poniedziałek, 21 marca 2011

Uczelnie dobre i słabe

Uczelnie dobre i słabe - 14.3.2011 Przegląd str.48 Kultura

Prof. Zbigniew Marciniak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, polemizuje z prof. Darią Nałęcz, rektor Uczelni Łazarskiego
(...)
Cały zaprojektowany system zmian odwołuje się do twórczej postawy uczelni i pracujących na nich uczonych.