środa, 31 marca 2010

Debata o przyszłości SZKOLNICTWA wyższego

Debata o przyszłości SZKOLNICTWA wyższego - MAGDA PAPUZIŃSKA, 31.3.2010 Polityka 14/2010, str.99 Nauka

Poszukiwani na rynku pracy absolwenci, odpowiedzialni i entuzjastyczni nauczyciele akademiccy, dobre programy nauczania, otwarcie na świat - taki powinien być cel reformy polskich uczelni, o której debatowano w redakcji POLITYKI 23 marca. Pretekstem do zorganizowania debaty (moderatorem był red. Wawrzyniec Smoczyński) stały się strategie rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.: jedna, zwana ekspercką, przygotowana przez firmę Ernst&Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zamówienie MNiSzW, druga, rektorska, opracowana pro bono przez Fundację Rektorów Polskich. Ponad dwugodzinnej dyskusji przysłuchiwała się minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Zapraszam do zapoznania sie z artykulem Debata na temat szkolnictwa wyzszego w Polityce

Sfustrowany, niedocenieni, oporni wobec zmian

Sfustrowany, niedocenieni, oporni wobec zmian - metro@agora.pl 2010-03-30 METRO

Doktorat nie ułatwia znalezienia pracy, jest wręcz odwrotnie. Kilkakrotnie dawano mi to do zrozumienia na rozmowach kwalifikacyjnych. Po prostu jestem "przekwalifikowany". W jednej firmie na moją odpowiedź, że jestem doktorem, po prostu odłożono słuchawkę - to dosłowny cytat z listu czytelnika

Wyrok dostępny nie tylko na papierze

Wyrok dostępny nie tylko na papierze - Zbigniew Frąckiewicz 31-03-2010 Rzeczpospolita

Każdy ma prawo do wyroku w postaci elektronicznej – pisze inżynier, który wygrał potyczkę ze sługami Temidy

(...)
W 1987 r. polski naukowiec uzyskał w Czeskiej Republice tytuł naukowy. Następnie przez 12 lat oczekiwał na wydanie dokumentu potwierdzającego jego równoważność w Polsce. Po kilkuletnich procesach przed sądem administracyjnym w 2003 r. uzyskał potwierdzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego o równoważności uzyskanego czeskiego tytułu naukowego z polskim tytułem profesora. Wtedy zwrócił się do ministra o odszkodowanie za opieszałość i wieloletnią zwłokę w wydaniu zaświadczenia. Minister odmówił, więc zainteresowany wytoczył przeciwko MNiSW oraz MSZ sprawę sądową o odszkodowanie. Po kolejnym czteroletnim procesie wydany w 2008 r. wyrok okręgowego sądu pracy był dla niego korzystny: przyznawał odszkodowanie i zadośćuczynienie za cały okres, kiedy to minister odmawiał wydania stosownego zaświadczenia. Minister nie zgodził się z nim, ale sąd apelacyjny (SA) utrzymał wyrok w mocy.

Wyrok SA wraz z uzasadnieniem liczy 60 stron. Niezależnie od tego, że zainteresowany otrzymał jego kopię, wysłał e-mailem prośbę o wydanie wyroku w formie elektronicznej. Jego zdaniem wyrok ma bowiem cechy informacji publicznej.

Studenci walczą o bezpłatne studia

Studenci walczą o bezpłatne studia - KATARZYNA KLIMEK–MICHNO, 31.3.2010 Dziennik Polski str.4

EDUKACJA. Obywatelski projekt ustawy ma trafić dzisiaj do marszałka Sejmu

- Myślę, że bez problemu uda nam się zdobyć 100 tysięcy głosów poparcia - mówi Marcin Mastalerek, pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego "Stop płatnym studiom". - Nasz projekt potwierdza bezpłatność studiów na obecnych zasadach. Nie chcemy wprowadzać żadnych zmian pod tym względem. Studenci chcą też przedstawić ekspertyzę na temat tego, czy proponowane przez ministerstwo zmiany godzą w konstytucję.

Skończy się słodkie życie plagiatorów

Skończy się słodkie życie plagiatorów - Katarzyna Piotrowiak, 2010-03-31, Polska Dziennik Zachodni

Trzydzieści dni przed obroną wszystkie prace doktorskie będą publikowane na stronie internetowej uczelni wraz z recenzją - taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustaw reformujących szkolnictwo wyższe i karierę akademicką, który przedstawiła we wtorek Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wejdzie w życie w 2011 roku.

Wiek informacji kreuje popyt na specjalistów nowego typu

Wiek informacji kreuje popyt na specjalistów nowego typu -Piotr Samoraj, 31.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.7 Kursy i szkolenia

Kierunki Propozycje studiów odpowiadają potrzebom rynku pracy
Gwałtowny rozwój nowych technologii, ale także zmiany kulturowe i społeczne generują zapotrzebowanie na nieznane wcześniej kierunki studiów.

(...)
Najbardziej pożądaną cechą młodego człowieka kończącego studia jest zdolność szybkiego przystosowania się do zmian. Elastyczność i chęć uczenia się to najważniejszy wymóg teraźniejszego rynku pracy. XXI stulecie to wiek informacji, który wymaga od absolwentów opuszczających mury uczelni sprawnego władania zdobyczami techniki i posiadania umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej. Idealny model kształcenia na studiach wyższych powinien harmonijnie łączyć nabywanie zdolności technicznych i zarazem „miękkich” umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza wzakresie komunikacji i pracy w zespole.

Studenci o pomyśle wspólnej uczelni: Podoba się nam

Studenci o pomyśle wspólnej uczelni: Podoba się nam - Lucyna Róg, 2010-03-30 Gazeta Wyborcza Wroclaw

- Za mało wiemy, by opowiedzieć się za lub przeciw, ale sam pomysł nam się podoba - mówią przedstawiciele studenckich samorządów. We wtorek spotkali się, by po raz pierwszy porozmawiać o planach połączenia dolnośląskich uczelni

Bezpłatne studia będą możliwe tylko na jednym kierunku

Bezpłatne studia będą możliwe tylko na jednym kierunku - Cezary Warda, 31.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.6 Kursy i szkolenia

Studia Wyrównywanie szans dostępu do darmowej nauki
(...)
Część studentów uważa, że system punktowy uderzy przede wszystkim w tych spośród nich, którzy studiują na wielu kierunkach i jednocześnie pobierają kilka stypendiów. Jeden kierunek za punkty to uczciwa gra, która zmotywuje do rzetelniejszej nauki – uważają. Studiowanie na kilku kierunkach to nieporozumienie. Dogłębne przestudiowanie jednego kierunku wymaga wielu lat, a podejmowanie nauki na wielu kierunkach to obniżanie jakości przyswajanej wiedzy.

wtorek, 30 marca 2010

Uczelnie dostaną dużą autonomię

Uczelnie dostaną dużą autonomię - rozmawia KLARA KLINGER, 30.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.4 Kraj

BARBARA KUDRYCKA o sprzeciwie środowisk akademickich wobec planowanej reformy, zakazie pracy na kilku etatach i podniesieniu jakości nauki

(...)
Problem w tym, że nie zawsze interesy studentów czy władz uczelni się pokrywają. Z naszej perspektywy nowelizacje muszą być korzystne w pierwszej kolejności dla studentów i młodych naukowców, to priorytet tej reformy.

Resort nauki ogłosił projekty ustaw reformujących polskie uczelnie

Resort nauki ogłosił projekty ustaw reformujących polskie uczelnie - kap, 2010-03-30 Nauka w Polsce

Wprowadzenie konkurencji pomiędzy wydziałami polskich uczelni, utrzymanie pomysłu o odpłatności za drugi kierunek studiów oraz zwiększenie uczelnianej autonomii zapowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przedstawiło właśnie gotowe projekty ustaw.

Wkrótce zmiany na uczelniach

Wkrótce zmiany na uczelniach - Renata Czeladko, 30.3.2010 Rzeczpospolita

W maju w Sejmie ma się rozpocząć dyskusja o zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym

Przepis na studia wyższe a la minister

Przepis na studia wyższe a la minister - Aleksandra Pezda, 2010-03-30 Gazwta Wyborcza

Tylko jeden kierunek studiów bezpłatny, tylko dwa etaty dla naukowca - jest projekt ustawy z reformą szkolnictwa wyższego.

Naukowcy zbudują pierwszego polskiego satelitę

Naukowcy zbudują pierwszego polskiego satelitę - Agaton Koziński, 30.3.2010 POLSKA The Times str.12 Fakty 24

14,2 mln zł wykłada rząd na pierwszego polskiego satelitę - dowiedział się dziennik "Polska". Zostanie on wystrzelony na orbitę w 2011 r., a jego zadaniem będzie obserwacja gwiazd jaśniejszych od Słońca. Tworzy go grupa naukowców z Centrum Astronomicznego PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Kudrycka szykuje reformę szkolnictwa - polskie uniwersytety będą w czołówce Europy!

