poniedziałek, 7 marca 2011

Kraków odpowiada za polską naukę

Kraków odpowiada za polską naukę - 05.03.2011 Dziennik Polski

NAUKA. Decyzje o rozdziale pieniędzy na badania w całej Polsce będą zapadać w naszym mieście.