piątek, 11 grudnia 2009

Biznes aktywniejszy w kontaktach z nauką

Biznes aktywniejszy w kontaktach z nauką - PAP, KLe/10.12.2009

W Polsce przedsiębiorcy częściej od naukowców inicjują wzajemne kontakty i są bardziej zainteresowani współpracą - wynika z badań przeprowadzonych przez Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.