.09.2012 Gazeta Wyborcza

Nie jest celem nauki publikowanie artykułów, licytowanie się na punkty impaktowe, wskaźniki Hirscha, Egghego czy jeszcze inne, nie jest też celem zdobywanie grantów - pisze Andrzej K. Wróblewski, fizyk, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Niższe dotacje pod większą kontrolą

Niższe dotacje pod większą kontrolą - jol 19-09-2012 Rzeczpospolita

Uczelnie oddzielnie zaksięgują koszty kształcenia studentów niestacjonarnych. 
Na studia doktoranckie dostaną niższą dotację

Jak studia, to techniczne

Jak studia, to techniczne - Artur Grabek 19-09-2012, Rzeczpospolita
Maturzyści, wybierając studia, coraz częściej pytają, jaką znajdą po nich pracę

Politechniki górą - Artur Grabek 19-09-2012 Rzeczpospolita
Młodzi poszli po rozum do głowy. Omijają kierunki humanistyczne, wybierają ścisłe. Idą tam, gdzie praca

Przeszukanie studentów przed egzaminem. Doktor: Chętnie bym ich porozbierał do naga

Przeszukanie studentów przed egzaminem. Doktor: Chętnie bym ich porozbierał do naga - Magdalena Kozioł, Marcin Rybak 2012-09-18 Gazeta Wrocławska

Panowie zdejmują krawaty i rozpinają koszule, panie - śmiało odsłaniają dekolty. To nie scena z pikantnego filmu, ale z egzaminu poprawkowego z prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. - Zostaliśmy przeszukani przez asystentów prowadzącego egzamin. To było dla nas uwłaczające, mimo że kobiety sprawdzały kobiety, a mężczyźni mężczyzn - opowiada studentka IV roku zaocznego prawa. 

wtorek, 18 września 2012

Welcome to my world. Won’t you come on in?

Welcome to my world. Won’t you come on in? - by Valérie Lafon (Analyst - Institutional Management in Higher Education) 17.09.2012 OECD  

As a young mother, in relation to my children’s age, and being the ripe old age of 40, I am discovering the daily ritual of education.

Nowa strategia UE wspierania nauki i innowacyjności

Nowa strategia UE wspierania nauki i innowacyjności - 18.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

KE przygotowuje strategię współpracy UE w dziedzinie badań i innowacji w ramach programu "Horyzont 2020" oraz zasady finansowania projektów naukowych w UE. W środę o grantach dla Polski rozmawiać będzie w Brukseli minister nauki i szkolnictwa Barbara Kudrycka. 

Wrześniowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 18 września 2012 - NCN
W dniach 12-13 września 2012 r. po raz kolejny spotkali się członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji i zespołów tematycznych Rady, w tym Komisji Odwoławczej Rady NCN rozpatrującej odwołania od decyzji Dyrektora NCN odmawiających przyznania środków na finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN.

Habilitacja trochę tańsza

Habilitacja trochę tańsza - jol 18-09-2012 Rzeczpospolita

Od dziś zmniejszają się stawki dla recenzentów w przewodach habilitacyjnych

Będą granty dla studentów - uczestników międzynarodowych konkursów

Będą granty dla studentów - uczestników międzynarodowych konkursów - 18.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Studenci będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na udział w międzynarodowych konkursach - poinformowała w poniedziałek minister nauki Barbara Kudrycka na spotkaniu ze studentami - laureatami międzynarodowych konkursów informatycznych. 

Generacja liderów przyszłości

Generacja liderów przyszłości - Barbara Kudrycka 17.09.2012 natemat.pl

Wśród studentów polskich uczelni są prawdziwi liderzy przyszłości

poniedziałek, 17 września 2012

Grant naukowy: wielki sukces i ogromne nieszczęście w jednym

Grant naukowy: wielki sukces i ogromne nieszczęście w jednym [list] - Piotr N. 2012-09-17 Gazeta Wyborcza

Moje doświadczenia związane z realizacją grantów w jednostkach naukowych w Polsce wiodą mnie do jednego wniosku: trzeba wyjechać za granicę.

