piątek, 30 grudnia 2011

Program naprawczy dla uczelni z deficytem

Program naprawczy dla uczelni z deficytem - Jolanta Ojczyk 30-12-2011 Rzeczpospolita

Publiczne szkoły wyższe, które mają straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie pięć lat wykazane w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta oraz w sprawozdaniach z wykonania planu rzeczowo-finansowego, będą musiały przygotować program naprawczy.

Naukowe sukcesy polskiej prezydencji

Naukowe sukcesy polskiej prezydencji - 2011-12-30 PAP - Nauka w Polsce

Projekt programu finansowania badań i innowacji z budżetem 80 mld euro, kierunek reformy europejskich uniwersytetów i przypomnienie Unii o polskich korzeniach Marii Skłodowskiej-Curie - oto niektóre sukcesy polskiej prezydencji w nauce i szkolnictwie wyższym.

Uczelnie nie zapłacą więcej najlepszym profesorom

Uczelnie nie zapłacą więcej najlepszym profesorom - Artur Radwan 2011-12-30 Dziennik Gazeta Prawna

Państwowe szkoły wyższe będą decydować, ile maksymalnie może zarabiać pracownik naukowy. Już teraz deklarują, że ze względu na spadek dochodów nie zdecydują się na podwyżki.

Uczelnie nie będą mogły bezkarnie pobierać opłat od studentów

Uczelnie nie będą mogły bezkarnie pobierać opłat od studentów - KLIM 30.12.2011 Dziennik Polski

EDUKACJA. Z początkiem roku zaczną obowiązywać przepisy, które określają, za co studenci będą musieli płacić, a jakich opłat uczelniom nie będzie wolno egzekwować.

Nowe dotacje w programie „Kapitał ludzki”

Nowe dotacje w programie „Kapitał ludzki” - Artur Osiecki 28.12.2011, Rzeczpospolita

Od przyszłego roku pojawią się nowe formy finansowania tzw. projektów miękkich. Przeznaczono na nie 271 mln euro

wiecej

Najlepsze uczelnie zostaną docenione

Najlepsze uczelnie zostaną docenione - Jolanta Ojczyk 28-12-2011 Rzeczpospolita

W przyszłym roku wydziały po raz pierwszy otrzymają dodatkowe pieniądze na poprawę jakości kształcenia

RPO o braku stypendium na drugim kierunku studiów

RPO o braku stypendium na drugim kierunku studiów - Artur Radwan 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) uważa, że najlepsi studenci, który zakończyli naukę na jednym kierunku i kontynuują ją na kolejnym, powinni w dalszym ciągu otrzymywać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Nowe przepisy tego nie gwarantują.

czwartek, 29 grudnia 2011

Rozdają stypendia! Szansa na pieniądze dla młodych zdolnych

Rozdają stypendia! Szansa na pieniądze dla młodych zdolnych - Ewa Wesołowska 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna
Biznes i samorządy coraz częściej wyręczają rząd w finansowaniu stypendiów dla młodych i zdolnych. Jest o co grać - w tym roku do podziału było ponad 600 milionów złotych.

600 milionów złotych na prywatne stypendia - Ewa Wesołowska 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna
W Polsce z roku na rok przybywa firm, które fundują stypendia dla studentów, a także uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Niektóre z nich, jak np. PKN Orlen, zakładają własne fundacje, które zajmują się przydzielaniem pieniędzy. Inne korzystają z pośrednictwa specjalnych organizacji pozarządowych, takich jak np. Fundacja Dobra Sieć czy Fundacja Absolwent.

Głupie i mądre polemiki

Głupie i mądre polemiki - dr hab., prof. SWPS Mariusz Czubaj, dr hab., prof. SWPS Joanna Mizielińska, prof. dr hab. Wojciech Burszta, prof. dr hab. Wiesław Godzic 2011-12-28, Gazeta Wyborcza

Publikowanie po polsku nie musi być ze swej istoty gorsze od publikowania po angielsku, jakość publikacji ocenia się według innych kryteriów - piszą

50 mln złotych na realizację innowacyjnych projektów od NCBiR

50 mln złotych na realizację innowacyjnych projektów od NCBiR - 2011-12-29 PAP - Nauka w Polsce

50 milionów złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów innowacyjnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 lutego 2012 r.

GUS: przybywa osób z wyższym wykształceniem

GUS: przybywa osób z wyższym wykształceniem - 2011-12-28 Nauka w Polsce

Poziom wykształcenia Polaków stale rośnie - wynika ze wstępnych danych tegorocznego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS. Najdynamiczniejszy wzrost zanotowano wśród osób z wykształceniem wyższym - ich udział urósł z 9,9 proc. w 2002 r. do 17,5 proc.

