piątek, 4 marca 2011

Inauguracja działalności Narodowego Centrum Nauki

piątek, 04 marca 2011 - aktualności MNiSW

Dzisiaj w Krakowie trwają uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki.
Bierze w nich udział premier Donald Tusk oraz  minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Obecna jest Rada Narodowego Centrum Nauki z prof. Michałem Karońskim na czele i nowo powołany dyrektor Centrum prof. Andrzej Jajszczyk.

Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele polskiej nauki a także władz państwowych i lokalnych  m.in. prof. Maciej Żylicz, doradca Prezydenta RP i szef Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, i marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. 

Jest to moment o historycznym znaczeniu dla nauki polskiej bowiem NCN, jako w pełni niezależna od polityków instytucja, przejmuje odpowiedzialność za rozdział publicznych środków na badania podstawowe. Wyznaczy także dyscypliny priorytetowe dla cywilizacyjnego rozwoju kraju, tworząc programy badawcze istotne dla kultury i dziedzictwa narodowego.