Historia pewnego grantu, czyli skąd się bierze mizeria polskiej nauki

Historia pewnego grantu, czyli skąd się bierze mizeria polskiej nauki [list] - dr Stanisław Gasik 17.09.2012 Gazeta Wyborcza

Do dyskusji na temat stanu nauki polskiej chciałbym dorzucić opis własnych prób starania się o grant z Narodowego Centrum Nauki (NCN). Jestem praktykiem zarządzania, naukę uprawiam dla własnej satysfakcji. Wiekowo zdecydowanie nie jestem młody, nienajgorszy status zawodowo-materialny pozwala mi od kilku lat zajmować się rozwijaniem wiedzy o zarządzaniu projektami.

Prototypowe urządzenie zadziałało, ale promotor nie widział w nim nic innowacyjnego

Prototypowe urządzenie zadziałało, ale promotor nie widział w nim nic innowacyjnego [list] - Bartłomiej Wierdak 2012-09-17 Gazeta Wyborcza

Problemem jest kadra oraz zakorzenione idee systemowe, gdzie każdy ma ciepłą posadkę i nie martwi się o jutro. Sam jestem smutnym przykładem, jak nie nauczyliśmy się komercjalizować naszych pomysłów, które powstają na uczelniach technicznych.

Czwarte posiedzenie Rady Młodych Naukowców

poniedziałek, 17 września 2012 - MNiSW

Mechanizmy finansowania badań naukowych polskich młodych uczonych – to jeden z czołowych projektów Rady Młodych Naukowców trzeciej kadencji.

Wiedza z komputera. Czy e-learning sie opłaca?

Wiedza z komputera. Czy e-learning sie opłaca? - Ewa Szadkowska 14.09.2012 newsweek

Pilny student ślęczy nad książkami, słucha wykładów, robi ćwiczenia. Albo stuka w klawiaturę komputera. E-learning w Polsce wciąż tkwi w powijakach, lecz zalety tej formy nauki dostrzega coraz więcej osób.

niedziela, 16 września 2012

Czy wprowadzenie powszechnego czesnego poprawiłoby poziom kształcenia?

Czy wprowadzenie powszechnego czesnego poprawiłoby poziom kształcenia? - Stefan Jackowski 14.09.2012 biznes.pl

Udział środków prywatnych w  finansowaniu wyższego wykształcenia w Polsce należy dziś do najwyższych w Europie.

Jak wyrugować socjalizm z polskich uczelni?

Jak wyrugować socjalizm z polskich uczelni? - Krzysztof Rybiński - 14.09.2012 biznes.pl

Od oficjalnego upadku socjalizmu w Polsce minęło ponad 20 lat. Ale bastiony socjalizmu pozostały, w niektórych obszarach nawet powiększają swój stan posiadania, w innych opierają się skutecznie  procesowi zmian. 

Skąd się bierze mizeria polskiej nauki? Badacze boją się oceny. Nie walczą o pieniądze Więcej... http://wyborcza.pl/1,75476,12481701,Skad_sie_bierze_mizeria_polskiej_nauki__Badacze_boja.html#ixzz26fBuYuj8

Skąd się bierze mizeria polskiej nauki? Badacze boją się oceny. Nie walczą o pieniądze - Rozmawiał Piotr Cieśliński 14.09.2012 Gazeta Wyborcza  

Burza rozpętała się po naszych tekstach o tym, że młodzi polscy badacze zdobyli tylko jeden grant na 536 grantów z Unii Europejskiej. A polskie uczelnie są w ogonie światowych rankingów. Jaka jest przyczyna tych porażek?

Prosto z uczelni – okiem wykładowcy: studenci to roszczeniowi i chamscy ignoranci

Prosto z uczelni – okiem wykładowcy: studenci to roszczeniowi i chamscy ignoranci - Michał Mańkowski 13.09.2012 natemat.pl

Kuriozalne historie, które krążą wśród wykładowców nie są wcale gorsze od tych, którymi wymieniają się studenci. Profesor musi nie tylko dać wykład, zrobić egzamin, ale często przede wszystkim "użerać się" ze studentami, którzy – choć sami sporo wymagają – wiele sobą nie reprezentują. Ignorancja, roszczeniowość, chamstwo, a czasami po prostu… czysta głupota – to najczęstsze grzechy dzisiejszych studentów.