środa, 28 grudnia 2011

Rynek pracy niełaskawy dla młodych

Rynek pracy niełaskawy dla młodych - Aleksandra Baranowska-Skimina 27.12.2011 egospodarka.pl

Ponad połowa absolwentów szkół średnich w Polsce idzie na studia. Niestety wysoki odsetek studentów nie pokrywa się z jakością zdobytego wykształcenia. Absolwent w UE znajduje pracę średnio w czasie trzech miesięcy, a w Polsce szuka jej nawet dwa lata - pokazuje raport "Szkolnictwo wyższe w Polsce". Obecnie niemal 50 proc. studentów uważa, że ich sytuacja na rynku pracy jest trudna lub bardzo trudna, dlatego co piąty student zmuszony jest do podjęcia pracy jeszcze w trakcie studiów - wynika z badania "Studenci vs wyzwania rynku pracy".

Resort nauki i szkolnictwa wyższego zachęca uczennice do studiowania informatyki

Resort nauki i szkolnictwa wyższego zachęca uczennice do studiowania informatyki - Sylwia Czubkowska Dziennik 2011-12-28 Gazeta Prawna

Informatyków i inżynierów jest za mało, dlatego nadszedł czas na informatyczki i inżynierki. Resort nauki i szkolnictwa wyższego zachęca uczennice do wyboru informatyki, medycyny czy biotechnologii animacją „Skłodowska-Curie też studiowała nauki ścisłe”. Komitet Kobiety i Nowe Technologie ma wspierać kariery kobiet pracujących w branży IT i walczyć ze szklanym sufitem w firmach z tej branży.

wtorek, 27 grudnia 2011

Śmiałe decyzje uczelni. Nowe kierunki zadziwiają

Śmiałe decyzje uczelni. Nowe kierunki zadziwiają - Artur Grabek 2011-12-27 Dziennik Gazeta Prawna

Kognitywistyka, fotonika i marketing interaktywny - takimi kierunkami uczelnie chcą przyciągać studentów. Niż demograficzny, który coraz boleśniej odczuwają wyższe uczelnie, ma też swoje dobre strony - rośnie "asortyment" i atrakcyjność kierunków, przedmiotów oraz programów dodatkowych, jakie szkoły oferują maturzystom.

Nowy pomysł na rekrutację - studenci mają czas

Nowy pomysł na rekrutację - studenci mają czas - Rozmowa z prof. Piotrem Petrykowskim 26.12.2011 Gazeta Torun

Przy naborze na obszar kształcenia student ma czas, by znaleźć swoją drogę. Może popróbować, jak smakuje to, jak tamto. I dopiero potem wybrać specjalistyczne moduły - przekonuje prof. Piotr Petrykowski z UMK

"Wyprowadzić komisje dyscyplinarne poza z uczelnie!"

"Wyprowadzić komisje dyscyplinarne poza z uczelnie!" - Paweł P. Reszka 26.12.2011 Gazeta Lublin

Naukowcy, którzy trafiają przed komisję dyscyplinarną uczelni wynajmują profesjonalnych prawników i robią z komisją, co chcą. Jest pomysł jak to zmienić. Wyprowadzić komisje z uczelni

Jak to się robi we Francji?

Jak to się robi we Francji? - Rozmowa z Edouardem Hussonem prorektorem Uniwersytetu Paryskiego, 2011-12-27 Gazeta Wyborcza

Młodzi kończą dobre uczelnie i nie mają raczej problemu ze znalezieniem pracy. Mimo to Francja przeprowadza wielką reformę szkolnictwa wyższego

Studia to strata czasu

Studia to strata czasu - Luiza Zalewska 23.12.2011 Dziennik Gazeta Prawna

Młodzi Polacy wciąż idą na uczelnie, ale nie wiążą już z tytułem magistra wielkich nadziei na sukces. Wykorzystują ten czas na założenie swojego pierwszego biznesu.

piątek, 23 grudnia 2011

Wyższe wykształcenie - potrzebne czy nie?

Wyższe wykształcenie - potrzebne czy nie? - Tomasz Kowalczyk/AS 2011-12-22 wp.pl

Jak to właściwie jest z tym dyplomem - potrzebny do czegoś, czy nie? Może zamiast tracić całe lata na kiepskich uczelniach, absolwenci szkół średnich powinni skupić się na czymś innym? Przykłady zachodnich multimilionerów są bardzo znaczące...

czwartek, 22 grudnia 2011

Kto mądry jest, a kto głupi?

Kto mądry jest, a kto głupi? - Andrzej Werner 2011-12-22 Gazeta Wyborcza Opinie

Leszek Kołakowski znał, jak wiadomo, wszystkie języki świata, a zapewne i jeszcze kilka innych. Międzynarodową sławę uzyskał jednak już wtedy, kiedy pisał tylko po polsku.

