sobota, 19 listopada 2011

Kudrycka: innowacyjność i wdrażanie reform to priorytety

Kudrycka: innowacyjność i wdrażanie reform to priorytety - 2011-11-19 PAP - Nauka w Polsce

Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości i wdrażanie reform nauki i szkolnictwa wyższego, uchwalonych w poprzedniej kadencji, to priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym ponownie kieruje Barbara Kudrycka.