Kongres Kobiet/Trzeba znieść limity wiekowe w nauce

Kongres Kobiet/Trzeba znieść limity wiekowe w nauce - 15.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Zniesienie barier wiekowych w nauce, np. konieczności uzyskania habilitacji w ciągu ośmiu lat, poprawiłoby sytuację badaczek zamierzających założyć rodzinę i mieć dzieci – mówili w piątek eksperci podczas jednej z debat IV Kongresu Kobiet w Warszawie. 

piątek, 14 września 2012

Uczelnie techniczne: zero praktyki, 100 proc. teorii, sztuka dla sztuki

Uczelnie techniczne: zero praktyki, 100 proc. teorii, sztuka dla sztuki [list] - Piotr E. 2012-09-13 Gazeta Wyborcza

Liczymy niestworzone rzeczy, o których kompletnie nic nie wiadomo, tym bardziej o zastosowaniu tego w jakiejkolwiek praktyce. Ale zaliczyć jest trudno, więc "poziom u nas na uczelni jest wysoki" - tylko, że wiedza i sposób jej przekazania absolutnie nie przyda się w przyszłości, co zresztą wiemy od starszych kolegów.

Już w niedzielę na antenie TVP1 reportaż „ Indeks z przyszłością”

piątek, 14 września 2012 - MNiSW
 
Zapraszamy do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w zakresie zarządzania nauką i dydaktyką na polskich uczelniach.

EU Framework Programme Evaluation and Monitorin

zrodlo

Szturm na (niektóre) studia. Czy popularny kierunek gwarantuje pracę?

Szturm na (niektóre) studia. Czy popularny kierunek gwarantuje pracę? - Klara Klinger 14.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Choć maturzyści coraz częściej myślą o pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia, to nadal sporą popularnością cieszą się takie studia, które gwarancji zatrudnienia nie dają.

czwartek, 13 września 2012

Niski rating polskiej nauki

Reprodukcja miernoty - Grzegorz Gorzelak 05.09.2012 Polityka nr 36(2873)

Publikuj lub giń - ta żelazna zasada obowiązuje w zachodnim świecie naukowym. Jak cię nie cytują, to cię nie ma. Polskich uczonych zdaje się ona nie obowiązywać.

Neumann: przygotowujemy zmiany systemowe dot. instytutów naukowych

Neumann: przygotowujemy zmiany systemowe dot. instytutów naukowych - 13.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann poinformował w środę, że opracowywane są zmiany systemowe dot. instytutów naukowych. Wyjaśnił, że jedną z propozycji jest "oddzielenie działalności badawczo-naukowej od szpitali". 

Pięć kilo­gra­mów temu, czyli dlaczego polskie uniwersytety nie "reprodukują miernoty"

Pięć kilo­gra­mów temu, czyli dlaczego polskie uniwersytety nie "reprodukują miernoty" - Emanuel Kulczycki 13.09.2012 natemat.pl

Nie rozumiem, jak można się wypo­wia­dać o jako­ści pol­skiej huma­ni­styki na pod­sta­wie źle obli­cza­nego publi­ka­cyj­nego dorobku ilościowego. To tak jak­by­śmy nagle zaczęli liczyć lata w kilo­gra­mach, a kilo­gra­mami liczyć odle­głość z Lądku Zdrój do Warszawy.

Edukacyjna lipa. Wypaleni wykładowcy, niedouczeni absolwenci i oszukani pracodawcy

Edukacyjna lipa. Wypaleni wykładowcy, niedouczeni absolwenci i oszukani pracodawcy - Jerzy Szwed 13.09.2012 natemat.pl

Pracodawcy mogą się czuć oszukani, bo dyplom nie zawiera adnotacji o formie studiów. Studenci mogą się czuć oszukani, bo otrzymują za swoje pieniądze kiepski produkt. Czy zatem oszustwo edukacyjne? Rzeczywistość jest jeszcze bardziej skomplikowana. Bo duża część młodzieży świadomie idzie na układ, gdzie płaci czesne i nie musi się wysilać. Nie chce się uczyć, chce mieć dyplom!

