sobota, 21 listopada 2009

Raport rządu - 19 paneli dyskusyjnych

Raport rządu - 19 paneli dyskusyjnych - ika 20-11-2009 Rzeczpospolita

Donald Tusk zaprezentował raport z dwóch lat działania swojego gabinetu. Dokument "Od transformacji do modernizacji", podzielony na 19 działów tematycznych, przedstawia dokonania rządu. 

7. NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rząd zapowiada, że naukę i szkolnictwo wyższe czekają "spore zmiany". Przypomina, że przyjął dwa pakiety rozwiązań: "Budujemy na wiedzy - reforma nauki dla rozwoju Polski" oraz "Partnerstwo dla wiedzy", a w 2009 roku o 23 proc. zwiększono nakłady na naukę. Pakiet pięciu ustaw (którymi zajmuje się teraz parlament) reformujących naukę obejmuje ustawy o: zasadach finansowania nauki, Polskiej Akademii Nauk, Instytutach Badawczych, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki.
Reforma zmieniająca funkcjonowanie szkolnictwa wyższego przewiduje m.in. wprowadzenie projakościowego modelu finansowania uczelni, uproszczenie ścieżki kariery naukowej, połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy oraz otwarcie uczelni na świat. Zwiększy się autonomia programowa szkół wyższych. Najlepsze z nich otrzymają pełną swobodę w tworzeniu autorskich programów studiów. Wyeliminowana zostanie możliwość zatrudniania pracowników naukowych na kilku uczelniach.
Zmieni się system pomocy materialnej dla studentów, uproszczona będzie procedura udzielania kredytów studenckich, aby mogli z nich korzystać także najubożsi. Określony zostanie katalog bezpłatnych usług dla wszystkich studentów (uczelni publicznych i niepublicznych). Dodatkowo prawa studenta chronić będzie obowiązkowa umowa z uczelnią.