środa, 5 listopada 2014

Negatywne skutki nauki na odległość

Negatywne skutki nauki na odległość - Danuta Frey 05-11-2014 Rzeczpospolita

Dyplom ukończenia studiów w Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie nie mógł być uznany w Polsce za równorzędny z polskim dyplomem.
Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 2047/14)