Nie zgadzam się na łamanie praw studentów

Nie zgadzam się na łamanie praw studentów - Barbara Kudrycka 13.09.2012 natemat.pl

Będę konsekwentnie wspierać studentów w walce o ich prawa, zbyt często przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa wyższego uczelnie stosowały wobec studentów politykę fiskalną.

Prosto z uczelni. Wykładowcy dzielą i rządzą. "Wyrzucił z egzaminu za jednodniowy zarost"

Prosto z uczelni. Wykładowcy dzielą i rządzą. "Wyrzucił z egzaminu za jednodniowy zarost" - Michał Wąsowski 13.09.2012 natemat.pl

Studenckie życie wydaje się łatwe. Ot, trzeba przyjść, posłuchać, pouczyć się, zaliczyć. Niestety, to tylko mit. Studenci codziennie walczą z dezorganizacją na uczelni, absurdalnymi przepisami i wykładowcami, którzy szanują co najwyżej siebie. Liczba historii, które opowiedzieli mi studenci o patologiach panujących na ich uczelniach, starczyłaby na 10 artykułów.

Kudrycka: niektóre uczelnie obchodzą zakaz pobierania opłat

Kudrycka: niektóre uczelnie obchodzą zakaz pobierania opłat - 13.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Niektóre uczelnie obchodzą ustawowy zakaz pobierania od studentów pewnych opłat, np. za egzaminy poprawkowe. Resort nauki zastanawia się nad wprowadzeniem za to sankcji - powiedziała w czwartek w Sejmie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. 

OECD Science, Technology and Industry Outlook

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012
ISBN: 978-92-64-17039-1
Pages: 464
Published:
September 2012 (online)
October 2012 (print)

Short address for this page:
www.oecd.org/sti/outlook
The STI Outlook reviews the key policy trends and performance of OECD countries and major emerging economies in a number of areas related to science and innovation based on the latest information and indicators. The policy and country profiles in the 2012 edition highlight the expected contributions of science, technology and innovation to a sustainable and lasting recovery from the economic crisis.
Publication of the STI Outlook alternates every year with the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, which provides a comprehensive picture of countries' performance in science, technology and innovation.

Innovation: Economic crisis and weak outlook hit R&D, says OECD

13/09/2012 - Business spending on research and development has been hit hard by the economic crisis, with nearly all OECD countries seeing a fall in investment which could impact innovation and long-term growth, according to a new OECD report.

The OECD Science, Technology and Industry Outloook 2012 says that business spending on R&D fell a record 4.5% in 2009 in the OECD. Only France and Korea bucked the trend.

zrodlo

środa, 12 września 2012

Kondycja nauki to efekt zaszłości i zaniechań

Kondycja nauki to efekt zaszłości i zaniechań - Barbara Kudrycka 12.09.2012 natemat.pl  

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, minister nauki w latach 2001-2005, dołączył do grona osób ubolewających nad niskim poziomem polskich naukowców. Twierdzi, że są niedofinansowani, przeciążeni dydaktyką i nie wierzą we własne siły. A ja twierdzę, że to zdecydowanie zbyt powierzchowna diagnoza.

Skąd się bierze mizeria polskiej nauki?

Skąd się bierze mizeria polskiej nauki? - Piotr Cieśliński 2012-09-12 Gazeta Wyborcza  

"Płaci nam się 1500 zł miesięcznie. Łapiemy się każdej dobrze płatnej fuchy, żeby zarobić na rachunki i na to, żeby nie wyglądać gorzej od naszych studentów" - pisze młoda badaczka

Policy guidelines for the development and promotion of open access

UNESCO issued this publication to demystify the concept of Open Access (OA) and to provide concrete steps on putting relevant policies in place. Building capacities in Member States for Open Access is a necessary but not sufficient condition for promotion of the concept. Creating an enabling policy environment for OA is therefore a priority. 
 