Komisja sejmowa zaakceptowała projekt budżetu nauki

Komisja sejmowa zaakceptowała projekt budżetu nauki - 2011-12-22 PAP - Nauka w Polsce

Sejmowa komisja edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu w części poświęconej nauce. Posłowie wnioskują jednocześnie, by w razie wygospodarowania środków przeznaczyć je na podwyżkę dla pracowników uczelni.

Ostra walka o studenta

Ostra walka o studenta - Rozmawiała Anna Goc, Kraków 2011-12-22 Gazeta Wyborcza

W ciągu najbliższych dziewięciu lat liczba studentów w Polsce spadnie o 600-800 tys. W listopadzie 2010 r. studiowało prawie 1,8 mln osób, z tego ponad 580 tys. na uczelniach niepublicznych. To w nie właśnie niż demograficzny może uderzyć najbardziej. W zeszłym tygodniu trzech warszawskich inwestorów (dwie uczelnie i spółka) przejęło Wyższą Szkołę Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Spółka Eduscientia, właściciel i założyciel tej jednej z najlepszych uczelni niepublicznych, ma 17 mln zł długów. Malejącej liczby kandydatów obawiają się też czołowe uniwersytety, które już po tegorocznej rekrutacji musiały zamknąć niektóre kierunki zaoczne

środa, 21 grudnia 2011

Lubelskie uczelnie razem, ale jednak osobno

Lubelskie uczelnie razem, ale jednak osobno - Paweł P. Reszka 21.12.2011 Gazeta Lublin

Jak lubelskie uczelnie mają się w przyszłości połączyć, skoro nie są w stanie porozumieć się co do jednego laboratorium? Z gigantycznego projektu naukowego Ecotech Complex koordynowanego przez UMCS nieoczekiwanie wycofał się KUL, a wcześniej Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy

Destination Europe: Your Research and Innovation Opportunities

20 January 2012, Cambridge, Massachusetts (USA) - zrodlo

This high-level Conference will showcase Europe's vibrant and attractive science, technology and innovation culture; the excellent funding opportunities Europe provides for career development and the challenging positions in world-class environments offered by European industry and research organisations. When we look at the picture of all the opportunities available, both at national and European level, including the attractive opportunities for women researchers, it is truly impressive.

Zamiast dumy z nagród - konsternacja naukowców

Zamiast dumy z nagród - konsternacja naukowców - Małgorzata Skowrońska, Olga Szpunar 21.12.2011 , Gazeta Krakow

Czy można obrazić kogoś, wręczając mu nagrodę? Można. Resort edukacji zaprosił kilkunastu krakowskich naukowców, ale na uroczystości ich nie uhonorował. Nagrody mają przyjść pocztą. - Robiliśmy za tłum. Usłyszeliśmy, że powinniśmy popierać reformę - mówi dr inż. Jarosław Bajer z Politechniki Krakowskiej.

Bezgraniczne zaufanie rektora Pawłowskiego

Bezgraniczne zaufanie rektora Pawłowskiego - Wojciech Chmura 21.12.2011 Dziennik Polski

KONTROWERSJE. Sądecka Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University stanęła nad finansową przepaścią. To był główny powód zmiany właściciela.

Kowal zawinił, Cygana... Konflikt na Wydziale Prawa

Kowal zawinił, Cygana... Konflikt na Wydziale Prawa - Paweł P. Reszka 18.12.2011 Gazeta Lublin

Rektor UMCS wyciąga konsekwencje tego, że wydział prawa nie wybrał dziekana: nie zgodził się na wypłatę dodatków ... dla pań z administracji i sprzątaczek

Wiceminister nauki: do 8 miliardów złotych na naukę w 2012 roku

Wiceminister nauki: do 8 miliardów złotych na naukę w 2012 roku - 2011-12-21 PAP - Nauka w Polsce

Na polską naukę w budżecie na rok 2012 zaplanowano od 7,5 do 8 miliardów złotych – powiedział we wtorek wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Witold Jurek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

wtorek, 20 grudnia 2011

Tropiciel plagiatów na AM: - Uczeni kantują dla sławy

Tropiciel plagiatów na AM: - Uczeni kantują dla sławy - Tomasz Wysocki 19.12.2011 Gazeta Wroclaw

- Gdyby profesor Andrzejak od razu przyznał się do popełnienia plagiatu i przeprosił, to nadal byłby rektorem - powiedział dr Marek Wroński, badacz oszustw w publikacjach naukowych, podczas poniedziałkowego wykładu na Akademii Medycznej we Wrocławiu

Pierwszy konkurs na innowacyjne projekty PO KL

wtorek, 20 grudnia -  2011 MNiSW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz pierwszy ogłosiło konkurs na realizację projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu jest opracowanie nowych metod dostępu do gromadzonej w uczelni wiedzy, kreowania modeli kształcenia przez całe życie oraz prowadzenia monitoringu losów absolwentów. 

