niedziela, 13 listopada 2011

Osoba fizyczna w drodze po grant

Osoba fizyczna w drodze po grant - Magda lena Duer- Wójcik NCN, PAUza Akademicka Nr 141, 10 listopada 2011

Osoby fizyczne niezatrudnione w ośrodkach prowadzących badania naukowe to nowa kategoria wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosków w konkursach na finansowanie projektów badawczych. Jak dokładnie wygląda ich droga do otrzymania grantu?