czwartek, 17 marca 2011

Prawo złej uczelni

Prawo złej uczelni - Edward Malec 17-03-2011 Rzeczpospolita

Podstawowym celem reformy szkolnictwa wyższego powinna być likwidacja patologii: wieloetatowości, niskich płac i niskich nakładów na naukę – pisze uniwersytecki wykładowca Edward Malec