poniedziałek, 21 marca 2011

Polsce brak innowacyjności

Polsce brak innowacyjności - Aleksandra Fandrejewska,Danuta Walewska 21-03-2011 Rzeczpospolita
Powrót na ponad 5-proc. ścieżkę wzrostu PKB będzie trudny – ocenia Bank Światowy. Konieczne są reformy m.in. rynku pracy i systemu edukacji, większe nakłady na badania. Groźny może okazać się spadek inwestycji

Kluczowe innowacje - Agnieszka Stefańska 21-03-2011
Jesteśmy za mało aktywni zawodowo, w sposób niewystarczający wykorzystujemy nowe technologie, musimy podnosić poziom wykształcenia Polaków, inaczej nasza gospodarka będzie się kurczyć – wskazują eksperci Banku Światowego. Mają zapewne sporo racji, ale sytuacja nie jest taka prosta