środa, 5 listopada 2014

Biznes bez doktoratu

Biznes bez doktoratu - Artur Grabek 05-11-2014 Rzeczpospolita

Polska gospodarka 
i administracja nie korzystają z wiedzy 
i umiejętności osób z doktoratem.