wtorek, 22 marca 2011

Uczelnie będą mogły tworzyć własne programy nauczania

Uczelnie będą mogły tworzyć własne programy nauczania - Urszula Mirowska-Łoskot 22.3.2011 Dziennik Gazeta Prawna str.5 Nowe prawo - Przepisy

Szkoły wyższe nie będą musiały kształcić studentów zgodnie z programem studiów wyznaczonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia zyska możliwość tworzenia własnych programów nauczania bez uwzględniania wytycznych resortu. Będzie jednak musiała osiągnąć zakładany przez ministerstwo cel, czyli m.in. zdobycie przez studenta określonej wiedzy