czwartek, 3 grudnia 2009

Reakcje medialne - 3 grudnia 2009 r.

Gazeta Wyborcza
  • Rektorzy naprawią uczelnie? - Aleksandra Pezda 2009-12-03
    Komercjalizacja szkół publicznych i czesne dla studentów - to pomysły rektorów na uzdrowienie szkolnictwa wyższego.
Rzeczpospolita
Zycie Warszawy
Dziennik Polski:
  • Rektorzy chcą płatnych studiów - 3.12.2009 str. 1
    2,5 tysiąca złotych, czyli 1/4 rzeczywistych kosztów, ma, zdaniem rektorów polskich szkół wyższych, kosztować studenta rok nauki na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych. – Ten rząd nie rozważa wprowadzenia odpłatności za studia – zapewnia Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Damy indeks, ale za pieniądze - ANNA KOLET–ICIEK 3.12.2009
    EDUKACJA. 2,5 tys. zł. Tyle, zdaniem polskich rektorów, powinni płacić studenci za rok nauki w uczelniach publicznych.
Dziennik Gazeta Prawna