This publication will serve the needs of OA policy development at the government, institutional and funding agency level. The overall objective of the Policy Guidelines is to promote Open Access in Member States by facilitating understanding of all relevant issues related to Open Access.
zrodlo

Polskie dziewczynki chcą więcej. Wyższe wykształcenie fetyszem? [WYNIKI BADAŃ]

Polskie dziewczynki chcą więcej. Wyższe wykształcenie fetyszem? [WYNIKI BADAŃ] - Dominika Pszczółkowska, współpraca Justyna Suchecka 2012-09-12 Gazeta Wyborcza

66 proc. polskich 15-latek chce wykonywać prestiżowe zawody - menedżerek, lekarek czy prawniczek. Takie ambicje ma tylko 44 proc. chłopców. Coraz więcej z nas studiuje, ale nie zawsze są to dobre studia

Prof. Michał Kleiber: Polscy naukowcy są niechętni do współpracy. To się fatalnie odbija na wynikach

Prof. Michał Kleiber: Polscy naukowcy są niechętni do współpracy. To się fatalnie odbija na wynikach - 12.09.2012 natemat.pl

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber przyznaje, że osiągnięcia naszych naukowców są dalekie od zadowalających. W porównaniu z innymi krajami wypadamy zdecydowanie gorzej. Na 536 unijnych grantów dla naukowców dostaliśmy tylko jeden. Polscy naukowcy są aż tak kiepscy?

Komu należą się podwyżki na uczelniach?

Komu należą się podwyżki na uczelniach? - Barbara Kudrycka 11.09.2012 natemat.pl

Płace na uczelniach wzrosną. Rząd zagwarantował w budżecie na szkolnictwo wyższe ponad miliardowy zastrzyk funduszy. Pytanie, czy te dodatkowe środki zmobilizują naukowców do bardziej efektywnej pracy naukowej i prowadzenia przełomowych badań?

Polscy naukowcy wypadają fatalnie w konkursach o granty. Nie mogą liczyć na pomoc uczelni

Polscy naukowcy wypadają fatalnie w konkursach o granty. Nie mogą liczyć na pomoc uczelni - Wiesław Studencki 12.09.2012 natemat.pl

W ciągu 5 lat Unia przyznała łącznie 3 tys. grantów dla naukowców. W sumie Polsce przypadło 12 grantów, łącznie dla młodych i dla doświadczonych naukowców. Dla porównania Hiszpanie otrzymali ich blisko 200, a Węgrzy ponad 30.

The Impact Factor: what is it? How to use it?

The Impact Factor: what is it? How to use it? - Francesco Visioli

Nauczyciel akademicki? Stuknie 65 lat i żegnaj!

Nauczyciel akademicki? Stuknie 65 lat i żegnaj! - Bożena Wiktorowska 2012-09-11 Dziennik Gazeta Prawna

Choć od 1 stycznia wiek emerytalny zostanie wydłużony, nauczyciele akademiccy będą pracować tylko do 65. roku życia. 

NIK oskarża: szpitale marnują gigantyczne pieniądze

NIK oskarża: szpitale marnują gigantyczne pieniądze - Judyta Watoła 2012-09-12 Gazeta Wyborcza  

Z 16 flagowych szpitali-instytutów podległych Ministerstwu Zdrowia tylko jeden nie przynosi strat! Marnują gigantyczne pieniądze, bo resort na to pozwala. Jednocześnie poucza samorządy, jak walczyć z długami szpitali

Raport OECD i KE: Wyższe wykształcenie chroni przed bezrobociem

Raport OECD i KE: Wyższe wykształcenie chroni przed bezrobociem - 11.09.2012

OECD i KE przedstawiły we wtorek w Brukseli raport o edukacji w 34 krajach OECD. Dokument przedstawia cele dotyczące poprawy jakości edukacji i stwierdza, że nawet w kryzysie wyższe wykształcenie daje największe szanse na uniknięcie bezrobocia.