Kudrycka szykuje reformę szkolnictwa - polskie uniwersytety będą w czołówce Europy! - KD, 30.3.2010 Super Express str.9 Wydarzenia

Szykuje się prawdziwa rewolucja w szkolnictwie wyższym. Już za pięć lat polskie uczelnie mają dorównać swoim poziomem czołówce europejskich uniwersytetów! Tak przynajmniej obiecuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka (54 l.), która wczoraj przedstawiła główne założenia planowanych zmian!

Studenci zapłacą za drugi kierunek

Studenci zapłacą za drugi kierunek - PAP 30.3.2010 Dziennik Polski str.6 Małopolska

SZKOLNICTWO WYŻSZE. Resort nauki ogłosił projekty ustaw reformujących polskie uczelnie.

Moda bywa kiepskim doradcą

Moda bywa kiepskim doradcą - Joanna Wróżyńska, 30.3.2010 Gazeta Wyborcza str.2 Edukacja

Jakie studia wybrać? Przed takim pytaniem staje każdy maturzysta. Iść tam, gdzie koledzy, czy raczej kierować się własnymi pomysłami?

UWAGA:
tekst byl juz opublikowany 20.02.2008 na stronie Edulandii

CBA do prokuratury: na gdańskim AWFiS popełniono przestępstwo

CBA do prokuratury: na gdańskim AWFiS popełniono przestępstwo - ri 2010-03-29 Gazeta Wyborcza Trojmiasto

To efekt kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Agenci znaleźli dowody na popełnienie przestępstw przy realizacji zamówień publicznych oraz gospodarowaniu mieniem w Akademii. Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zaognia się konflikt we wrocławskim świecie naukowym

Zaognia się konflikt we wrocławskim świecie naukowym - not. Tomasz Wysocki, 2010-03-29 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Konflikt między rektorami wrocławskich uczelni oraz władzami Centrum Badań EIT Plus staje się coraz ostrzejszy. - Spór między obecnym a poprzednim rektorem politechniki źle wpływa na całe środowisko. Potrzeba wyciszenia i mediacji - mówią przedstawiciele uczelni


Rektor PWr: nasze środowisko naukowe przeżywa kryzys - Rozmawiał Tomasz Wysocki, 2010-03-20

- W przypadku tworzenia spółki EIT Plus także zaczęło się od niewinnej deklaracji, a w konsekwencji Politechnika Wrocławska straciła pozycję beneficjenta w projektach badawczych wartych 400 mln zł. Dlatego deklaracji o zgodzie na powołanie jednego uniwersytetu bez akceptacji senatu nigdy bym nie podpisał - mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej

Legnica: Były rektor i kanclerz PWSZ uznani za winnych niegospodarności

Legnica: Były rektor i kanclerz PWSZ uznani za winnych niegospodarności - Tomasz Woźniak, 30.03.2010, Polska Gazeta Wroclawska

Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata to wyrok dla prof. Stanisława D., byłego rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i kanclerza Jerzego S.

poniedziałek, 29 marca 2010

Projekt reformy szkolnictwa wyższego gotowy; jakie zmiany czekają studentów?

Projekt reformy szkolnictwa wyższego gotowy; jakie zmiany czekają studentów? - Klara Klinger 2010-03-29 Dziennik Gazeta Prawna

Wprowadzenie konkurencji pomiędzy wydziałami polskich uczelni, utrzymanie pomysłu o odpłatności za drugi kierunek studiów i zwiększenie uczelnianej autonomii zapowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przedstawiło gotowe projekty ustaw.

KNOW-y i większa autonioma uczelni. Reforma szkolnictwa wyższego

KNOW-y i większa autonioma uczelni. Reforma szkolnictwa wyższego - mar, IAR 2010-03-29 Gazeta Wyborcza

Duża autonomia uczelni wyższych, drugi etat dla nauczycieli akademickich tylko za zgodą rektora oraz powstanie KNOW-ów czyli Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło swój projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym.

Ile jest warta głowa doktoranta – wasze opinie

Ile jest warta głowa doktoranta – wasze opinie 29.3.2010 Metro (PL) str.9 Gdańsk

A jak teraz wygląda sytuacja doktorantów na polskich uczelniach? Oto głosy naszych czytelników. komentowany artykul 

Ideały diabli wzięli
Studia doktoranckie to moje wielkie życiowe rozczarowanie.

(...)
Zaklęte rewiry
Uczelnia to system koterii, wzajemnych zależności.


(...)
Doktoranci proszą o anonimowość, by nie podpaść na swoich uczelniach

Nauka to nie wszystko

Nauka to nie wszystko - Agnieszka Sijka, 29.3.2010, Wprost Numer: 14/2010 (1418), str.35 Społeczeństwo

Doskonałe wykształcenie można zdobyć nie tylko na Harvardzie. Ale na jakim innym uniwersytecie student dostanie możliwość spotkania tylu światowych przywódców? I gdzie są tak przyjacielskie relacje między profesorami i studentami jak tu?
(...)
Dla Polaka na Harvardzie największym zaskoczeniem są jednak relacje wykładowców ze studentami. Na naszych uczelniach profesorowie najczęściej nie znają imion studentów. Tymczasem na Harvardzie profesorowie spotykają się ze słuchaczami na meczach czy w pubach i rozmawiają nie tylko o nauce. O te osobiste relacje bardzo się dba: jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego wszyscy wykładowcy otrzymują krótkie życiorysy swoich studentów.

Rektorzy nie wiedzą, czego chce Kudrycka

Rektorzy nie wiedzą, czego chce Kudrycka - Klara Klinger 29.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.2 Kraj

Dziś ministerstwo przedstawi ostateczny projekt reformy szkolnictwa wyższego Finalna wersja reformy szkolnictwa wyższego autorstwa minister Barbary Kudryckiej ujrzy dziś światło dzienne....

"Dziennik Gazeta Prawna": rektorzy nie wiedzą, czego chce Kudrycka - Gazeta Wyborcza

Rektorzy nie wiedzą, czego chce Kudrycka - Interia

Rektorzy czekają na reformę - TVN

Jaki dyplom, takie pieniądze

Jaki dyplom, takie pieniądze - Mirosław Konkel, 29.3.2010 Puls Biznesu str.20 Biznes Dla Biznesu Pomnóż swoje pieniądze

EDUKACJA
Badania nie kłamią. Droga do wysokiego statusu materialnego wiedzie poprzez dobre studia.

(...)
O wynagrodzeniu decyduje też kierunek studiów. Największe zarobki zapewnia medycyna. W następnej kolejności -prawo i nauki ścisłe. Nie powinni żałować także ci, którzy ukończyli szkoły biznesowe.
(...)

Depozyty jednostek budżetowych trafią do BGK

Depozyty jednostek budżetowych trafią do BGK - Mirosław Kuk 29.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.6 Forsal

LOKATY Niejasności wokół programu naprawy finansów publicznych

(...)
Ciągle nie wiadomo, czy nakazem będą objęte uczelnie publiczne, obsługiwane przez banki komercyjne. Depozyty pojedynczych uczelni mogą sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Urlop dziekański studenta nie pozbawi ulgi prorodzinnej

Urlop dziekański studenta nie pozbawi ulgi prorodzinnej - Magdalena Majkowska 29.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.4 Gazeta Prawna

Rodzic zachowuje prawo do ulgi prorodzinnej, gdy studiujące dorosłe dziecko przebywało na urlopie dziekańskim.

Prof. Kamela-Sowińska i plagiat z Wikipedii

Prof. Kamela-Sowińska i plagiat z Wikipedii - Piotr Żytnicki, 2010-03-29 Gazeta Wyborcza Poznan

Prof. Aldona Kamela-Sowińska we wstępie do książki o społeczeństwie informacyjnym samodzielnie napisała tylko cztery zdania. Resztę skopiowała z internetu. To już drugi odkryty plagiat poznańskiej ekonomistki

niedziela, 28 marca 2010

Kto jest najlepszy

Kto jest najlepszy - Wacław Radziwinowicz, Moskwa 2010-03-26 Gazeta Wyborcza

Rosjanie mają takie mądre powiedzenie: "Nie pchaj się do cudzego klasztoru ze swoim kodeksem", czyli przestrzegaj praw ustanowionych przez gospodarza. Problem w tym, że sami tej zasady nie przestrzegają - felieton z cyklu "Z Rosji o Rosji"
(...)
Uczelnia wezwała więc do siebie sporządzających listę tępych Brytyjczyków, ugościła ich jak należy, a rektor Wiktor Sadowniczy dał im wykład, jak poprawnie klasyfikować zasłużone dla ludzkości uczelnie.

