czwartek, 31 grudnia 2009

Rektor może odmówić dostępu do wykazu

Rektor może odmówić dostępu do wykazu - Robert Horbaczewski 31-12-2009 Rzeczpospolita

Treść umów cywilnoprawnych zawartych przez uczelnię oraz zakresy odpowiedzialności jej pracowników nie stanowią informacji publicznej