W konkursie startować mogą szkoły wyższe zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 grudnia 2011 r. do 16 lutego 2012 r. Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy kwotę 50 000 000 PLN.

Komorowski zachęca do polsko-chińskiej współpracy międzyuczelnianej

Komorowski zachęca do polsko-chińskiej współpracy międzyuczelnianej - 2011-12-20 PAP - Nauka w Polsce

Prezydent Bronisław Komorowski zachęcał we wtorek w Pekinie do zacieśniania współpracy między polskimi i chińskimi uczelniami. Na inauguracji forum akademickiego prezydent gorąco zapraszał młodych Chińczyków do studiowania w Polsce.

Nowy Sącz: kim jest nowy właściciel WSB- NLU?

Nowy Sącz: kim jest nowy właściciel WSB- NLU? - Sławomir Wrona 2011-12-20 Gazeta Krakowska

Kim jest Robert Gmaj i jakie plany przygotował dla WSB-NLU? To jedno z głównych pytań towarzyszących zmianie właściciela sądeckiej uczelni. Sam Robert Gmaj po przejęciu WSB-NLU nie objął wprawdzie w szkole żadnej funkcji, ale nieoficjalnie mówi się, że wydarzenia ostatnich dni to realizacja jego scenariusza. Kolejnych etapów pilnować ma na miejscu syn - Paweł Gmaj, który został prezesem spółki Eduscientia - założyciela WSB-NLU.

Niż zabije uczelnie

Niż zabije uczelnie - Anna Goc, Kraków 2011-12-20 Gazeta Wyborcza

W 2020 roku studentów będzie tak mało, że wszyscy studenci pomieszczą się na uczelniach publicznych. Niż demograficzny zaczyna pustoszyć uczelnie, zwłaszcza niepubliczne

CBOS: Ponad połowa Polaków przeciw opłatom za studia na uczelniach publicznych

CBOS: Ponad połowa Polaków przeciw opłatom za studia na uczelniach publicznych - 2011-12-20 PAP - Nauka w Polsce

Ponad połowa Polaków jest przeciwna ponoszeniu kosztów studiowania przez studentów uczelni publicznych, nawet jeśli miałoby to podnieść poziom nauczania – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

UMCS. Rewolucja w nauczaniu języków. Spółka, albo...

UMCS. Rewolucja w nauczaniu języków. Spółka, albo... - Paweł P. Reszka 20.12.2011 Gazeta Lublin

Centrum nauczania języków obcych ma zostać na uniwersytecie zlikwidowane, a jego pracownicy zwolnieni. Uczelnia proponuje im: załóżcie spółkę pracowniczą

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Ile w Polsce zarabia naukowiec?

Ile w Polsce zarabia naukowiec? - 2011-12-16 Anna Dąbrowska wp.pl

Jeżeli na uczelni doktorant dostaje 4-5 tys. zł, to w koncernie ma na początek 4-5 tys. euro. Na pewno są tam też najlepsze laboratoria. Ale z drugiej strony jest niewola twórcza - mówi prof. Kazimierz Darowicki, kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Gdańskiej, z którym rozmawiamy m.in. o wynagrodzeniach naukowców.

"Jak uczyć skutecznie?" - dyskusja środowiska akademickiego w Warszawie

"Jak uczyć skutecznie?" - dyskusja środowiska akademickiego w Warszawie - 2011-12-19 PAP - Nauka w Polsce

II konferencja "Jak uczyć skutecznie" odbyła się 16 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiciele środowisk akademickich i wykładowcy rozmawiali o sposobach skuteczniejszego kształcenia oraz o projekcie "Nowoczesny Uniwersytet".

niedziela, 18 grudnia 2011

W Warszawie wybrano Wynalazczynię 2011

W Warszawie wybrano Wynalazczynię 2011 - 2011-12-18 PAP - Nauka w Polsce

Wynalazczynią 2011 ogłoszono w piątek w stolicy dr Iwonę Skręt z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie (INiG), współautorkę ponad 100 patentów, m.in. dotyczących dodatków do paliw. Konkurs organizowany był w hołdzie Marii Skłodowskiej-Curie.

sobota, 17 grudnia 2011

Marka już nie wystarcza. Niż zatapia prywatne uczelnie

Marka już nie wystarcza. Niż zatapia prywatne uczelnie - Anna Goc 17.12.2011 Gazeta Krakow

Fala niżu demograficznego zatapia małopolskie uczelnie niepubliczne. Kłopoty ma WSB-NLU z Nowego Sącza, którą przejęli właśnie inwestorzy z Warszawy. Także krakowskie szkoły mają coraz mniej kandydatów. Ratują się bogatszą ofertą i szukają studentów w Chinach.

piątek, 16 grudnia 2011

Zmiany w harmonogramie konkursów Narodowego Centrum Nauki

piątek, 16 grudnia 2011 - NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki zaakceptowała zmiany w harmonogramie przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2012. Szczegółowy terminarz dostępny jest w sekcji harmonogram konkursów.
Plik z harmonogramem można również pobrać w postaci PDF.