Debata POLITYKI o przyszłości szkolnictwa wyższego

Debata POLITYKI o przyszłości szkolnictwa wyższego - Magda Papuzińska dla POLITYKA.PL - 24 marca 2010

Jaki powinien być cel reformy polskich uczelni?

sobota, 27 marca 2010

Bologna Process Special Edition: Trends 2010 report underlines impact of Bologna reforms on Europe’s universities

Trends 2010: A decade of change in European Higher Education
By: Andrée Sursock & Hanne Smidt 2010
Full report in English
 
Bologna Process Special Edition: Trends 2010 report underlines impact of Bologna reforms on Europe’s universities

EUA last week launched its Trends 2010 report, which analyses the implementation of the Bologna Process and its impact over the last decade on higher education across Europe in the context of broader reform processes affecting European higher education.

Ile jest warta głowa doktoranta

Ile jest warta głowa doktoranta - Marcelina Szumer, 2010-03-25 Metro

Dwuletni zakaz pracy na macierzystej uczelni, zmniejszenie liczby szkół, w których można zdobyć doktorat - młodych naukowców niepokoją pomysły, mające uzdrowić polskie szkolnictwo wyższe. Uważają, że to próba zniechęcenia młodych do poświęcenia się nauce

piątek, 26 marca 2010

Przybywa kobiet wynalazczyń

Przybywa kobiet wynalazczyń - Renata Czeladko 25-03-2010 Rzeczpospolita

Chemia i zaawansowane technologie – to dziedziny, w których Polki opatentowały najwięcej wynalazków

czwartek, 25 marca 2010

Kobiety pracują, mężczyźni szefują

Kobiety pracują, mężczyźni szefują - mista,2010-03-24 Metro

- Znam genialną ekspertkę w biotechnologii, stypendystkę amerykańskich uniwersytetów, która wróciła do Polski i nie mogąc znaleźć przedszkola dla dziecka, musiała zawiesić pracę. Gdy po trzech latach chciała wrócić do zawodu, nie było już dla niej miejsca - opowiada Kinga Pawłowska, szefowa jednego z parków naukowo-technologicznych. Jedna z niewielu kobiet, które zrobiły karierę w biznesie. Bez żłobków i przedszkoli kobiet w nauce i biznesie nie przybędzie

Barbara Kudrycka mówiła w Opolu o reformie szkolnictwa. Będą spore zmiany w nowym roku akademickim

Barbara Kudrycka mówiła w Opolu o reformie szkolnictwa. Będą spore zmiany w nowym roku akademickim - Anna Grudzka 25.3.2010 Nowa Trybuna Opolska

Sejm właśnie przyjął pakiet ustaw reformujących szkolnictwo wyższe. Zmiany określane mianem “nowej konstytucji polskiej nauki” zaczną obowiązywać w nowym roku akademickim. Dziś w Opolu mówiła o nich Barbara Kudrycka.

Uczelnie marnują pieniądze z unijnych dotacji

SZKOLNICTWO WYŻSZE Fundusze UE - BL

Uczelnie rywalizują o 700 mln zł ze środków UE na poprawę jakości oferty edukacyjnej i otwieranie nowych kierunków studiów.

Mogą się o nie ubiegać w ramach trzech konkursów ogłoszonych przez resort nauki. Eksperci ostrzegają, że część tych środków zostanie zmarnowana przez biurokrację. Zgodnie z ekspertyzą przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 1/4 unijnych budżetów uczelni to koszty administracyjne, a ponad połowa jest przeznaczana na pensje personelu zarządzającego.Uczelnie marnują pieniądze z unijnych dotacji - Beata Lisowska, 2010-03-25 Dziennik Gazeta Prawna

Projekty rozwojowe szkół wyższych finansowane przez UE są słabo zarządzane. Uczelnie zawyżają stawki dla wykładowców prowadzących dodatkowe zajęcia. Resort nauki rozwiązał umowę z uczelnią, która miała za wysokie koszty zarządzania projektem.

Komentarz redakcji: Zmarnowane dotacje - Beata Lisowska

Źle zarządzane uczelnie będą źle wydawać unijne pieniądze. Zostaną one zmarnotrawione m.in. na wygórowane wymagania finansowe akademickich nauczycieli.

Kasa unijna dla uczelni wyższych

Kasa unijna dla uczelni wyższych - 25.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.6 Fundusze unijne

FINANSE Warto starać się o dofinansowanie, można je wykorzystać na podwyższenie poziomu kadry 

Pieniądze unijne dla uczelni

Pieniądze unijne dla uczelni - 2010-03-25 Dziennik Gazeta Prawna

FINANSE Uczelnie są idealnym miejscem do realizacji projektów finansowanych w ramach EFS

Min. Kudrycka: Konsolidacja uczelni to dobry kierunek

Min. Kudrycka: Konsolidacja uczelni to dobry kierunek - ł 2010-03-24 Gazeta Wyborcza Opole

Taki pogląd podczas spotkania z rektorami wyraziła goszcząca w środę w Opolu minister szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka

Wrocławskie uczelnie powinny się połączyć

Wrocławskie uczelnie powinny się połączyć - prof. John Martin 2010-03-24 Polska Gazeta Wroclawska

- Sądzę, że Wrocław powinien mieć jeden uniwersytet. Wtedy łatwiej byłoby zamienić świetne idee w świetne produkty - mówi w rozmowie z Małgorzatą Kaczmar prof. John Martin

Profesor Kiernożycki znów jest rektorem ZUT

Profesor Kiernożycki znów jest rektorem ZUT - tm 2010-03-24 Gazeta Wyborcza Szczecin

Prof. Włodzimierz Kiernożycki został wczoraj wybrany na rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na kadencję 2010-2012. Poparło go 67 z 94 elektorów.

Kanclerz uniwersytetu w zarobkach lepsza od prezydenta

Kanclerz uniwersytetu w zarobkach lepsza od prezydenta - Judyta Watoła 2010-03-24 Gazeta Wyborcza Katowice

Prezydent Rzeczpospolitej zarobił w zeszłym roku 243 tys. zł. Widać nie zasłużył na więcej. Co innego kanclerz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

środa, 24 marca 2010

Zerwany pakt o NIEAGRESJI

Zerwany pakt o NIEAGRESJI - BOHDAN WYŻNIKIEWICZ 24.3.2010 Polityka str.80 Nauka

Prof. Piotr Węgleński (art. „Magister brojler", POLITYKA 12) albo nie zadał sobie trudu przeczytania naszych propozycji (zawartych w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, przygotowanej przez konsorcjum Ernst&Young - red.), albo ich nie zrozumiał.

Cicha zmiana

Cicha zmiana - Edwin Bendyk 24.3.2010 Polityka str.7

Zbyt mało i zbyt późno czy lepiej późno niż wcale? Jak najkrócej skomentować pakiet ustaw reformujących system nauki w Polsce, przyjęty przez Sejm w ubiegłym tygodniu? Zmieniają się zasady finansowania działalności naukowej...

Naukowcy alarmują: brakuje dotacji na badania

FUNDUSZE UNIJNE 2 mld zł przyznanych przez Brukselę już wykorzystano

Naukowcy alarmują: brakuje dotacji na badania - Mariusz Gawrychowski 24.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.3 Forsal

Na początku kwietnia zbiera się zespół roboczy przy komitecie monitorującym program Innowacyjna Gospodarka. Zajmie się skargami na wyczerpanie się unijnych dotacji na prowadzenie badań...

115 mln zł rządowego wsparcia dla inwestorów

115 mln zł rządowego wsparcia dla inwestorów - Adam Woźniak 24-03-2010 Rzeczpospolita

Większość rządowej pomocy dla firm przeznaczona jest na tworzenie miejsc pracy. Dzięki grantom zainwestują one co najmniej 1,5 mld zł i utworzą 7,7 tys. etatów. Procedury przyznawania wsparcia są za długie

Premier Tusk pisze Brukseli: Inwestujmy w "twardą" infrastrukturę

Premier Tusk pisze Brukseli: Inwestujmy w "twardą" infrastrukturę - Konrad Niklewicz, Tomasz Bielecki, Bruksela 2010-03-23 Gazeta Wyborcza

Polski rząd ma swój pomysł na nową strategię gospodarczą dla Unii Europejskiej. W specjalnym liście do Hermana Van Rompuya, José Manuela Barrosa i José Luisa Rodrigueza Zapatero szef polskiego rządu przekonuje, że miliardowe inwestycje w drogi, koleje i sieć teleinformatyczną powinny pozostać priorytetem unijnej gospodarki, a niekoniecznie muszą nim być inwestycje w tzw. innowacyjność.


Sposób Tuska na Unię - Konrad Niklewicz 2010-03-24

W przypadku Polski każda okazja do walki o unijne pieniądze jest dobra. Tak można interpretować list premiera Donalda Tuska do pozostałych unijnych przywódców wysłany kilka dni przed szczytem UE w Brukseli

Po studiach wolą pracować u kogoś

Po studiach wolą pracować u kogoś - Renata Czeladko 24-03-2010 Rzeczpospolita

Szybko znajdują pracę, dostają do 2 tys. zł, boją się zakładać własną działalność – „Rz” dotarła do raportu Uniwersytetu Śląskiego

Jak odwołać się od skreślenia z listy studentów?