Młodzi Polacy nie chcą studiować. Renesans zawodówek

Młodzi Polacy nie chcą studiować. Renesans zawodówek - Ewa Wesołowska 2012-09-05 Dziennik Gazeta Prawna

Renesans przeżywają szkoły zawodowe i technika. Młodzi Polacy nie chcą już powiększać grona bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, wolą uczyć się zawodu. 

NIK o szpitalach-instytutach badawczych

NIK o szpitalach-instytutach badawczych - 12.09.2012

Najbardziej zadłużone szpitale w Polsce to instytuty podległe Ministrowi Zdrowia. Kondycja finansowa pięciu z sześciu skontrolowanych przez NIK instytutów badawczych jest bardzo trudna: ich łączne zadłużenie wynosi 283 mln. Może to zagrażać istnieniu i działaniu instytutów w obecnej formie.

wtorek, 11 września 2012

Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Download PDF
Published: 11 Sept 2012
No. pags:  570

Education at a Glance 2012: OECD Indicators

The 2012 edition of Education at a Glance enables countries to see themselves in the light of other countries’ educational performance. 

zrodlo

Pokolenie "papierków". Współcześni studenci traktują studia jak przeszkodę w karierze

Pokolenie "papierków". Współcześni studenci traktują studia jak przeszkodę w karierze - Olga Święcicka  11.09.2012 natemat.pl   

Wieczny student to obelga, zmiana kierunku studiów to strata czasu, a roczna przerwa w uczeniu to niedojrzała decyzja. W Polsce wciąż pokutuje przeświadczenie, że studia to etap, który trzeba zaliczyć jak najszybciej i najlepiej bez potknięć. Rośnie pokolenie papierkowych studentów, którym od przyjemności poszukiwań intelektualnych bardziej zależy na dokumencie. Czy zmiana myślenia jest możliwa?

2012/13 QS World University Rankings: A tale of two cities

2012/13 QS World University Rankings: A tale of two cities - Danny Byrne, editor of TopUniversities.com

Cambridge is once again home to the world’s number one university. Yet this year the Massachusetts Institute of Technology (MIT), not the UK’s second-placed Cambridge University, takes the crown for the first time.

Naukowy ogon Europy

Naukowy ogon Europy - Piotr Cieśliński 2012-09-11 Gazeta Wyborcza
800 mln euro rozdała w tym roku Unia Europejska obiecującym naukowcom na ich wymarzone badania. Z 536 grantów do Polski powędruje jeden!

Jesteśmy w naukowym ogonie Europy. Z 536 grantów do Polski trafi tylko 1 - 11.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Minister ukarze uczelnie za bezprawne opłaty

Minister ukarze uczelnie za bezprawne opłaty - Jolanta Ojczyk 11-09-2012 Rzeczpospolita

Resort nauki planuje wprowadzić sankcje dla rektorów, których placówki nie respektują ustawowych praw studentów 

Studentów jednak więcej

Studentów jednak więcej - 11-09-2012 Rzeczpospolita

Uczelnie przekonały ministerstwo, że wprowadzone ograniczenia liczby studentów są nierealne

Szkoły przyakademickie

Szkoły przyakademickie - Dariusz Chętkowski 11.09.2012 blog Polityki


Uczelnie powołują do życia własne licea i w ten sposób ratują się przed niżem demograficznym. Takie szkoły ma już i Politechnika Łódzka, i Uniwersytet Łódzki, w kraju też ich nie brakuje. Nieraz cieszą się znaczną renomą i są dobrze prowadzone. Poza tym mają uczelnię w nazwie, jak chociażby Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu, a to nobilituje.

W rankingu uczelni przoduje MIT, najlepsza polska uczelnia jest 398

W rankingu uczelni przoduje MIT, najlepsza polska uczelnia jest 398 - 11.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu uczelni z 70 krajów, QS World University Rankings, zajął Massachusetts Institute of Technology (MIT) z USA. Najlepsza polska uczelnia, Uniwersytet Warszawski, znalazła się w końcu trzeciej setki. 

