poniedziałek, 24 listopada 2014

Uczelnie muszą służyć społeczeństwu

Uczelnie muszą służyć społeczeństwu - Bartosz Sendrowicz 24.11.2014 Gazeta Wyborcza

Polskie uczelnie były dotąd zamknięte na otoczenie. Teraz muszą się otworzyć na współpracę z pracodawcami i samorządami, a także ze szkołami podstawowymi i średnimi. To musi być ciąg: szkoły - uczelnie - pracodawcy. Rozmowa z prof. Leną Kolarską-Bobińską, minister nauki i szkolnictwa wyższego