Jak odwołać się od skreślenia z listy studentów? - Paweł Sikora 22-03-2010 Rzeczpospolita

Jestem studentką trzeciego roku uczelni niepublicznej. W czerwcu 2009 r. rektor podwyższył zarządzeniem czesne na nowy rok akademicki. O tym fakcie zostałam powiadomiona pismem dopiero po rozpoczęciu nauki w nowym semestrze. Zgodnie z obowiązującą mnie umową, czesne opłaciłam przed nowym rokiem akademickim, w kwocie sprzed zmian. Otrzymałam decyzję dziekana bez uzasadnienia o skreśleniu mnie z listy studentów. Jak poradzić sobie z tą sytuacją?

wtorek, 23 marca 2010

Wybory na ZUT. Oskarżenia niedoszłego rektora

Wybory na ZUT. Oskarżenia niedoszłego rektora - Tomasz Maciejewski, 2010-03-23 Gazeta Wyborcza Szczecin

- Wybory rektora są niedemokratyczne, odbywają się z naruszeniem prawa. Rezygnuję! - mówi Zbigniew Frąckiewicz, prof. ZUT. - Wybory odbywają się zgodnie z prawem - odpowiada prof. Mieczysław Wysiecki, szef komisji wyborczej

Informatyk pilnie poszukiwany, ale ma też oczekiwania

Informatyk pilnie poszukiwany, ale ma też oczekiwania - Aneta Zadroga, 2010-03-22 Gazeta Wyborcza Krakow

Co dziesiąte ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy jest przeznaczone dla informatyków i speców od nowych technologii. Małopolska, obok Mazowsza jest najlepszym miejscem do pracy dla specjalistów z branży IT.

Nie zmienią się opłaty za rekrutację na uczelnie

Nie zmienią się opłaty za rekrutację na uczelnie - Jolanta Góra-Ojczyk, 2010-03-23 Dziennik Gazeta Prawna

85 zł wyniesie maksymalna opłata za rekrutację na studia w roku akademickim 2010/2011. Więcej zapłacą tylko kandydaci na kierunki artystyczne i sportowe.

poniedziałek, 22 marca 2010

Uniwersytet daje podwyżki po uważaniu. Będą pozwy

Uniwersytet daje podwyżki po uważaniu. Będą pozwy - Paweł P. Reszka, 2010-03-21 Gazeta Wyborcza Lublin

UMCS traktuje nierówno swoich pracowników. Jedni dostali podwyżki a inni nie. Inspektorzy pracy zwrócili na to uwagę uniwersytetowi ale ten nie zamierza zmienić zasad. Dlatego inspekcja pracy radzi pracownikom UMCS: - Idźcie do sądu

Egzamin maturalny: Matematyka wraca do łask

Egzamin maturalny: Matematyka wraca do łask - Jolanta Góra-Ojczyk 2010-03-19 DZiennik Gazeta Prawna

W tym roku do egzaminu z matematyki na rozszerzonym poziomie przystąpi 67 proc. więcej maturzystów niż rok temu. Z przedmiotów dodatkowych najpopularniejsza jest geografia.

niedziela, 21 marca 2010

Going Back to a Changing Poland

Going Back to a Changing Poland - by Elisabeth Pain March 19, 2010 Science Careers

When molecular biologist Agnieszka Chacinska left her native Poland in 2001 to take a postdoc, she had a dream of returning some day to set up a lab -- but she wanted to do it in conditions comparable to what scientists experience in wealthier countries. As she built a small research group in Germany a few years later, she retained her faith that eventually she would be able to return home without compromising her science.

sobota, 20 marca 2010

Magister dzięki Wikipedii. Ściąganie, czyli oszustwo

Magister dzięki Wikipedii - Agnieszka Niewińska , Matylda Młocka 20-03-2010 Rzeczpospolita
Większość studentów, pisząc prace magisterskie, korzysta z Wikipedii. Czasami posuwają się aż do plagiatu

Ściąganie, czyli oszustwo - Piotr Gabryel 20-03-2010
Dopóki ściągania, w tym kopiowania, całych prac magisterskich lub ich fragmentów nie zaczniemy nazywać – po prostu – oszustwem, pozostanie ono nadal ściąganiem, czyli właściwie czym? Niewinnym wybrykiem? Czymś, co można łatwo usprawiedliwić i przejść nad tym do porządku dziennego? No właśnie.

piątek, 19 marca 2010

Polish Science Reforms Bring Fear and Hope

Polish Science Reforms Bring Fear and Hope - Elisabeth Pain* Science 19 March 2010: Vol. 327. no. 5972, p. 1442

The Polish Parliament this month began voting on legislation creating a new national agency charged with distributing competitive grants for frontier research. The proposed National Center for Science (NCN), to be located in Krakow, is meant to be free from political pressures and would use an international peer-review system modeled on those of the European Research Council and the U.S. National Science Foundation. NCN would also earmark at least 20% of its budget to grants for scientists under age 35. Michal Kleiber, president of the Polish Academy of Sciences, sees in NCN the type of reform the country's scientific community needs. 

Read the Full Text

Na UMK stypendia wirtualne

Na UMK stypendia wirtualne - Alicja Cichocka, Piątek, 19 Marca 2010 Nowosci

Chaos informacyjny na toruńskim uniwersytecie. Uczelnia nie wypłaciła na czas stypendiów, ale poinformowała studentów, że pieniądze są już na kontach.

Sejm uchwalił ustawy reformujące polską naukę

Sejm uchwalił ustawy reformujące polską naukę - PAP - Nauka w Polsce, Norbert Nowotnik 2010-03-19

Sejm przyjął w czwartek pakiet sześciu rządowych ustaw reformujących polską naukę. Ustawy zakładają m.in. związanie nauki z sektorem gospodarczym, powołanie Narodowego Centrum Nauki i likwidację najgorzej ocenianych instytutów badawczych.

Ramy odniesienia

Ramy odniesienia - rozmowa z prof. Zbigniewem Marciniakiem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawiała Lidia Jastrzębska 5.3.2010 Perspektywy Nr 1-2 (114) 2010

Ramy kwalifikacji zawodowych są jeszcze dość mglistym pojęciem, zwłaszcza dla przyszłych studentów, którzy za jakieś pięć lat będą kończyli uczelnię z takim dokumentem. Jakie są powody ich tworzenia?

"S" politechniki również przeciwna łączeniu uczelni

"S" politechniki również przeciwna łączeniu uczelni - Tomasz Wysocki, 2010-03-18 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Utworzenie Uniwersytetu Dolnośląskiego stanowi zagrożenie dla interesów Politechniki Wrocławskiej - twierdzą związkowcy z zakładowej "Solidarności". To kolejny głos z politechniki przeciwko łączeniu wrocławskich uczelni

UMCS. Ostry konflikt rektorów, czyli wojna gronostajów

UMCS. Ostry konflikt rektorów, czyli wojna gronostajów - Paweł P. Reszka, 2010-03-18 Gazeta Wyborcza Lublin

Były rektor UMCS prof. Wiesław Kamiński nieoczekiwanie zrezygnował z zasiadania w senacie uczelni. On sam nie chce komentować swojej decyzji, senatorzy pytani przez "Gazetę" mówią: - Między nim a obecnym rektorem dochodziło do spięć. Kamiński miał tego dość

Awantura w AWFiS. Potrzebna mediacja ministerstwa

Awantura w AWFiS. Potrzebna mediacja ministerstwa - Roman Daszczyński, 2010-03-19 Gazeta Wyborcza Trojmiasto

Po otrzymaniu raportu CBA o nieprawidłowościach na uczelni, jej rektor chciał dyscyplinarnie wyrzucić z pracy osoby, które jego zdaniem są winne nadużyć. Posiedzenie Senatu AWFiS skończyło się jednak awanturą

Studenci na SGH muszą płacić podwójnie

Studenci na SGH muszą płacić podwójnie - Wojciech Karpieszuk, 2010-03-19 Gazeta Wyborcza Warszawa

Szkoła Główna Handlowa chce wyciągnąć od nas pieniądze - alarmują zaoczni studenci tej uczelni. Dowiedzieli się, że bronić magistra nie mogą, bo ich kierunek zlikwidowano. Trzeba wrócić na pierwszy rok i nadrobić różnicę programową. I znowu za studia zapłacić.

czwartek, 18 marca 2010

Panel ekspertów w siedzibie NIK

Panel ekspertów w siedzibie NIK - 2010-03-18 Aktualnosci NIK

18 marca 2010 r. z inicjatywy NIK spotkali się w Warszawie eksperci reprezentujący środowiska naukowe. Ich dyskusja dotyczyła wykorzystywania środków publicznych przez szkoły wyższe. Zorganizowany w siedzibie NIK panel ekspertów to część przygotowań Izby do kontroli tego ważnego obszaru.
(...)
Kontrolą zostanie objęte Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, około 40 wyższych szkół publicznych i niepublicznych na terenie ośmiu województw oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna. Zakres przedmiotowy kontroli obejmie badania i ocenę prawidłowości przyznawania i wykorzystywania środków publicznych.
 (...)

