poniedziałek, 14 marca 2011

Gronostaje czy króliki

Gronostaje czy króliki - Grzegorz Cydejko 10.3.2011 FORBES str.128 Strategie

Załoganci ostatniego bastionu feudalizmu, świata wyższych uczelni i instytutów badawczych, robią wiele, by konkurencja i kapitalizm nie naruszyły ich skamieniałych murów. Kiedy w końcu skapitulują?
(...)
Opór wobec reformy nauki wynika z dość powszechnego przekonania profesury, że wystarczy zwiększyć nakłady budżetowe dla uczelni i instytutów, a rozkwitną one i kraj. Wtórny charakter powstających na uniwersytetach prac, edukowanie studentów na niepotrzebnych gospodarce kierunkach, nepotyzm i zamknięcie zawodów naukowych – te zjawiska traktowane są przez rektorów jako margines życia uczelnianego.