Informacja o terminie ogłoszenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w pierwszym kwartale 2012 r.

Już 100 wykładów "Khan Academy" po polsku

Już 100 wykładów "Khan Academy" po polsku - 2011-12-16 PAP - Nauka w Polsce

Powstała niedawno w Polsce społeczność "Khan Academy" świętuje w piątek publikację setnego przetłumaczonego na język polski wykładu. Są to krótkie filmy, w których Salman Khan, absolwent Harvardu i MIT, tłumaczy zagadnienia z wielu dziedzin nauki.

Minister nauki wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim uczonym

Minister nauki wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim uczonym - 2011-12-16 PAP - Nauka w Polsce

Profesorowie: Arkadiusz Wójs, Andrzej Kowalczyk i Andrzej Kadłuczka odebrali w piątek w Warszawie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe. Za całokształt dorobku nagrody otrzymało też 10 nauczycieli akademickich.

Będzie mniej urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania

Będzie mniej urzędników zatrudnionych na podstawie mianowania - Artur Radwan 2011-12-17 Dziennik Gazeta Prawna

Szefowie urzędów centralnych i samorządów nie chcą mieć urzędników mianowanych, bo trudno ich zwolnić, nawet gdy źle pracują. Podobną drogą podążają uczelnie.

Na czym zarabiają instytuty badawcze? Wynajem nieruchomości

Na czym zarabiają instytuty badawcze? Wynajem nieruchomości - kataza 2011-12-16 Gazeta Wyborcza

Instytuty badawcze zarabiają na wynajmie nieruchomości, a nie dzięki efektom swych badań - alarmuje NIK. Raport NIK-u jest wyrywkowy - odpowiadają instytuty naukowe.

Były rektor AWFiS Tadeusz Huciński oczyszczony z zarzutów

Były rektor AWFiS Tadeusz Huciński oczyszczony z zarzutów - Tomasz Słomczyński 2011-12-15 Dziennik Baltycki

Tadeusz Huciński, odwołany ministerialną decyzją rektor AWFiS w Gdańsku, został oczyszczony z zarzutów umyślnego naruszenia finansów publicznych. Tak wynika z oświadczenia byłego rektora.

Prezydent zabiera rektorów do Chin na poszukiwania studentów

Prezydent zabiera rektorów do Chin na poszukiwania studentów - Artur Grabek 2011-12-17 Dziennik Gazeta Prawna

Rektorzy dwudziestu uczelni publicznych oraz niepublicznych lecą w niedzielę z prezydentem Bronisławem Komorowskim do Chin, by szukać studentów i lansować nasze szkolnictwo wyższe.

NIK: instytuty badawcze zarabiają, ale nie na efektach swej pracy

NIK: instytuty badawcze zarabiają, ale nie na efektach swej pracy - 2011-12-16 PAP - Nauka w Polsce

Instytuty badawcze w większości zarabiają na działalności gospodarczej, ale nie dzięki efektom swych badań, lecz dzięki wynajmowi posiadanych nieruchomości - stwierdza Naczelna Izba Kontroli. Gospodarowanie majątkiem przez instytuty NIK ocenia pozytywnie.

czwartek, 15 grudnia 2011

Uniwersytet: Skontrolują egzaminatorów i ich metody

Uniwersytet: Skontrolują egzaminatorów i ich metody - Tomasz Wysocki 15.12.2011 Gazeta Wroclaw

Każdy egzamin na Uniwersytecie Wrocławskim będzie gruntownie badany. Bez względu na to, czy wykładowca wytnie większość rocznika, czy postawi same piątki. Właśnie powstaje system kontroli wyników egzaminów na uczelni

Studenci chcą naprawy uczelni, władze obiecują zmiany

Studenci chcą naprawy uczelni, władze obiecują zmiany - Tomasz Wysocki 15.12.2011 Gazeta Wroclaw

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego upomnieli się o swoje prawa do kształcenia na wysokim poziomie. Na spotkaniu z wykładowcami punktowali najsłabsze strony uczelni. Władze obiecały zmiany

Nowy Sącz: WSB-NLU ma nowych właścicieli

Nowy Sącz: WSB-NLU ma nowych właścicieli - Sławomir Wrona 15.12.2011 Polska Gazeta Krakowska

Grupa warszawskich inwestorów, występująca jako "Porozumienie na rzecz przyszłości WSB-NLU", to od wczoraj nowi właściciele sądeckiej uczelni. W ich skład wchodzi Kapitałowa Grupa Energetyczna S.A., Konsorcjum Uczelni Wyższych Futurus i Konsorcjum Uczelni Niepublicznych E-uczelnia.

