piątek, 18 grudnia 2009

Dwa węzły innowacji EIT dla Polski

Dwa węzły innowacji EIT dla Polski - Jarosław Kałucki 17-12-2009 Rzeczposolita
Kraków będzie europejskim centrum badawczym, zajmującym się zagadnieniami zrównoważonej energii. We Wrocławiu z kolei powstanie tzw. część wdrożeniowa węzła innowacji zajmującego się zmianami klimatycznymi.

Polskie uczelnie i firmy we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji - 17.12.2009 onet
Polskie uczelnie i firmy będą ze sobą współpracować przy badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych związanych z poszukiwaniem ekologicznych źródeł energii w ramach jednej z trzech pierwszych europejskich Wspólnot Wiedzy i Innowacji.

Będą pieniądze i nowoczesne technologie - WŁODZIMIERZ KNAP 18.12.2009 Dziennik Polski
WYDARZENIE. Przełomowa dla krakowskiej nauki decyzja Europejskiego Instytutu Technologicznego
Dzięki decyzji Europejskiego Instytutu Technologicznego polskie uczelnie i instytucje badawcze będą miały przez co najmniej 7 lat - a być może 15 - zagwarantowane pieniądze na prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie energetyki. Polscy naukowcy będą mogli również korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć nauki europejskiej.

Kraków we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji - PAP 18.12.2009 Serwis Nauka w Polsce
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie ogłosił start trzech pierwszych projektów, tzw. Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI), które są partnerstwami świata biznesu i nauki.