piątek, 4 marca 2011

Łatwiej o drugi bezpłatny kierunek

Łatwiej o drugi bezpłatny kierunek - 03.03.2011 Jedynka

Prof. Ryszard Górecki (senator sprawozdawca ustawy o szkolnictwie wyższym): Senat wniósł wiele istotnych poprawek do tych zapisów