Przybywa internetowych doktorów

Przybywa internetowych doktorów - z Markiem Wrońskim rozmawia Bronisław Tumiłowicz, 15.03.2010, Tygodnik Przeglad

Wykryć plagiat nie jest łatwo, bo trzeba znać i pamiętać teksty, z których autor czerpie, nie podając oczywiście źródła zapożyczenia

Jajszczyk: Warto zainwestować w oryginalne projekty badawcze

Jajszczyk: Warto zainwestować w oryginalne projekty badawcze - Barbara Stefańska, 2010-03-18 Polska The Times

Z prof. Andrzejem Jajszczykiem, z Katedry Telekomunikacji AGH, laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Barbara Stefańska.

Kariera z niemowlakiem na rękach

Kariera z niemowlakiem na rękach - Renata Czeladko 17-03-2010 Rzeczpospolita

Rząd ułatwi łączenie pracy naukowej z wychowywaniem dzieci

Rankingi uczelni to ściema. W każdym są inne wyniki

Rankingi uczelni to ściema. W każdym są inne wyniki - Magdalena Warchala, 2010-03-17 Gazeta Wyborcza Katowice

Kandydaci na studia przy wyborze uczelni często sugerują się jej miejscem w różnorodnych rankingach. - Wiele z tych klasyfikacji jest wziętych z sufitu - uważają eksperci.

AGH wśród najlepszych technicznych uczelni w Europie

AGH wśród najlepszych technicznych uczelni w Europie - aza, 2010-03-17 Gazeta Wyborcza Krakow

Akademia Górniczo-Hutnicza została członkiem organizacji TIME - Top Industrial Managers for Europe, skupiającej najlepsze uczelnie techniczne w Europie. Oznacza to kilka konkretnych korzyści dla studentów.

środa, 17 marca 2010

Magister brojler

Jaka strategia dla szkół wyższych. Magister brojler - Piotr Węgleński, 16 marca 2010, Polityka

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego autorstwa Ernst&Young to marny produkt za duże pieniądze.

Sejmowe prace nad reformą nauki są na finiszu

Sejmowe prace nad reformą nauki są na finiszu - kap, 2010-03-17 Nauka w Polsce

Projakościowe finansowanie instytucji naukowych, powiązanie nauki z sektorem gospodarczym, przejrzyste zasady zatrudniania uczonych oraz lepsze warunki do rozkwitu karier młodych naukowców - to najważniejsze założenia pakietu sześciu ustaw, opatrzonych wspólnym tytułem: "Budujemy na wiedzy. Reforma nauki dla rozwoju Polski".

wtorek, 16 marca 2010

Uczelniom opłaca się współpracować z przedsiębiorcami

Uczelniom opłaca się współpracować z przedsiębiorcami - Renata Czeladko 16-03-2010 Rzeczpospolita

Po 700 mln zł mogą sięgnąć szkoły wyższe, które będą kształcić w języku angielskim lub realizować projekty wspólnie z pracodawcami

Expert: huge number of extramural students reduce the quality of education

Expert: huge number of extramural students reduce the quality of education - kap, 2010-03-15 Nauka w Polsce

The biggest problem of schools in Poland is the huge number of students of part-time studies - believes higher education expert Jerzy Thieme. In his view, it determines the low quality of Polish universities. On February 19 a debate was held on the future of higher education, organized by Lech Wałęsa Institute in Warsaw. 

Rankingi uczelni pod kontrolą

Rankingi uczelni pod kontrolą - Katarzyna Piotrowiak, 2010-03-16 Polska Dziennik Zachodni

W czwartek rektorzy nie tylko śląskich szkół wyższych, ale wszystkich zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, będą w Gdańsku rozmawiali o wiarygodności krajowych i międzynarodowych rankingów uczelni.

Ile zarabiają Polacy? Najgorzej jest w szkolnictwie

Ile zarabiają Polacy? Najgorzej jest w szkolnictwie - Kazimierz Sedlak, Arkadiusz Koperek , 2010-03-15 Polska The Times

Złośliwi powiedzą, że z płacami w szkolnicwie jest tak jak z reformami, czyli że nic się nie zmieniło. Jest w tym dużo racji. W latach 90. płace w edukacji należały do najniższych i tak pozostało do dziś.

poniedziałek, 15 marca 2010

Forum Akademickie 03/2010

Strategia reformy

 • Dwie debaty Ireneusz Białecki
  Dyskusja wokół dwóch projektów strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020
pozostale artykuly

  Uczelnie będą mogły szerzej otworzyć się na inwestorów

  Uczelnie będą mogły szerzej otworzyć się na inwestorów - Andrzej Szurek 13-03-2010 Parkiet

  Szykują się istotne zmiany w prawie, które umożliwią efektywniejszą współpracę biznesu i polskich szkół wyższych. Część z uczelni już wyszła naprzeciw inwestorom, decydując się na wprowadzenie spółek na giełdę, czy też zakładając fundusze inwestujące w innowacyjne projekty

  Uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów

  Uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów - Jolanta Góra-Ojczyk, 15 marca 2010 r. Dziennik Gazeta Prawna

  Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

  CBA ściga rektorów AWFiS. Za niegospodarność

  CBA ściga rektorów AWFiS. Za niegospodarność - Roman Daszczyński, 2010-03-15 Gazeta Wyborcza Trojmiasto

  Czy byli rektorzy AWFiS w Gdańsku działali na szkodę uczelni? Tak twierdzi CBA

  Uniwersytetowi potrzeba ożywczego klapsa

  Uniwersytetowi potrzeba ożywczego klapsa - pisze student tego wydziału*,
  2010-03-15 Gazeta Wyborcza Torun

  Gdyby jakikolwiek podmiot rynkowy świadczył usługę na takim poziomie jak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, to jego żywot na rynku już dawno byłby skończony i tylko nieliczni byliby w stanie sobie przypomnieć, że kiedyś taka jednostka istniała

  Najlepsze uczelnie są w USA i Wielkiej Brytanii

  Najlepsze uczelnie są w USA i Wielkiej Brytanii - Marcin Szymaniak 13-03-2010, Rzeczpospolita

  W ogólnoświatowych rankingach uniwersytetów czołowe miejsca zajmują uczelnie z USA oraz Wielkiej Brytanii.

  sobota, 13 marca 2010

  Studenci walczą o swoje

  Studenci walczą o swoje - Anna Słojewska , Ewa Wysocka , Katarzyna Zuchowicz 13-03-2010 Rzeczpospolita

  Dzięki decyzjom z Bolonii mogą studiować za granicą. Ale ciągle protestują. Zwłaszcza na Zachodzie

  Coraz większe tempo edukacyjnego wyścigu - Piotr Gillert 13.3.2010 Rzeczpospolita str.2

  Amerykanom proces boloński może się kojarzyć z „bolońską” – tak w USA określa się mortadelę. Ale w Europie pod tą nieco pokraczną nazwą kryje się jedno z najambitniejszych przedsięwzięć edukacyjnych we współczesnej historii kontynentu.

  Która uczelnia najlepsza? Zależy od rankingu...

  Która uczelnia najlepsza? Zależy od rankingu... - Olga Szpunar, 2010-03-12 Gazeta Wyborcza Krakow

  Maturzysta próbujący wybrać uczelnię na podstawie rankingów może się pogubić. Co gazeta to inny wynik. Przeciwko niektórym sposobom tworzenia rankingów protestują też uczelnie

  piątek, 12 marca 2010

  Źle zarządzane polskie uczelnie

  Źle zarządzane polskie uczelnie - czwartek, 11 marca 2010 Radio, Wieczór Odkrywców, Program I, soboty, godz. 20:10

  Polskie uniwersytety są w ogonie nie tylko świata ale i Europy. Prześcigają nas nie tylko kraje rozwinięte, ale i uczelnie z państw azjatyckich, a nawet z Południowej Afryki. Czym to grozi dla naszego kraju?

  The Bologna Process Independent Assessment

  The Bologna Process Independent Assessment: The first decade of working on the European Higher Education Area.

  Recognition and Mobility in the Bologna Process

  Recognition and Mobility in the Bologna Process - Posted by Eric on March 11th, 2010, blog.beerkens.info

  Today and tomorrow, the anniversary of the Bologna Process is celebrated. Actually…it is celebrated by most and protested against by some. A consortium of CHEPS, INCHER and ECOTEC was given the task to prepare an independent assessment of the Bologna process. The study was conducted together with experts from the University of Bath, the Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung and NUFFIC (i.c. myself).

