środa, 12 listopada 2014

Szkoły wyższe nie wiedzą, czy sprawdzać niejawne magisterki

Szkoły wyższe nie wiedzą, czy sprawdzać niejawne magisterki - Urszula Mirowska-Łoskot 10.11.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Mimo że uczelnie mają obowiązek przekazywania prac dyplomowych do ogólnopolskiej bazy (repozytorium) prowadzonej przez resort nauki, to nie każda się w niej znajdzie. Teksty, które zawierają treści niejawne, nie będą w niej zamieszczane. Tak wynika z art. 167b ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572).