czwartek, 9 czerwca 2005

Koń widzący inaczej

Koń widzący inaczej - Zbigniew Pełczyński, Sergiusz Trzeciak, Rzeczpospolita, 2005 VI 08

System anglosaskiego szkolnictwa wyższego opiera się na przekonaniu, że wiedza i umiejętności nie będą społecznie pożyteczne bez respektowania określonego systemu wartości.