poniedziałek, 3 listopada 2014

Pracodawcy RP: Absolwentom uczelni brakuje odpowiednich kompetencji

Pracodawcy RP: Absolwentom uczelni brakuje odpowiednich kompetencji - 2014-10-31 newseria

Bezrobocie wśród absolwentów systematycznie spada, utrzymuje się jednak wciąż na wysokim poziomie. Przedsiębiorcy podkreślają, że poza najlepszymi i największymi uczelniami w kraju szkoły wyższe słabo reagują na potrzeby rynku pracy. Z jednej strony brakuje kierunków studiów, których ukończenie gwarantowałoby zatrudnienie, z drugiej zaś absolwentom często brakuje kompetencji, również tych miękkich, czyli np. umiejętności pracy zespołowej.