sobota, 10 grudnia 2011

Uczelnie określą, co ma umieć absolwent studiów

Uczelnie określą, co ma umieć absolwent studiów - Łukasz Guza 2011-12-09 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie będą korzystały z listy kierunków studiów opracowanej przez resort nauki, tylko same stworzą program kształcenia. Dziś wchodzi w życie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.