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze - 15.12.2011 NIK

Instytuty badawcze zarabiają na działalności gospodarczej, między innymi wynajmując lokale. Tylko połowa z nich osiąga jakiekolwiek zyski z gospodarowania własnością intelektualną. Choć w przypadku żadnego instytutu nie przekroczyły one 4 proc. ogółu przychodów, to instytucje te nie płaciły podatku dochodowego, zwykle wykorzystując zapisy o zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności badawczej.
(...)


Wybitne polskie uczone otrzymały odznaczenia państwowe

Wybitne polskie uczone otrzymały odznaczenia państwowe - 2011-12-15 PAP - Nauka w Polsce

Wybitne kobiety polskiej nauki otrzymały w środę odznaczenia państwowe z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Maria Skłodowska-Curie ma swoje następczynie" - powiedział prezydent nawiązując w ten sposób do kończącego się roku wybitnej polskiej uczonej.

środa, 14 grudnia 2011

Bartłomiej Banaszak został pierwszym rzecznikiem praw absolwenta

Bartłomiej Banaszak został pierwszym rzecznikiem praw absolwenta - 2011-12-14 PAP - Nauka w Polsce

Bartłomiej Banaszak, były szef Parlamentu Studentów RP, został w środę rzecznikiem praw absolwenta. To nowa funkcja, której celem jest ułatwiać absolwentom studiów podejmowanie pracy - poinformował PAP rzecznik resoru nauki Bartosz Loba.

Rozstrzygnięcie konkursu na nazwy konkursów

środa, 14 grudnia 2011 - NCN
W ramach konkursu na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki wpłynęło 337 prac konkursowych, z czego trzy zgłoszenia wysłano po upływie terminu przyjmowania prac. Komisja konkursowa rozpatrywała 334 prace, zawierające 5604 propozycji nazw dla siedmiu  rodzajów konkursów.

USA/ Naukowcy chcą powstrzymać ucieczkę high-tech do Azji

USA/ Naukowcy chcą powstrzymać ucieczkę high-tech do Azji - 2011-12-14 PAP - Nauka w Polsce

Z udziałem polskiej delegacji odbyła się w Waszyngtonie międzynarodowa konferencja poświęcona poszukiwaniu sposobów zwiększenia współpracy naukowej między USA a Unią Europejską w związku z rosnącą rolą krajów Azji w nauce i technologii.

wtorek, 13 grudnia 2011

Będzie ścisła elita badaczy

Będzie ścisła elita badaczy - Renata Czeladko 13-12-201 Rzeczpospolita

Pierwsze krajowe naukowe ośrodki wiodące zajmą się rozwojem nauk ścisłych, medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej

340 młodych uczonych nagrodzono w programie "Iuventus Plus"

340 młodych uczonych nagrodzono w programie "Iuventus Plus" - 2011-12-13 PAP - Nauka w Polsce

Badania 340 młodych naukowców dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Iuventus Plus". W sumie uczeni otrzymają dofinansowanie warte 70 mln złotych.

Kłopoty uczelni z Nowego Sącza: WSB-NLU na sprzedaż

Kłopoty uczelni z Nowego Sącza: WSB-NLU na sprzedaż - Sławomir Wrona 2011-12-13 Gazeta Krakowska

W środę senat sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, jednej z najstarszych i najlepszych polskich uczelni niepublicznych, pozna inwestora, który przejmie kontrolę nad szkołą. To ciągle nieoficjalna informacja, o której Krzysztof Pawłowski, założyciel WSB-NLU i jej obecny rektor, wypowiada się bardzo ogólnikowo. - Dobry obyczaj każe, żeby o wszystkim najpierw dowiedzieli się pracownicy - mówi "Krakowskiej".

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Sześciu uczonych nagrodzono w programie "Ideas Plus"

Sześciu uczonych nagrodzono w programie "Ideas Plus" - 2011-12-12 PAP - Nauka w Polsce

Sześciu naukowców nagrodziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Ideas Plus". Laureaci na przeprowadzenie swoich badań otrzymają łącznie ponad 12 mln złotych.

sobota, 10 grudnia 2011

Uczelnie określą, co ma umieć absolwent studiów

Uczelnie określą, co ma umieć absolwent studiów - Łukasz Guza 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie będą korzystały z listy kierunków studiów opracowanej przez resort nauki, tylko same stworzą program kształcenia. Dziś wchodzi w życie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

Uczelnie będą rozliczne z efektów nauczania

Uczelnie będą rozliczne z efektów nauczania - Artur Radwan 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie muszą zadbać o efekty nauczania studentów, a nie tylko skupiać się na weryfikacji ich wiedzy. W zmianie podejścia do kształcenia mają im pomóc Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).

