poniedziałek, 14 listopada 2011

Nowa wersja FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM - 2012

poniedziałek, 14 listopada 2011 - MNiSW
 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nową wersję FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM - 2012. 
Szczegółowa informacja o programie znajduje się również na stronie CIES www.cies.org/specialists

W ramach programu zapraszamy polskie szkoły wyższe, instytucje rządowe (np. ministerstwa), kulturalne (biblioteki, muzea, teatry), medyczne (szpitale, instytuty medyczne) oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze do zgłaszania w Komisji Fulbrighta gotowości przyjęcia w roku kalendarzowym 2012 w okresie 2-6 tygodni wybitnych specjalistów amerykańskich reprezentujących następujące dziedziny:

 • Administracja Publiczna
 • Antropologia
 • Archeologia
 • Bibliotekoznawstwo
 • Dziennikarstwo
 • Ekonomia
 • Edukacja
 • Informatyka
 • Lingwistyka Stosowana/TEFL
 • Nauki Biologiczne
 • Nauki Chemiczne
 • Nauki Fizyczne
 • Nauki Inżynieryjne
 • Nauki Matematyczne
 • Nauki Polityczne
 • Nauki Rolnicze
 • Ochrona Środowiska
 • Prawo
 • Rozwiązywanie Konfliktów
 • Socjologia
 • Studia Amerykanistyczne
 • Urbanistyka
 • Zarządzanie
 • Zdrowie Publiczne
Stypendyści Fulbrighta z USA, wybrani w drodze specjalnej rekrutacji prowadzonej przez Council for International Exchange of Scholars (CIES), mogą prowadzić wykłady, seminaria i warsztaty, uczestniczyć w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych itp., brać udział w wykonywaniu ekspertyz, opinii i ocen naukowych, oraz prowadzić konsultacje w zakresie prac programowych poszczególnych instytutów w zależności od zgłoszonego Komisji Fulbrighta zapotrzebowania.

Koszty stypendium (honorarium, ubezpieczenie, podróż) pokrywa Departament Stanu USA. Koszty pobytu stypendysty w Polsce (mieszkanie, wyżywienie i przejazdy w kraju) ponosi instytucja zapraszająca.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowe informacje o programie wraz z zasadami ubiegania się o amerykańskich specjalistów. Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.fulbright.edu.pl
Zgłoszenia należy nadsyłać do Komisji Fulbrighta w terminie do 2 grudnia 2011 r. (dla projektów od maja 2012) lub do 15 maja 2012 (dla projektów od października 2012).

Szczegółowa informacja o programie znajduje się również na stronie CIES www.cies.org/specialists