wtorek, 15 marca 2011

Minister zdrowia zdecyduje, kto będzie rządził na AM

Minister zdrowia zdecyduje, kto będzie rządził na AM - Tomasz Wysocki 2011-03-15 Gazeta Wyborcza Wroclaw

Prof. Ryszard Andrzejak na swojego zastępcę na czas urlopu wyznaczył prorektora ds. klinicznych. Ale według statutu uczelni pełniącym obowiązki rektora powinien być prof. Marek Ziętek, prorektor ds. naukowych. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia zdecyduje, kto będzie zarządzał AM pod nieobecność rektora.