poniedziałek, 14 listopada 2011

NCBiR testuje nowe mechanizmy wsparcia komercjalizacji B+R

NCBiR testuje nowe mechanizmy wsparcia komercjalizacji B+R - 2011-11-14 PAP - Nauka w Polsce

Przedsięwzięcie pilotażowe "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia" prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Działania adresowane będą do przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz osób fizycznych - indywidualnych innowatorów.