  Drogowskazy Kariery dla studentów

  Drogowskazy Kariery dla studentów - 2010-03-12 Nauka w Polsce

  15 marca rusza III edycja Programu Drogowskazy Kariery. Uczestniczą w nim największe uczelnie państwowe i prywatne z Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Lublina, Szczecina Katowic, Wrocławia i Opola.

  czwartek, 11 marca 2010

  UNIWERSYTET NIE MOŻE SIĘ ZAJMOWAĆ WYŁĄCZNIE NAUCZANIEM GRY NA FORTEPIANIE

  UNIWERSYTET NIE MOŻE SIĘ ZAJMOWAĆ WYŁĄCZNIE NAUCZANIEM GRY NA FORTEPIANIE
  – z prof. Andrzejem Kajetanem Wróblewskim rozmawia Anna Korzekwa, UW  nr 2 (46) marzec 2010, str.2

  Czytał Pan Profesor „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego” przygotowaną przez Ernst&Young?
  A. K. W.: To jest hucpa! Wyrzucono w błoto 2 miliony złotych. Sam pomysł zatrudniania firmy Ernst&Young jest pomysłem kompletnie absurdalnym. Jestem bardzo negatywnie nastawiony do pomysłów minister Barbary Kudryckiej i gdy tylko mogę, mówię o tym publicznie.

  Koniec kredy i gąbki

  Koniec kredy i gąbki - Renata Czeladko 11-03-2010, Rzeczpospolita

  W szkołach zaczęła się technologiczna rewolucja. Już 5 tys. z nich zastąpiło tradycyjne tablice elektronicznymi

  środa, 10 marca 2010

  Naukowy chów wsobny

  Polskie uczelnie, czyli prowincjonalny chów wsobny - Beata Maciejewska, 2010-03-10 Gazeta Wyborcza


  Naukowy chów wsobny - 29.1.2010, Gazeta Wyborcza str.13 Wrocław

  O tym, co łączy chłopa pańszczyźnianego i profesora, dlaczego nie lubimy ambitnych, gdzie doktor habilitowany musi prowadzić dwie kompanie rekrutów i kiedy rektor wybije się na niepodległość - z prof. Leszkiem Pacholskim, byłym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Beata Maciejewska

  I egalitarne, i elitarne. Studia wyższe. Pomysły rządu

  I egalitarne, i elitarne. Studia wyższe. Pomysły rządu -
  Rozmawiał Adam Leszczyński, 10.3.2010 Gazeta Wyborcza str.22 Opinie

  Trzeba wprowadzić system stypendialny i powszechne "kredyty na indeks" oraz zmniejszyć różnice jakościowe pomiędzy uczelniami w Warszawie a tymi 100 km od Warszawy. Dziś dystans między nimi jest zbyt duży. Rozmowa z Michałem Boni

  Matma - jakie to nudne. Nie da się tego oglądać!

  Matma - jakie to nudne. Nie da się tego oglądać! - Aleksandra Pezda, 2010-03-09 Gazeta Wyborcza

  Aż 19 mln zł wydała Centralna Komisja Egzaminacyjna na kampanię, która ma promować matematykę. W tym roku po ponad 20 latach przedmiot wraca jako obowiązkowy na maturę. Kampania reklamowa ma pomóc maturzystom pogotować się do egzaminu, a jednocześnie przełamać w społeczeństwie negatywne podejście do matematyki. Jej hasło brzmi: "MATMA - jakie to proste!".

  Strategia Innowacji dla Polski

  Strategia Innowacji dla Polski - agt/ kap/ 2010-03-10 Nauka w Polsce

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk zainaugurował cykl otwartych seminariów i konferencji mających doprowadzić do sformułowania Strategii Innowacji dla Polski. Ich celem jest integracja środowisk społecznych, instytucji publicznych oraz firm innowacyjnych, która powinna doprowadzić do określenia podstawowych założeń strategii. Najbliższe spotkanie odbędzie się 11 marca w Warszawie.

  Piszą wnioski i... przegrywają

  Piszą wnioski i... przegrywają - KATARZYNA KLIMEK-MICHNO 10.3.2010 Dziennik Polski

  EDUKACJA. Uczelnie prywatne za wszelką cenę chcą się uchronić przed skutkami niżu demograficznego

  Szkoły prywatne, aby zachęcić studentów, coraz intensywniej walczą o zgodę na otwarcie nowych kierunków studiów. Nie jest to jednak łatwe. Co trzeci pomysł jest bowiem oceniany negatywnie.

  wtorek, 9 marca 2010

  Why French are skipping the Sorbonne for Britain

  Why French are skipping the Sorbonne for Britain - By John Lichfield in Paris, Tuesday, 9 March 2010, The Independent

  Students desert French universities in protest against strikes and militancy

  French students are deserting the Sorbonne because of the once élite university's reputation for militancy, strikes and abandoned lectures. They are also increasingly snubbing the country's prestigious Grandes Ecoles system for a new educational El Dorado – Britain.

  Darowizna czy haracz? Nie jest łatwo być doktorantem

  Darowizna czy haracz? Nie jest łatwo być doktorantem - JUDYTA WATOŁA, 9.3.2010 Gazeta Wyborcza str.1 Katowice

  Uczelnie nie mają prawa pobierać od doktorantów opłat za wszczęcie przewodu, ale Śląski Uniwersytet Medyczny znalazł sposób, by ominąć prawo: od kandydata na doktora „zgadza się” przyjąć darowiznę – ponad 8 tys. zł!– Dla początkującego lekarza 8 tys. zł to dużo pieniędzy. Gdybym wcześniej nie zaoszczędziła tych pieniędzy, w ogóle nie zaczynałabym pisać swojego doktoratu. Do głowy mi nie przyszło, że ta opłata jest nielegalna – mówi jedna z lekarek.

  Będzie więcej kierunków zamawianych

  Będzie więcej kierunków zamawianych - ANNA KOLET–ICIEK, 9.3.2010, Dziennik Polski str.6 Małopolska

  STUDIA. Rosną szanse najlepszych uczelni - także krakowskich - na ministerialne dotacje

  Uniwersyteckie rankingi pod lupą

  Uniwersyteckie rankingi pod lupą - kap, 2010-03-09 Nauka w Polsce

  Rankingi szkół wyższych, ich jakość i metoda tworzenia, będą kontrolowane przez nową międzynarodową organizację IREG Observatory. W poniedziałek w Warszawie odbyło się jej pierwsze posiedzenie, na którym przyjęto zasady kontroli akademickich rankingów.

  poniedziałek, 8 marca 2010

  Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process  Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process
  Date of publication: 8 March 2010

  Full version: en
  - Highlights: en

  zrodlo

  Projekty ustaw reformujących polską naukę - do drugiego czytania

  Projekty ustaw reformujących polską naukę - do drugiego czytania - kap, 2010-03-08 Nauka w Polsce

  Projekty ustaw reformujących strukturę i finansowanie badań naukowych w Polsce, m.in. poprzez powołanie Narodowego Centrum Nauki i likwidację najgorzej ocenianych instytutów, trafiły do drugiego czytania w Sejmie.

  Reklama na akademiku? Stanowczo potępiam

  Reklama na akademiku? Stanowczo potępiam - 08.03.2010, Izabela Kraj Zycie Warszawy

  Studentom Politechniki, mieszkającym w akademiku Riviera, świat za oknami zasłoniła wielka reklamowa płachta.

  Ewa Malinowska-Grupińska: Jednoznacznie potępiam! A rektor Politechniki dał zgodę i twierdzi, że musi w ten sposób zarabiać pieniądze dla uczelni. Politechnika dostaje spore dotacje budżetowe i nie musi dorabiać kosztem wygody studentów. Zamierzam napisać w tej ...

