środa, 30 grudnia 2009

Uczelnia XXI w.

Uczelnia XXI w. - EMI 30.12.2009 Gazeta Wyborcza str. 4 Bydgoszcz

Seminarium Bolońskie odbędzie się w styczniu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Poprowadzą je eksperci powołani przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.W budynkach UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy odbędzie się Seminarium Bolońskie pod hasłem „Uczelnia spełniająca oczekiwania studenta XXI wieku, czyli nowe wyzwania Procesu Bolońskiego”. Jego celem jest przede wszystkim upowszechnienie bolońskiego modelu kształcenia zorientowanego na studenta. Seminarium jest adresowane do całej społeczności akademickiej. Jednym z jego elementów będą warsztaty dla pracowników uczelni z zakresu budowania programów studiów w oparciu o efekty uczenia się, natomiast dla studentów warsztaty dotyczące wielo stopniowości, mobilności i punktów EC TS. Ostatnim punktem programu będzie dyskusja nad tym, w jaki sposób uczelnie powinny podnosić jakość kształcenia. Wszystkie spotkania poprowadzą eksperci powołani przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Seminarium odbędzie się 12 stycznia. Osoby zainteresowane udziałem w nim mogą się zgłaszać do 6 stycznia.