czwartek, 31 marca 2011

Uczelnie wciąż mało nowoczesne

Uczelnie wciąż mało nowoczesne - Barbara Mejssner 30-03-2011 Rzeczpospolita

Większość szkół w kontaktach ze studentami korzysta tylko z internetowych systemów oraz z e-learningu