Najdroższe studia w Europie są w Anglii, w 9 krajach opłat nie ma

Najdroższe studia w Europie są w Anglii, w 9 krajach opłat nie ma - 11.09.2012 PAP - Nauka w Polsce
Nawet 11,5 tys. euro za rok płacą studenci na publicznych uczelniach w Anglii. To najwyższe czesne w Europie - szacuje Komisja Europejska. W Polsce 70 proc. studentów ponosi tylko koszty administracyjne. W dziewięciu krajach nie płaci się nic. 

Raport: Gdzie w Europie nie płaci się za studia - 10.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

poniedziałek, 10 września 2012

National Student fee and support systems 2011/2012

- National Student fee and support systems - 2011/12: en

This new Eurydice report provides a detailed overview of the national public fee and support systems in place across European countries. The report contains key points which enable readers to have a good overall understanding of the topic while the national diagrams aim to show the main characteristicsof each system.
zrodlo

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą - Jarosław Sobkowski, Częstochowa 2012-09-10 Gazeta Wyborcza

Oddziały ZUS-u są zasypywane wnioskami od studentów starających się o stypendia czy akademik. Chodzi o wydanie zaświadczeń o wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej przez członków rodziny.

niedziela, 9 września 2012

Kłopotliwy kredyt: Studenci nie mają na spłatę pożyczek na studia

Kłopotliwy kredyt: Studenci nie mają na spłatę pożyczek na studia - Bartosz Sendrowicz 2012-09-09 Gazeta Wyborcza

W Stanach Zjednoczonych ponad 100 tys. woźnych ma dyplom ukończenia wyższej uczelni, a około 16 tys. absolwentów pracuje jako parkingowi. Młodzi imają się każdej pracy, bo muszą spłacać bardzo wysokie kredyty, które wzięli na studia

A study on innovation approaches in three selected EU member

Innovation Landscapes
A study on innovation approaches in three selected EU member (added September 2012)

Available in English

(875KB)
zrodlo

Zadania Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich w pierwszym półroczu

poniedziałek, 03 września 2012 - MNiSW

Zespół zajmował się m.in. nieprawidłowościami w dysponowaniu własnością intelektualną i podkreślił, że uczelnie muszą respektować politykę pełnego informowania, w tym dostępu do prac magisterskich i doktorskich.  

Działania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (w okresie: 1 stycznia–30 czerwca 2012)

sobota, 8 września 2012

Nakłady na szkolnictwo wyższe w 2013 r. przekroczą 12 mld zł

Nakłady na szkolnictwo wyższe w 2013 r. przekroczą 12 mld zł - 08.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 nakłady na szkolnictwo wyższe wyniosą w sumie ponad 12 mld zł, a na naukę - ponad 6 mld zł. Płace na uczelniach mogą wzrosnąć nawet o 9 proc. - informuje resort nauki. 

piątek, 7 września 2012

Rządu kpiny z edukacji

Rządu kpiny z edukacji - Jolanta Ojczyk 07-09-2012 Rzeczpospolita

O jakości polskiej edukacji mają świadczyć: liczba przeszkolonych pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz liczba nauczycieli w 45 szkołach rolniczych

Po tych uczelniach 9 na 10 absolwentów dostaje etat

Po tych uczelniach 9 na 10 absolwentów dostaje etat - Klara Klinger 07.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Studentów kierunków zamawianych kusi się obietnicami, że szybko znajdą dobrą pracę. Jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to takie proste

czwartek, 6 września 2012

Barbara Kudrycka atakuje Michała Kleibera. Dowodzi, że byłby słabym premierem, bo brak mu sukcesów w zarządzaniu nauką

Barbara Kudrycka atakuje Michała Kleibera. Dowodzi, że byłby słabym premierem, bo brak mu sukcesów w zarządzaniu nauką - Kamil Sikora 05.09.2012 natemat.pl

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, ostro zareagowała na ostatni wywiad prof. Michała Kleibera. Typowany na szefa eksperckiego rządu szef Polskiej Akademii Nauk mówił Agnieszce Kublik z "Gazety Wyborczej" jak miałby wyglądać jego gabinet.

Jak i co studiować żeby znaleźć pracę?

