poniedziałek, 30 listopada 2009

Lokaty już nie dla państwowych uczelni

Lokaty już nie dla państwowych uczelni - Tomasz Wysocki 2009-11-30 Gazeta Wyborcza

Co roku publiczne szkoły wyższe zarabiały na odsetkach z lokat bankowych, na których deponowały dotacje z budżetu, nawet kilka milionów złotych. Minister finansów powiedział: dość!