wtorek, 29 marca 2011

Premier uhonorował najwybitniejszych naukowców

 wtorek, 29 marca 2011 - MNiSW

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz krajowe osiągniecia naukowo-techniczne wyróżnieni zostali najlepsi polscy naukowcy.

W odbywającej się 28 marca 2011 r. uroczystości uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.