środa, 9 grudnia 2009

Czujność naukowca

Czujność naukowca - Sławomir Mizerski Z zycia sfer 8.12.2009 Polityka

Krajowe życie naukowe wre, naukowcy rzucają na wielki rynek idei kolejne doktoraty i habilitacje, w oparciu o które Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje im nowe stopnie i tytuły. Niestety, są ludzie próbujący sypać w tryby tej rozpędzonej maszyny piach podejrzeń i insynuacji.