czwartek, 15 grudnia 2011

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze - 15.12.2011 NIK

Instytuty badawcze zarabiają na działalności gospodarczej, między innymi wynajmując lokale. Tylko połowa z nich osiąga jakiekolwiek zyski z gospodarowania własnością intelektualną. Choć w przypadku żadnego instytutu nie przekroczyły one 4 proc. ogółu przychodów, to instytucje te nie płaciły podatku dochodowego, zwykle wykorzystując zapisy o zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności badawczej.
(...)