czwartek, 29 grudnia 2011

Rozdają stypendia! Szansa na pieniądze dla młodych zdolnych

Rozdają stypendia! Szansa na pieniądze dla młodych zdolnych - Ewa Wesołowska 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna
Biznes i samorządy coraz częściej wyręczają rząd w finansowaniu stypendiów dla młodych i zdolnych. Jest o co grać - w tym roku do podziału było ponad 600 milionów złotych.

600 milionów złotych na prywatne stypendia - Ewa Wesołowska 2011-12-29 Dziennik Gazeta Prawna
W Polsce z roku na rok przybywa firm, które fundują stypendia dla studentów, a także uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Niektóre z nich, jak np. PKN Orlen, zakładają własne fundacje, które zajmują się przydzielaniem pieniędzy. Inne korzystają z pośrednictwa specjalnych organizacji pozarządowych, takich jak np. Fundacja Dobra Sieć czy Fundacja Absolwent.