Jak i co studiować żeby znaleźć pracę? - 06.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Na wyższych uczelniach w całej Polsce ruszają nabory wrześniowe na studia pierwszego i drugiego stopnia. Chętnych na studia, zwłaszcza na kierunkach humanistycznych i społecznych, ubywa. Wyż demograficzny, który w ostatnich kilku latach był siłą napędową polskiego szkolnictwa wyższego, jest już za nami. 

Nagrody na uczelniach mają być wyższe

Nagrody na uczelniach mają być wyższe - jol 06-09-2012 Rzeczpospolita

Po 100 tys. zł dla wybitnych naukowców i nawet po 63 tys. zł dla nauczycieli akademickich – takie wyróżnienia będzie przyznawać minister nauki

Nauka i kultura mogą jeszcze bardziej wspierać gospodarkę

Nauka i kultura mogą jeszcze bardziej wspierać gospodarkę - Monika Niewinowska 06.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Kwota Funduszy Europejskich zarezerwowana na rozwój nauki i kultury to ok. 12 mld zł. Nakłady mają się przełożyć na konkretne korzyści ekonomiczne

Ćwierć miliarda złotych od NCBR dla konsorcjów naukowo-biznesowych

Ćwierć miliarda złotych od NCBR dla konsorcjów naukowo-biznesowych - 06.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Ćwierć miliarda złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie konsorcjów tworzonych przez jednostki naukowe i przedsiębiorców. Ogłoszony w środę konkurs ma zwiększyć zaangażowanie biznesu w finansowanie badań naukowych. 

Mniej chętnych na studia, uczelnie szukają innych dochodów

Mniej chętnych na studia, uczelnie szukają innych dochodów - 06.09.2012 PAP - Nauka w Polsce
Niż demograficzny sprawia, że ubywa chętnych na studia, zwłaszcza płatne. Uczelnie tracą część wpływów z czesnego, więc współpracują z przemysłem, pozyskują granty naukowe i przyciągają studentów z zagranicy. Część szkół prywatnych czeka jednak likiwidacja.  

Ubywa chętnych na studia. Część uczelni prywatnych czeka likwidacja - 05.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

środa, 5 września 2012

Andrysiak: Czy każdy nadaje się do studiowania

Andrysiak: Czy każdy nadaje się do studiowania - Andrzej Andrysiak 05.09.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Istnieje w psychologii teoria, zwana efektem Flynna (od nowozelandzkiego politologa Jamesa Flynna, który pierwszy ją sformułował), że od XX wieku w krajach kultury zachodniej następuje systematyczny wzrost ilorazu inteligencji. Dowodów na to jest bez liku. Ot, choćby wykształcenie.

Milion złotych czeka na laureatów programu Ventures

Milion złotych czeka na laureatów programu Ventures - 05.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Milion złotych przeznaczyła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla uczonych, których projekty badawcze będą mogły znaleźć zastosowanie w gospodarce. Zgłoszenia do kolejnej edycji programu Ventures można składać do 31 października. 

Wsparcie na wdrożenie wynalazku

Wsparcie na wdrożenie wynalazku - 05.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Pilotaż programu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do 14 września innowacyjne firmy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorca może otrzymać nawet do 20 mln złotych. 

wtorek, 4 września 2012

MNiSW przyznało dotacje na infrastrukturę informatyczną

MNiSW przyznało dotacje na infrastrukturę informatyczną - 04.09.2012 PAP - Nauka w Polsce

Ponad 200 mln złotych przeznaczy w tym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Z tej sumy prawie 144 mln złotych otrzyma Wirtualna Biblioteka Nauki - poinformowano na stronie resortu. 

sobota, 1 września 2012

Wszechstronność traci znaczenie, liczy się specjalizacja

Wszechstronność traci znaczenie, liczy się specjalizacja - Krzysztof Polak 31-08-2012 Rzeczpospolita

Ukończenie technicznych lub ekonomicznych studiów licencjackich i magisterskich nie jest już dla absolwentów trampoliną do kariery zawodowej. Rynek wymaga precyzyjnie określonych kwalifikacji i kompetencji