  Rektorzy łączą uczelnie, studenci żądają dyskusji

  Rektorzy łączą uczelnie, studenci żądają dyskusji - Jerzy Wójcik, 2010-03-08 Polska Gazeta Wroclawska

  Znów wrze wokół deklaracji pawłowickiej, czyli dokumentu, w którym rektorzy siedmiu wrocławskich uczelni zadeklarowali chęć integracji. Przypomnijmy, że dotąd deklaracji nie podpisał rektor Politechniki Wrocławskiej, argumentując, że zbyt mało wie o tej inicjatywie. Wczoraj w liście otwartym poparli go studenci Politechniki

  Rzecz o prawie uczelni do patentów swoich naukowców

  Rzecz o prawie uczelni do patentów swoich naukowców - Paweł P. Reszka, 2010-03-07 Gazeta Wyborcza Lublin

  Politechnika Lubelska wprowadzi przepisy które zagwarantują jej udział w patentach opracowanych przez jej inżynierów. To efekt sprawy opisanej przez "Gazetę"

  niedziela, 7 marca 2010

  Prof. Turski: Grozi nam cywilizacyjna zapaść

  Prof. Turski: Grozi nam cywilizacyjna zapaść - Joanna Berendt 2010-03-06 Polska Times

  O zagrożeniach płynących z naszej nieznajomości matematyki mówi wybitny fizyk prof. Łukasz Turski w rozmowie z Joanną Berendt

  College Degrees Without Going to Class

  College Degrees Without Going to Class - By THE EDITORS, March 3, 2010, The New York Times

  Online courses have been around for nearly two decades, but enrollment has soared in recent years as more universities increase their offerings. More than 4.6 million college students (about one in four) were taking at least one online course in 2008, a 17 percent increase over 2007. 

  sobota, 6 marca 2010

  Żacy, nie nazywam się Byk, tylko Bąk

  Żacy, nie nazywam się Byk, tylko Bąk - Jacek Antczak, 2010-03-05 Polska Gazeta Wroclawska

  "Wszystkim 80 osobom, które nie zdały egzaminu poprawkowego z mikroekonomii, życzę szczęśliwej podróży do Dublina" - żart wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego wywołał burzę. A przecież na uczelniach nie takie rzeczy się zdarzały. Anegdoty o potyczkach dolnośląskich uczonych ze studentami zebrał Jacek Antczak

  Radosna twórczość w reformowaniu uniwersytetów

  Radosna twórczość w reformowaniu uniwersytetów - Ks. prof. Czesław S. Bartnik 6.03.2010 Nasz Dziennik

  W lutym 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny wysłało do uniwersytetów w celu zaopiniowania przyjęty już przez Radę Ministrów dokument pt. "Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki". Reforma ta ma wejść w życie już 1 października br. Jednocześnie firma Ernst & Young przygotowała na zlecenie rządu "Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020".

  Inżynier z Polski poszukiwany

  Inżynier z Polski poszukiwany - Piotr Mazurkiewicz 06-03-2010 Rzeczpospolita

  Indesit chce otworzyć w Polsce centrum badań i rozwoju – dowiedziała się „Rz”. W ten sektor chcą też inwestować kolejne firmy. Polska jest w grupie państw europejskich wydających najmniej na badania i rozwój

  piątek, 5 marca 2010

  Kamela-Sowińska: Jestem żerem dla rybek

  Kamela-Sowińska: Jestem żerem dla rybek - Piotr Żytnicki, 2010-03-05, Gazeta Wyborcza Poznan

  Przed poznańskim sądem rozpoczął się cywilny proces w sprawie plagiatu, którego dopuściła się prof. Aldona Kamela-Sowińska

  Polska, czyli plagiatowy raj

  Polska, czyli plagiatowy raj - Agnieszka Niewińska , Łukasz Zalesiński 05-03-2010 Rzeczpospolita

  Była minister skarbu staje przed sądem oskarżona o plagiat. Ściągają u nas wszyscy – od profesora po gwiazdę pop

  Stypendium naukowca bez daniny

  Stypendium naukowca bez daniny - Konrad Piłat 05-03-2010 Rzeczpospolita

  Środki finansowe, które umożliwiają pracownikowi uczelni udział w badaniach za granicą, są zwolnione od podatku

  Czy dotacje budżetowe można wpłacać na lokatę

  Czy dotacje budżetowe można wpłacać na lokatę - Magdalena Majkowska 5.3.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.2, nowe prawo praktyka

  Jednostki sektora finansów publicznych, w tym uczelnie wyższe, nie mogą umieszczać na oprocentowanych lokatach dotacji pochodzących z budżetu państwa.

  UE przeszkoli uczonych

  UE przeszkoli uczonych - 2010-03-05 Nauka w Polsce

  Od czerwca do sierpnia na wybrzeżu Adriatyku odbędzie się cykl krótkich warsztatów popularyzatorskie dla naukowców. Organizowane przez Komisję Europejską szkolenia są kierowane są przede wszystkim do badaczy zaangażowanych są w projekty europejskie 7 PR, a jednocześnie w kontakty z krajowymi i międzynarodowymi mediami. Krajowy Punkt Kontaktowy zachęca polskich uczonych do zgłaszania się na warsztaty.

  Posłowie za możliwością podejmowania pracy przez doktorantów

  Posłowie za możliwością podejmowania pracy przez doktorantów - Źródło: PAP, 2010-03-03, Dziennik Gazeta Prawna

  Za możliwością podejmowania pracy przez wszystkich doktorantów podbierających stypendium opowiedziały się w środę sejmowe komisje: zdrowia oraz edukacji, nauki i młodzieży.

  Prof. Langer: Uczelniany cud nad Odrą jest możliwy

  Prof. Langer: Uczelniany cud nad Odrą jest możliwy - Rozmawiał Tomasz Wysocki, 2010-03-05 Gazeta Wyborcza Wroclaw

  - Na integracji wrocławskich uczelni najbardziej skorzystają studenci - przekonuje prof. Jerzy Langer. To kolejny głos w dyskusji o sensie łączenia szkół wyższych. Zapoczątkowało ją podpisanie przez siedem uczelni tzw. Deklaracji Pawłowickiej, w której szkoły ogłosiły chęć zjednoczenia się

  Miejskie stypendia. Niższa średnia i nowe wątpliwości

  Miejskie stypendia. Niższa średnia i nowe wątpliwości - sko, 2010-03-04 Gazeta Wyborcza Lublin

  Radni klubu PiS przedstawili nowy pomysł na miejskie stypendia. Według niego o pieniądze będzie mógł się starać zarówno student z Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i KUL. Cała idea zatrzymania w Lublinie młodych ludzi gdzieś przepadła.

  czwartek, 4 marca 2010

  Strategia Unii lepsza dla Polski

  Strategia Unii lepsza dla Polski - Anna Słojewska 04-03-2010 Rzeczpospolita

  Komisja Europejska przedstawiła nowy program dla Wspólnoty do 2020 roku. W planie znalazły się korzystne dla Polski zapisy. Będziemy mogli się na nie powołać, by uzyskać więcej pieniędzy na rozwój infrastruktury

  Śląska placówka PAN wycofała się ze współpracy z EIT Plus

  Śląska placówka PAN wycofała się ze współpracy z EIT Plus - Tomasz Wysocki, 2010-03-04 Gazeta Wyborcza Wroclaw

  Pod presją Politechniki Wrocławskiej śląska placówka PAN wycofała się ze współpracy z EIT Plus. - Realizowanie badań w warunkach niechęci środowiskowej byłoby niezdrowe - mówi prof. Andrzej Dworak z Zabrza.

  Uczelnia oszczędza miliony na Centrum Informatycznym

  Uczelnia oszczędza miliony na Centrum Informatycznym - woj, 2010-03-03 Gazeta Wyborcza Olsztyn

  Uniwersytet wybrał firmę, która za ponad 29 mln zł ma zbudować Regionalne Centrum Informatyczne w Olsztynie. Władze UWM-u początkowo szacowały, że inwestycja ta będzie o 9 mln zł droższa.

  środa, 3 marca 2010

  Kierunki zamawiane: Coraz więcej osób studiuje na politechnikach za pieniądze z UE

  Kierunki zamawiane: Coraz więcej osób studiuje na politechnikach za pieniądze z UE - 2010-03-03 Dziennik Gazeta Prawna

  Rozmawiamy z MARIĄ ORŁOWSKĄ - Dzięki unijnym środkom wzrosła liczba studentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Do 2013 roku na rynek pracy wejdzie 20 tys. inżynierów i innych specjalistów nauk ścisłych.

  Lekarski Egzamin Państwowy. Lubelscy medycy najlepsi

  Lekarski Egzamin Państwowy. Lubelscy medycy najlepsi - Paweł P. Reszka, 2010-03-02 Gazeta Wyborcza Lublin

  Kilka lat temu lubelscy medycy państwowy egzamin lekarski (LEP) napisali najgorzej w kraju, dziś są już najlepsi. To efekt rygorystycznych działań Uniwersytetu Medycznego

  wtorek, 2 marca 2010

  Koniec studiowania za darmo? Tego chcą rektorzy

  Koniec studiowania za darmo? Tego chcą rektorzy - Magdalena Warchala, 2010-03-01 Gazeta Wyborcza Katowice

  Każdy student będzie płacić czesne, ale będzie mógł wziąć na ten cel kredyt albo uregulować rachunek, gdy już będzie pracować. Tak będzie, jeśli wejdą w życie propozycje rektorów wyższych uczelni.