Stypendia, umowy i efekty kształcenia, czyli reforma na uczelniach

Stypendia, umowy i efekty kształcenia, czyli reforma na uczelniach - Dominika Sikora 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Zmiany w szkolnictwie wyższym nie naruszyły fundamentu, na jakim opiera się obecny system pomocy materialnej dla studentów.

Rozmowa z Marcinem Chałupką, prawnikiem, specjalizującym się w instytucjach szkolnictwa wyższego

piątek, 9 grudnia 2011

Komunikat MNiSW z dnia 9 grudnia 2011 r. o ogłoszeniu terminu konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

piątek, 09 grudnia 2011 - MNiSW
 
W związku z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. Nr 192, poz. 1142), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego zostanie ogłoszony do dnia 9 stycznia 2011 r.

Uczelnie stworzą programy kształcenia

Uczelnie stworzą programy kształcenia - Jolanta Ojczyk 08-12-2011 Rzeczpospolita
Do 1 października 2012 r. każdy kierunek studiów musi mieć program kształcenia dostosowany do krajowych ram kwalifikacji

Co powinien umieć absolwent matematyki - jol 08-12-2011 RP
Resort nauki przygotował wzorcowe opisy efektów kształcenia dla pięciu kierunków

czwartek, 8 grudnia 2011

Mądra i głupia obrona humanistyki

Mądra i głupia obrona humanistyki - dr Michał Bilewicz, dr hab. Maria Lewicka 2011-12-08 Gazeta Wyborcza

Każdy historyk czy socjolog, który powstrzymuje się od pisania po angielsku, po części odpowiada za stereotypy o Polsce, włącznie z osławionymi "polskimi obozami koncentracyjnymi"

Siedmiu uczonych nagrodzonych przez Wydział Nauk Technicznych PAN

Siedmiu uczonych nagrodzonych przez Wydział Nauk Technicznych PAN - 2011-12-08 PAP Nauka w Polsce

Siedmiu uczonych zostało laureatami tegorocznych Nagród Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienia wręczono 8 grudnia w Warszawie. Nagroda jest corocznym, indywidualnym wyróżnieniem za twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych.

Studenci omijają polskie uczelnie

Studenci omijają polskie uczelnie - A.T., Piotr Włoczyk 07-12-2011 Rzeczpospolita

Studencka unijna wymiana działa świetnie. Ale tylko w jedną stronę. Do Polski wciąż przyjeżdża niewielu

W Warszawie wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W Warszawie wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - 2011-12-08 PAP - Nauka w Polsce

Profesorowie: Tomasz Giaro, Jan Potempa, Maciej Lewenstein i Elżbieta Frąckowiak odebrali w środę Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwane "polskimi Noblami". Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Studenci stawiają na bezpieczeństwo. Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów

Studenci stawiają na bezpieczeństwo. Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów - 2011-12-08 Artur Grabek Dziennik Gazeta Prawna

Mimo niżu demograficznego są trzy typy uczelni, na których chce się uczyć coraz więcej studentów. Jak pokazują ostatnie dane GUS, to akademie medyczne, szkoły wyższe podlegające MON i MSW oraz akademie sztuk pięknych.

środa, 7 grudnia 2011

Innovation Union - State of the Innovation Union 2011

Innovation Union - State of the Innovation Union 2011

The Commission has adopted the 2011 State of the Innovation Union report. Learn more about the good progress made in implementing the Innovation Union flagship initiative on the Key Documents page

wtorek, 6 grudnia 2011

PSL nauce nie popuści. Kto zostanie wiceministrem szkolnictwa?

PSL nauce nie popuści. Kto zostanie wiceministrem szkolnictwa? - Aleksandra Pezda, Sławomir Skomra, Lublin 2011-12-06 Gazeta Wyborcza

Lewak i liberał kontra ludowiec - czyli awantura o fotel wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego

Pani z dziekanatu już cię nie zaskoczy

Pani z dziekanatu już cię nie zaskoczy - Alicja Bobrowicz 2011-12-05 metro

Studenci - którym "Metro" kibicowało w tej walce - zmusili rektorów do podpisywania umów określających warunki nauki. Większość uczelni formalności załatwi do końca roku

Nauczyciel akademicki podważy ocenę

Nauczyciel akademicki podważy ocenę - Mateusz Rzemek 06-12-2011 Rzeczpospolota

Ponad 40 tys. nauczycieli akademickich może stracić pracę w wyniku negatywnej oceny okresowej

Komisja Europejska: Erasmus dla wszystkich

Komisja Europejska: Erasmus dla wszystkich - mpo 05-12-2011 Rzeczpospolita

Komisja Europejska chce znacznie zwiększyć środki na edukację i kulturę w ramach wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Prezydent: uczeni powinni dążyć do harmonii

Prezydent: uczeni powinni dążyć do harmonii - 2011-12-06 PAP - Nauka w Polsce

Środowisko naukowe powinno dążyć do harmonii, m.in. między nauką a kształceniem, między autonomią a zdolnością konkurowania z zagranicą
- ocenił prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń i nominacji profesorskich.

