czwartek, 10 marca 2011

Pracę magisterską można oprzeć na innych tekstach

"Pracę magisterską można oprzeć na innych tekstach" - Adam Makosz 2011-03-10 Dziennik Gazeta Prawna

SEBASTIAN KAWCZYŃSKI - Od studentów na ogół nie wymaga się prowadzenia badań i nowatorskich wniosków. Mogą oni napisać pracę dyplomową w oparciu o inne publikacje.