  Płacenie za studia nie wzbudza już większych emocji

  Płacenie za studia nie wzbudza już większych emocji - Ola Szatan 2.3.2010 Polska Dziennik Zachodni str.3

  rozmowa z prof. Wiesławem Banysiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego

  Studenci chcą do pracy, a "oferty to porażka"

  Studenci chcą do pracy, a "oferty to porażka" - Wojciech Karpieszuk, 2010-03-02 Gazeta Wyborcza Warszawa

  Dwa kierunki, pięć lat doświadczenia i co jeszcze? - narzekają studenci, którzy tłumnie odwiedzili akademickie targi pracy zorganizowane przez 20 warszawskich uczelni

  Teraz jakość

  Teraz jakość - Ewa Zarzycka 2.3.2010 Tygodnik Solidarność str.20 Społeczeństwo

  Prawie 60 proc. studentów w Polsce płaci, w różnej formie, za studia. 66 proc. profesorów i 33 proc. adiunktów pracuje na kilku etatach. W międzynarodowym zestawieniu najczęściej cytowanych naukowców jest tylko dwóch Polaków.Na zlecenie ministerstwa szkolnictwa wyższego konsorcjum Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową sporządziły diagnozę stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Co z tego wynika?

  Więcej praktyk dla inżynierów

  Więcej praktyk dla inżynierów - KLIM 02.03.2010 Dziennik Polski

  KIERUNKI ZAMAWIANE. Konfederacja Pracodawców Polskich opowiada się za wprowadzeniem co najmniej półrocznych praktyk studenckich na kierunkach zamawianych.

  Jak i gdzie uczyć ekonomii

  Jak i gdzie uczyć ekonomii - Jan J. Michałek , Tomasz Żylicz 02-03-2010 Rzeczpospolita

  Warto pogłębiać wiedzę uczniów o korzyściach i kosztach wynikających z przystąpienia Polski do strefy euro, piszą profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego

  Uniwersytet kupuje sprzęt. Musi być przstarzały

  Uniwersytet kupuje sprzęt. Musi być przstarzały - Paweł P. Reszka, 2010-03-01 Gazeta Wyborcza Lublin

  UMCS chce kupić kilkadziesiąt drukarek z przestarzałymi portami. Przedsiębiorca z branży zauważył, że taniej byłoby zmodernizować komputery. Ale został zignorowany

  Establishing academic standards

  Establishing academic standards - Gavin Moodie, 28 February 2010 University World News

  This time last year a UK parliamentary committee of inquiry asked the vice-chancellor of Oxford University John Hood and the vice-chancellor of Oxford Brookes University Janet Beer: "Is an honours degree in history from Oxford University worth the same as an honours degree in history from Oxford Brookes?"


  The Guardian reported that Hood replied: "At Oxford, we apply a consistent standard in awarding degree classifications. We use external examiners and we take their assessments very, very seriously."

  poniedziałek, 1 marca 2010

  Wrocław: Studenci koczują, by zapisać się na zajęcia

  Wrocław: Studenci koczują, by zapisać się na zajęcia - Hanna Spinalska, 2010-03-01 Polska Times

  Termos, kanapki i koczowanie w kolejce przed sekretariatem od bladego świtu. Tak wyglądają "nowoczesne" zapisy na przedmioty opcyjne na uzupełniających studiów magisterskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

  FNP dofinansuje doktorantów

  FNP dofinansuje doktorantów - 2010-03-01 Nauka w Polsce

  Ponad 30 mln złotych na prowadzenie projektów doktoranckich przyznała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) sześciu najlepszym międzynarodowym konsorcjom, koordynowanym przez polskie instytucje badawcze.

  informacja na stronie MNiSW

  Za plagiat student może stracić tytuł magistra

  Za plagiat student może stracić tytuł magistra - Katarzyna Wójcik-Adamska, 2010-03-01, Dziennik Gazeta Prawna

  Aż 40 proc. studentów podczas pisania prac magisterskich i licencjackich łamie prawa autorskie. 100 uczelni wyższych walczy z procederem, sprawdzając prace programem antyplagiatowym. Za kopiowanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do trzech lat.

  Dziś w Katowicach debata o wyższych uczelniach

  Dziś w Katowicach debata o wyższych uczelniach - Katarzyna Piotrowiak, 2010-03-01 Polska Dziennik Zachodni

  Każdy student będzie płacić za naukę średnio 225 zł miesięcznie. Tak będzie, jeśli wejdzie w życie strategia rozwoju szkolnictwa wyższego, przygotowana przez rektorów uczelni z całego kraju.


  Płać jak za zboże - Aldona Minorczyk-Cichy, 1.3.2010 Polska Dziennik Zachodni str.14 Opinie
  (...)
  To czesne, ich zdaniem, sytuacji finansowej wyższych uczelni nie uzdrowi, ale jak podkreśla prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, sprawi, że studenci bardziej zainteresują się uczelnią i poważniej podejdą do studiów. Większej bzdury już dawno nie słyszałam.
  (...)

  Strategia, którą warto przyjąć

  Strategia, którą warto przyjąć - Andrzej Jajszczyk*: POLEMIKA, 27.02.2010, Dziennik Polski

  Mimo konstytucyjnego zapisu o bezpłatnych studiach wyższych, udział studentów płacących w Polsce za swoją edukację wynosi aż 58 proc. (dane z 2008 roku). Opłaty te wnoszą zarówno osoby studiujące na uczelniach niepublicznych, jak i prawie 35 proc. studentów uczelni państwowych, studiujących w trybie niestacjonarnym.

  Nie łączmy u nas uczelni

  Nie łączmy u nas uczelni - HAN 2010-03-01 Polska Gazeta Wroclawska

  - Boże drogi, taki Uniwersytet Dolnośląski miałby pewnie 130 tysięcy! Jak zawsze mówię, tylko Karol Marks uważał, że ilość przechodzi w jakość. Najczęściej ilość przechodzi w bylejakość - mówi prof. Andrzej Wiszniewski.

  Z prof. Andrzejem Wiszniewskim, byłym rektorem Politechniki Wrocławskiej i ministrem nauki w rządzie Jerzego Buzka, rozmawia Hanna Wieczorek

  Afera klimatyczna

  Afera klimatyczna - John R Lott Jr 1.3.2010, Wprost Numer: 10/2010 (1414) str.54

  Skandal związany z globalnym ociepleniem robi się coraz większy. Właśnie się okazało, że podstawą wielu alarmujących przestróg Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) nie są wyniki rzetelnych badań naukowych, lecz błędne cytaty i kłamliwe twierdzenia organizacji ekologicznych.

  Nowe przepisy mają ułatwić studentom dostanie kredytu

  Nowe przepisy mają ułatwić studentom dostanie kredytu - Marcin Lejko, 2010-02-28, Polska Gazeta Krakowska

  W kredytach studenckich nareszcie coś drgnęło. W roku akademickim 2009/2010 wniosek o ich przyznanie złożyło 44 proc. więcej osób niż rok wcześniej. Ministerstwo Nauki uważa jednak, że zainteresowanie może być większe i od następnego roku zapowiada nowe przepisy mające zachęcić studentów do brania kredytów.

  Gdy wykładowca mówi od rzeczy

  Gdy wykładowca mówi od rzeczy - Piotr Habasiński, 2010-03-01 Polska Dziennik Baltycki

  Styl nauczania Czy tylko studenci mogą traktować zajęcia niepoważnie? Na pewno nie! Każdy kiedyś trafił na nauczyciela akademickiego, który wykłady czy ćwiczenia zamienia w pasmo dykteryjek.

  Unia Europejska zmieni się w klub dla bogatych?

  Unia Europejska zmieni się w klub dla bogatych? - Anna Słojewska 01-03-2010 Rzeczpospolita

  Większe wydatki na innowacje, mniejsze na dotacje dla biedniejszych krajów takich jak Polska. Takie są założenia nowej strategii 2020, która ma zastąpić strategię lizbońską. Polskie władze walczą o zmianę dokumentu

  Prof. Kamela-Sowińska splagiatowała tekst o etyce

  Prof. Kamela-Sowińska splagiatowała tekst o etyce - Piotr Żytnicki, 2010-02-26 Gazeta Wyborcza Poznan

  Aldona Kamela-Sowińska, była szefowa resortu skarbu, wydała książkę o etyce w biznesie. I splagiatowała w niej tekst o uczciwości


  Plagiat prof. Kameli Sowińskiej pod lupą ministra - Piotr Żytnicki, 2010-02-28

  Resort nauki i szkolnictwa wyższego zajmie się plagiatem poznańskiej profesor Aldony Kameli-Sowińskiej.


  Łowca plagiatów o Kameli-Sowińskiej - Piotr Żytnicki, 2010-02-26

  - Czy autor jest podpisany, czy też nie, tekst podlega takiej samej prawnej ochronie. Przecież sam się nie napisał. Prof. Aldona Kamela-Sowińska popełniła plagiat - mówi dr Marek Wroński, tropiciel plagiatów w środowisku naukowym

  Studenci z Warszawy budują satelitę Księżyca

  Studenci z Warszawy budują satelitę Księżyca - Wojciech Karpieszuk, 2010-02-27 Gazeta Wyborcza Warszawa

  Możemy wypaść z projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej - alarmują studenci Politechniki Warszawskiej, którzy bezskutecznie czekają na pomoc Ministerstwa Nauki.