Koźmiński i SGH wśród 75 najlepszych uczelni biznesowych w Europie

Koźmiński i SGH wśród 75 najlepszych uczelni biznesowych w Europie - 2011-12-05 PAP - Nauka w Polsce

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoła Główna Handlowa znalazły się na liście 75 najlepszych europejskich uczelni biznesowych, opublikowanej przez brytyjski dziennik "Financial Times". ALK zajęła w tym podsumowaniu 60. miejsce, a SGH - 67.
Poinformował o tym PAP rzecznik SGH, Marcin Poznań.

niedziela, 4 grudnia 2011

Studia ścisłe i techniczne nadal będą promowane

Studia ścisłe i techniczne nadal będą promowane - Renata Czeladko 04-12-2011 Rzeczpospolita

Rząd chce w latach 2014 – 2020 kontynuować program finansowania z UE studiów ważnych dla gospodarki – dowiedziała się "Rz"

Zasady się nie zmieniły. Tajne wybory rektora KUL

Zasady się nie zmieniły. Tajne wybory rektora KUL - Paweł P. Reszka 2011-12-04, Gazeta Lublin

KUL nie zdecydował się na zmianę zasad wybory rektora. Pozostaje wyjątkiem w skali kraju. Na katolickiej uczelni wybory wciąż przypominać będą konklawe

piątek, 2 grudnia 2011

Dziecko ma robić zadania i nie dyskutować

Dziecko ma robić zadania i nie dyskutować - Mariusz Kutka, Justyna Suchecka, Poznań 2011-12-01 Gazeta Wyborcza

Naukowcy przebadali polską szkołę i postawili druzgocącą diagnozę: szkoła zniewala umysły dzieci.

E-student odbędzie warsztaty na uczelni

E-student odbędzie warsztaty na uczelni - 2011-12-02 Łukasz Guza Dziennik Gazeta Prawna

60 proc. zajęć na studiach może być prowadzone przez internet. Laboratoria, warsztaty oraz zajęcia terenowe powinny odbywać się w warunkach rzeczywistych.

Pięć badaczek otrzymało stypendia L'Oreal Polska i UNESCO

Pięć badaczek otrzymało stypendia L'Oreal Polska i UNESCO - 2011-12-02 PAP - Nauka w Polsce

Pięć polskich badaczek otrzymało stypendia naukowe w ramach 11. edycji programu L'Oreal Polska i UNESCO "dla Kobiet i Nauki". Jury nagrodziło: dr Anetę Kaszę, dr Aleksandrę Lesiak, Annę Grochot-Przęczek, Katarzynę Kamińską i Danutę Witkowską.

czwartek, 1 grudnia 2011

Jak się marnuje dotacje z UE - Grantoza

Jak się marnuje dotacje z UE - Grantoza - Ryszarda Socha 1 XII 2011 Polityka

Tak jak skolioza deformuje kręgosłup człowieka, tak udział w walce o fundusze europejskie odciska piętno na organizacjach pozarządowych.

UW ma już rzecznika akademickiego

UW ma już rzecznika akademickiego - 30.11.2011 polskalokalna.pl (grupa interia)

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą polską uczelnią, która ma swojego ombudsmana, czyli rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. Na to stanowisko rektor UW, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow powołała Annę Cybulko.

No­we ­gran­ty na ba­da­nia i in­no­wa­cje

No­we ­gran­ty na ba­da­nia i in­no­wa­cje - Artur Osiecki 01-12-2011 Rzeczpospolita

Bruksela pro­po­nu­je no­wy pro­gram fi­nan­so­wa­nia ba­dań i in­no­wa­cji – „Ho­ry­zont 2020”, z pu­lą 80 mld eu­ro

Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia

Program nauczania na studiach musi zawierać opis efektów kształcenia - Artur Radwan 2011-11-29 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie powinny tak określić plany nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, aby ich realizacja prowadziła do osiągnięcia odpowiednich efektów kształcenia, a nie tylko do przekazania wiedzy. Takie m.in. zmiany przewiduje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. nr 243 poz. 1445). Dziś wchodzi ono w życie.

80 mld euro na badania w tym 6 mld na program Marii Skłodowskiej - Curie

80 mld euro na badania w tym 6 mld na program Marii Skłodowskiej - Curie - Z Brukseli Agata Byczewska 2011-12-01 PAP - Nauka w Polsce

KE zaproponowała 30 listopada 80 mld euro na inwestycje w badania i rozwój w latach 2014 - 2020, w tym 6 mld na program Marii Skłodowskiej - Curie, który wesprze młodych naukowców. W poprzedniej kadencji, w 2007 roku program wystartował, jako "Marie Curie".