poniedziałek, 24 listopada 2014

Żółta kartka Komisji Europejskiej dla PARP

Żółta kartka Komisji Europejskiej dla PARP - Artur Osiecki 21-11-2014 Rzeczpospolita

Warunkiem uczestnictwa Agencji w nowych programach UE jest jej głęboka reforma 
– twierdzi Bruksela. Resorty rozwoju
i gospodarki szykują plan naprawczy.