sobota, 22 listopada 2014

Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.

Data publikacji: 14.11.2014
źródło
Informacje o szkołach wyższych działających w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części I - dane o szkołach, studentach i absolwentach wg typów szkół, grup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, nadanych stopniach i tytułach naukowych; w części II - dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy szkół wyższych, fundusze szkół wyższych i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowego kształcenia.
Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce.